Increase in Part-Time Work Drives Job Growth in Canada

Den kanadiske økonomien la til 37 000 jobber i januar, samtidig som arbeidsledigheten falt noe til 5,7 prosent, det første fallet siden desember 2022, ifølge en rapport fra Statistics Canada på fredag. Den første nedgangen siden desember 2022 er godt nytt for Canada, som har opplevd tre påfølgende måneder med lite endring i arbeidsledigheten.

Mens økonomene hadde forventet mindre vekst, viser tallene fra januar at økningen i deltidsarbeid var den største bidragsyteren til veksten. Dessverre ble det også rapportert om tap av 12 000 heltidsjobber. Den gjennomsnittlige timelønnen steg imidlertid med 5,3 prosent fra samme tidspunkt i fjor, og dette er en positiv trend for canadiere som prøver å kompensere for inflasjonen.

BMOs sjeføkonom, Douglas Porter, bemerket at jobbveksten, det fallende arbeidsledighetsnivået og den vedvarende lønnsveksten på fem prosent ikke berettiger umiddelbare rentekutt. CIBC seniorøkonom, Andrew Grantham, er også enig i dette synet, og mener at dagens tall ikke indikerer at sentralbanken vil ha hastverk med å senke rentene. Deres forventning er at det første rentekuttet vil skje i juni.

Veksten i antall sysselsatte har spredt seg over flere sektorer i januar, ledet av engros- og detaljhandel, samt finans, forsikring, eiendom, utleie og leasing. Samtidig opplevde overnattings- og serveringsbransjen det største fallet i sysselsettingen.

Til tross for jobbøkningen i januar, opplevde Canadas arbeidsmarked en betydelig nedgang i fjor på grunn av høye renter som påvirket forbrukerne og næringslivsinvesteringene. Dette førte til en økning i arbeidsledigheten fra 5,1 prosent i april til 5,8 prosent i desember.

Den positive utviklingen i deltidsarbeidet i januar gir et håp om at den canadiske økonomien vil fortsette å vokse, men det er fortsatt en vei å gå for å løse utfordringene i arbeidsmarkedet. En bærekraftig vekst i både heltids- og deltidsjobber vil være avgjørende for å opprettholde stabilitet og økonomisk fremgang i Canada.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvor mange jobber ble lagt til i den kanadiske økonomien i januar?
I januar ble det lagt til 37 000 jobber i den kanadiske økonomien.

2. Hvilket var det første fallet i arbeidsledigheten siden desember 2022?
Det første fallet i arbeidsledigheten siden desember 2022 ble rapportert i januar 2023.

3. Hvordan bidro deltidsarbeidet til den økonomiske veksten?
Deltidsarbeidet var den største bidragsyteren til veksten i januar.

4. Hvor mange heltidsjobber gikk tapt?
Det ble rapportert om tap av 12 000 heltidsjobber.

5. Hva var den gjennomsnittlige timelønnsøkningen fra samme tidspunkt i fjor?
Den gjennomsnittlige timelønnen steg med 5,3 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

6. Hva mener BMOs sjeføkonom om rentekutt?
BMOs sjeføkonom, Douglas Porter, mener at jobbveksten og den vedvarende lønnsveksten ikke berettiger umiddelbare rentekutt.

7. Når forventer CIBC seniorøkonom at det første rentekuttet vil skje?
CIBC seniorøkonom, Andrew Grantham, forventer at det første rentekuttet vil skje i juni.

8. Hvilke sektorer opplevde vekst i sysselsettingen i januar?
Engros- og detaljhandel, samt finans, forsikring, eiendom, utleie og leasing, opplevde vekst i sysselsettingen i januar.

9. Hvilken bransje opplevde det største fallet i sysselsettingen?
Overnattings- og serveringsbransjen opplevde det største fallet i sysselsettingen.

10. Hva førte til nedgangen i arbeidsledigheten i fjor?
Høye renter som påvirket forbrukerne og næringslivsinvesteringene førte til nedgangen i arbeidsledigheten i fjor.

Viktige begreper og faguttrykk:

– Arbeidsledighet: Måling av personer som er villige til å jobbe og søker etter arbeid, men ikke finner det.
– Timelønn: Betaling en arbeidstaker mottar per tidsenhet for utført arbeid.
– Rentekutt: Når sentralbanken senker renten for å stimulere økonomien.
– Sysselsetting: Antall personer i arbeid eller som har en jobb.
– Inflasjon: Økning i priser over tid, noe som fører til at kjøpekraften til penger reduseres.

Foreslåtte relaterte lenker:
Government of Canada
Statistics Canada
Bank of Canada