Arbeidsmarkedet i Canada økte med 37 300 jobber i januar

Arbeidsmarkedet i Canada opplevde en økning på netto 37 300 jobber i januar, og arbeidsledighetsraten sank litt til 5,7 prosent. Disse tallene kommer fra Statistisk sentralbyrå (Statistics Canada), og kan bidra til å utsette en rentekutt fra Bank of Canada, da forventningene tidligere hadde indikert dette.

Økningen i antall jobber, som var høyere enn forventet, skyldtes en økning i deltidsarbeid. Antallet heltidsjobber falt med 11 600 i januar, mens deltidsarbeidet økte med 48 900. Økonomer hadde forventet en økning på 15 000 jobber i januar, og at arbeidsledighetsraten ville stige til 5,9 prosent, ifølge Bloomberg.

Den 0,1 prosentpoengs nedgangen i arbeidsledigheten markerer den første nedgangen siden desember 2022. I en pressemelding fredag ​​bemerket Statistisk sentralbyrå at arbeidsledigheten hadde vært på en stigende trend gjennom 2023, hvor den økte fra 5,1 prosent i april til 5,8 prosent i desember.

Til tross for de positive tallene bemerker økonomer at kunngjøringer om oppsigelser i ulike bransjer i Canada antyder at økonomien står ovenfor en vanskelig periode. “Som et resultat ser vi fortsatt etter 125 basispunkter med rentekutt i år, bare 25 basispunkter mindre enn tidligere”, uttalte Desjardins ‘managing director og leder for makrostrategi, Royce Mendes.

Arbeidstallene viste en økning i flere bransjer, inkludert engrossalg og detaljhandel (en økning på 31 000 jobber) og finans, forsikring, eiendom, utleie og leasing (en økning på 28 000 jobber). Disse økningene oppveide nedgangen i andre bransjer, ledet av overnattingssteder og serveringssteder (ned 30 000 jobber). Sysselsettingen i offentlig sektor økte med 48 000 jobber.

Gjennomsnittlig timelønn fortsatte å øke, men i litt langsommere tempo, med en økning på 5,3 prosent på årsbasis, sammenlignet med en økning på 5,4 prosent i desember.

Arbeidsmarkedet i Canada viser positive indikasjoner, og med god jobbvekst, redusert arbeidsledighet og jevn lønnsvekst, er det lite sannsynlig at Bank of Canada vil foreta noen hastige rentekutt. “Bank of Canada vil sannsynligvis se på denne rapporten som en grunn til å opprettholde en tålmodig holdning,” skrev BMOs sjefsøkonom Douglas Porter i en forskningsrapport fredag.

Alicja Siekierska er en seniorreporter hos Yahoo Finance Canada. Følg henne på Twitter @alicjawithaj.

Last ned Yahoo Finance-appen, tilgjengelig for Apple og Android.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva var den totale økningen i jobber i Canada i januar?
– Arbeidsmarkedet i Canada opplevde en økning på netto 37 300 jobber i januar.

2. Hva var arbeidsledighetsraten i januar?
– Arbeidsledighetsraten sank litt til 5,7 prosent i januar.

3. Hva var årsaken til økningen i antall jobber i januar?
– Økningen skyldtes en økning i deltidsarbeid, da antallet heltidsjobber falt.

4. Hva hadde økonomer forventet i forhold til jobbvekst og arbeidsledighetsrate i januar?
– Økonomene hadde forventet en økning på 15 000 jobber og en økning i arbeidsledighetsraten til 5,9 prosent.

5. Hva var nedgangen i arbeidsledigheten i januar et tegn på?
– Nedgangen markerer den første nedgangen i arbeidsledigheten siden desember 2022.

6. Hvordan beskriver økonomene den økonomiske situasjonen i Canada til tross for de positive tallene?
– Økonomer bemerker at kunngjøringer om oppsigelser i ulike bransjer antyder at økonomien står ovenfor en vanskelig periode.

7. Hvilke bransjer viser en økning i sysselsettingen i henhold til arbeidstallene?
– Engrossalg og detaljhandel økte med 31 000 jobber, og finans, forsikring, eiendom, utleie og leasing økte med 28 000 jobber. Sysselsettingen i offentlig sektor økte med 48 000 jobber.

8. Hvordan har den gjennomsnittlige timelønnen utviklet seg?
– Gjennomsnittlig timelønn fortsatte å øke, men i litt langsommere tempo, med en økning på 5,3 prosent på årsbasis sammenlignet med 5,4 prosent i desember.

9. Hva er sannsynligheten for at Bank of Canada vil foreta rentekutt?
– Med god jobbvekst, redusert arbeidsledighet og jevn lønnsvekst er det lite sannsynlig at Bank of Canada vil foreta hastige rentekutt.

10. Hvem er forfatteren av artikkelen?
– Alicja Siekierska er en seniorreporter hos Yahoo Finance Canada.

Nøkkelbegreper:

– Arbeidsmarkedet: Betegner samspillet mellom tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft i et land.
– Netto jobber: Forskjellen mellom antallet nye jobber som er opprettet og antallet jobber som har gått tapt.
– Arbeidsledighetsrate: Andelen av arbeidsstyrken som er arbeidsledig og aktivt søker etter arbeid.
– Rentekutt: En reduksjon i den offisielle rentenivået ved en sentralbank for å stimulere økonomisk aktivitet.
– Deltidsarbeid: Ansettelse hvor arbeidstiden er mindre enn fulltid, vanligvis færre enn 30-35 timer per uke.

Relaterte lenker:

Yahoo Finance Canada
Bank of Canada