Gulf Region Salary Guide 2024: Job Market Outlook and Trends

Hays Middle East, en del av Hays plc, verdensledende innen arbeidsstyrkeløsninger og rekruttering av spesialister, har nylig utgitt sin nyeste lønnsguide for Gulf-regionen. Guiden gir omfattende lønnsdata for nesten 400 roller innen 11 yrker i regionen, basert på ekspertinnsikt og analyse av en undersøkelse blant over 2 300 arbeidsgivere og yrkesaktive.
Tross globale utfordringer blomstrer arbeidsmarkedet i Gulf-regionen, og alle tegn peker mot videre vekst. Funnet i guiden bekrefter dette, med 67% av arbeidsgiverne som ønsker å øke antall ansatte i organisasjonen sin i år. Samtidig er 31% av dyktige arbeidere aktivt i ferd med å forberede seg på å bytte stilling. I et stramt talentmarked gir dette muligheter for strategisk plasserte organisasjoner, mens organisasjoner med mindre klart definerte planer risikerer å tape.
Oliver Kowalski, administrerende direktør i Hays Middle East, kommenterte rapporten og uttalte: “2024 blir enda et spennende år! Økonomiens transformasjon fortsetter i rask fart, akkurat som regjeringens langsiktige mål. Hays GCC Salary Guide 2024 gir verdifulle trender og innsikter som arbeidsgivere kan dra nytte av når de former fremtiden for virksomheten sin, og som profesjonelle kan bruke for å drive karrieren sin til nye høyder.”
Et mettet marked, men mangel på ferdigheter
En endring i arbeidsmarkedstrender gjenspeiler en kompleks dynamikk. Guiden avslører at 41% av arbeidsgiverne sier at det generelt sett er flere kandidater som søker jobber enn tidligere. Samtidig fremhever 41% en mangel på dyktige fagpersoner, og 23% understreker at konkurransen fra andre arbeidsgivere er svært intens. For å øke kompetansenivået og beholde de beste medarbeiderne, vil organisasjoner måtte investere i opplæring og programmer for å beholde ansatte, samt rekruttere talenter som allerede har de ferdighetene de trenger.
Betydelige lønnsøkninger i vente
Guiden viser at 78% av arbeidsgiverne i Gulf-regionen forventer at lønnene i deres organisasjon vil øke i år, vanligvis med 5% eller mindre. En så høy prosentandel av lønnsøkninger indikerer en positiv holdning og en proaktiv tilnærming til arbeidsstyrings, noe som passer sammen med tanken om et blomstrende arbeidsmarked, et konkurransepreget talentlandskap og en generell optimistisk økonomisk utvikling.
Avstands gapet for å øke rekrutteringsbetingelser
For mange fagpersoner er en omfattende fordelspakke betydningsfull. Guiden avslører at mens bare 5% av arbeidsgiverne hevder å ikke tilby noen fordeler, sier hele 41% av fagfolkene at de ikke mottar noen fordeler. Arbeidsgivere bør vurdere å revidere hvordan de formidler sine fordelspakker for å løse gapet mellom arbeidsgivernes og fagpersonenes oppfatning av de tilbudte fordelene sammenlignet med hva de faktisk mottar.
AI på arbeidsplassen deler meninger blant arbeidsgivere
Fremveksten av generative AI-verktøy i mainstream har ført til mye debatt. Guiden indikerer at arbeidsgivere i Gulf-regionen er delt når det gjelder bruken av AI-teknologi eller verktøy på arbeidsplassen, der bare 41% anbefaler bruken. De fleste arbeidsgivere sier at AI ikke har hatt noen betydelig innvirkning på sysselsettingen. Imidlertid tror 37% at AI vil eliminere flere jobbmuligheter enn det vil skape. For å holde tritt med det endrede arbeidsmarkedet og teknologisk utvikling, er opplæring avgjørende. Imidlertid sier bare 14% av arbeidsgiverne at de tilbyr opplæringsprogrammer for AI-opplæring til de ansatte.
Sektorspotlight – en byggeboom, blomstrende økonomi og en blomstrende teknologisektor
Bygg- og eiendomssektoren opplever en boom, drevet av positive økonomiske forhold og ambisiøse regjeringsinitiativer. I Saudi-Arabia gir den transformative Saudi Vision 2030-planen vekst, mens De forente arabiske emirater opplever økt etterspørsel etter eiendom, noe som fører til betydelig økning i ansettelser for å møte prosjektkravene.
Bank- og finanstjenestesektoren opplever sterk vekst og høy økning i antall ansatte. I De forente arabiske emirater fører økt bondesukuk-aktivitet og vellykkede fusjoner/oppkjøp til økt ansettelse. Samtidig skaper økt utlån, rådgivning og transaksjonsstøtte, sammen med uovertruffen investeringsaktivitet, en overskuddsetterspørsel etter topp talent i Saudi-Arabia.
Teknologisektoren driver diversifisering til tross for globale utfordringer. Robuste investeringer skaper forskjellige muligheter og øker etterspørselen etter fagfolk. De forente arabiske emirater leder an i teknologisk innovasjon, mens Saudi-Arabia fokuserer på infrastrukturutvikling. Oppstartsbedrifter og lokale aktører driver regional ansettelse og former et dynamisk digitalt landskap.
Nøkkeltall fra guiden inkluderer:
– 75% av fagfolkene forventer lønnsøkning i 2024.
– 78% av arbeidsgiverne forventer at lønnene i deres organisasjon vil øke i år, vanligvis med 5% eller mindre.
– Manglende karriereutviklingsmuligheter er den viktigste årsaken til at 31% av fagfolkene planlegger å bytte organisasjon i 2024.
– Ved siden av lønn er fordelspakken (60%) den viktigste faktoren som tiltrekker ansatte til en ny rolle i 2024.
– De tre mest verdsatte fordelene for ansatte er reisebillett/reisekostnader (40%), barnas utdanningsstøtte (38%) og fleksibel arbeidstid (31%).
– 92% av alle organisasjoner planlegger å rekruttere fast ansatte, deltidsansatte, entreprenører eller frilansere i 2024.

Hays Middle East, en del av Hays plc, verdensledende innen arbeidsstyrkeløsninger og rekruttering av spesialister, har nylig utgitt sin nyeste lønnsguide for Gulf-regionen. Guiden gir omfattende lønnsdata for nesten 400 roller innen 11 yrker i regionen, basert på ekspertinnsikt og analyse av en undersøkelse blant over 2 300 arbeidsgivere og yrkesaktive.

Her er noen vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva er formålet med Hays Middle Easts lønnsguide for Gulf-regionen?
Hays Middle Easts lønnsguide for Gulf-regionen gir omfattende lønnsdata for ulike yrker i regionen og hjelper arbeidsgivere og ansatte med å forstå lønnsnivåer, trender og fordeler i markedet.

2. Hva viser undersøkelsen om arbeidsmarkedet i Gulf-regionen?
Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedet i Gulf-regionen blomstrer, og flertallet av arbeidsgiverne ønsker å øke antall ansatte i organisasjonen sin i år. Samtidig er en betydelig prosentandel av dyktige arbeidere også i ferd med å forberede seg på å bytte stilling.

3. Hvilke utfordringer møter arbeidsgivere i Gulf-regionen?
Arbeidsgivere i Gulf-regionen står overfor en kompleks dynamikk på arbeidsmarkedet. Det er flere kandidater som søker jobber, men det er også en mangel på dyktige fagpersoner. Konkurransen fra andre arbeidsgivere er også svært intens.

4. Forventer arbeidsgivere å øke lønningene i Gulf-regionen?
Ja, guiden viser at 78% av arbeidsgiverne i Gulf-regionen forventer at lønnene i deres organisasjon vil øke i år, vanligvis med 5% eller mindre.

5. Hvilke fordeler mottar fagfolk i Gulf-regionen?
Ifølge guiden sier hele 41% av fagfolkene i Gulf-regionen at de ikke mottar noen fordeler fra arbeidsgiverne sine. Arbeidsgivere bør vurdere å revidere hvordan de formidler sine fordelspakker for å løse gapet mellom arbeidsgivernes og fagpersonenes oppfatning av de tilbudte fordelene sammenlignet med hva de faktisk mottar.

6. Hva er holdningen til arbeidsgivere i Gulf-regionen når det gjelder bruk av AI-teknologi?
Arbeidsgiverne i Gulf-regionen er delt når det gjelder bruk av AI-teknologi eller verktøy på arbeidsplassen. Bare 41% anbefaler bruken av AI, mens noen tror at AI kan eliminere flere jobbmuligheter enn det vil skape.

7. Hvordan er utviklingen innen bygg- og eiendomssektoren, bank- og finanstjenestesektoren og teknologisektoren i Gulf-regionen?
Bygg- og eiendomssektoren opplever en boom drevet av positive økonomiske forhold og ambisiøse regjeringsinitiativer. Bank- og finanstjenestesektoren opplever også sterk vekst, og teknologisektoren driver diversifisering til tross for globale utfordringer.

Her er noen anbefalte lenker til relaterte nettsteder:

Hays Middle East: Offisiell nettside for Hays Middle East.
Hays Middle East lønnsguide: Direkte lenke til Hays Middle East’s lønnsguide for Gulf-regionen.
Saudi Vision 2030-planen: Offisiell nettside for Saudi Vision 2030-planen.
De forente arabiske emirater: Offisiell nettside for De forente arabiske emirater.

Vennligst merk at lenkene kan være referert til hovedområdet av nettstedet og ikke spesifikke underområder.