Faktum: 46% av jobbsøkere innrømmer å lyve under jobbintervjuer

Ærlighet er nøkkelen til jobbsøkere

En undersøkelse viser at hele 46% av jobbsøkere er villige til å lyve under jobbintervjuer. Dette understreker hvor avgjørende integritet er for å bli sett på som en pålitelig kandidat i dagens konkurransedyktige jobbmarked. Det å være åpen og autentisk kan hjelpe kandidater med å bygge ekte forbindelser med potensielle arbeidsgivere, i stedet for å måtte forklare seg når løgnene deres blir avslørt.

Mads Singers, eieren av Aristo Sourcing, belyser tre ting du aldri bør lyve om under et jobbintervju hvis du ønsker å sikre deg jobben.

1. Din arbeidserfaring
Å være ærlig om din arbeidserfaring er avgjørende for å etablere troverdighet og tillit hos potensielle arbeidsgivere. Mads uttaler: “Din arbeidshistorie forteller en historie om vekst og erfaring, så vær ærlig og stolt over hvert steg i din karriere.”

2. Dine ferdigheter og erfaring
Ærlighet om dine ferdigheter og erfaring er avgjørende for å sette realistiske forventninger og sikre at du passer til jobbens krav. Å overdrive eller fabrikkere dine evner kan føre til skuffelser både for deg og din potensielle arbeidsgiver hvis du ikke klarer å møte kravene på en effektiv måte.

3. Dine kvalifikasjoner og sertifiseringer
Å være sannferdig om dine kvalifikasjoner og sertifiseringer er avgjørende for å demonstrere din kompetanse og egnethet for rollen. Mads forklarer: “Å forfalske kvalifikasjoner og sertifiseringer undergraver ikke bare troverdigheten din, men setter også din faglige integritet i fare, og kan potensielt skade ditt omdømme innen bransjen.”

Husk at arbeidsgivere har mulighet til å faktasjekke om du har de kvalifikasjonene du hevder å ha, og visse jobber krever spesifikke sertifiseringer som du ikke bør lyve om.

Så hvis du er på utkikk etter nye muligheter, kan du besøke The London Economic Job Board i dag for å finne din neste jobb.

Vanlige spørsmål om ærlighet i jobbsøkere

Hva viser en undersøkelse om jobbsøkere og ærlighet?
En undersøkelse viser at hele 46% av jobbsøkere er villige til å lyve under jobbintervjuer. Dette understreker betydningen av integritet for å bli sett på som en pålitelig kandidat i dagens konkurranseutsatte jobbmarked.

Hvordan kan ærlighet hjelpe jobbsøkere?
Å være åpen og autentisk kan hjelpe jobbsøkere med å bygge ekte forbindelser med potensielle arbeidsgivere og unngå å måtte forklare seg når løgnene deres blir avslørt.

Hva er de tre tingene man aldri bør lyve om under et jobbintervju ifølge Mads Singers?
Mads Singers, eieren av Aristo Sourcing, understreker at man aldri bør lyve om følgende under et jobbintervju:
1. Arbeidserfaring: Det er avgjørende å være ærlig om arbeidserfaring for å etablere troverdighet og tillit hos arbeidsgiverne.
2. Ferdigheter og erfaring: Ærlighet om ferdigheter og erfaring er viktig for å sette realistiske forventninger og sikre at man passer til jobbkravene.
3. Kvalifikasjoner og sertifiseringer: Det er avgjørende å være sannferdig om kvalifikasjoner og sertifiseringer for å vise ens kompetanse og egnethet for stillingen.

Hvorfor er det viktig å være ærlig om kvalifikasjoner og sertifiseringer?
Å være ærlig om kvalifikasjoner og sertifiseringer er viktig for å bevare ens troverdighet, faglige integritet og omdømme innen bransjen. Forfalskning av kvalifikasjoner og sertifiseringer kan ha negative konsekvenser.

Når bør man ikke lyve om kvalifikasjoner og sertifiseringer?
Arbeidsgivere har mulighet til å faktasjekke om man har de kvalifikasjonene man påstår å ha. Visse jobber krever spesifikke sertifiseringer som det ikke bør lyves om.

Hvor kan man finne nye jobbmuligheter?
For å finne nye jobbmuligheter, kan man besøke The London Economic Job Board: link name.