Indiske innovatører styrker USA’s teknologibransje, men visumgrenser legger føringer

Harbir K Bhatia, administrerende direktør for Silicon Valley Central Chamber of Commerce, har pekt på den avgjørende rollen indere spiller for å drive innovasjon i den amerikanske teknologibransjen. Hun fremhever deres kjente “jugaad” ånd, som kjennetegner deres evne til å improvisere og finne innovative løsninger på problemer.

Bhatia forklarer at USA pålegger visumgrenser for indere på grunn av deres eksepsjonelle ferdigheter, som ellers kunne føre til dominans i jobb-plasseringer. Hun påpeker Indias betydelige bidrag til innovasjon i Silicon Valley og merker seg at 40% av CEO-er eller grunnleggere i regionen kommer fra Sør-Asia eller India.

Videre understreker Bhatia den innflytelsen indiske innvandrere og indisk-amerikanere har hatt på å fremme innovasjon og entreprenørskap, og tilskriver deres suksess til kulturelle verdier som sterkt arbeidsetikk og en entreprenørånd. Hun understreker at indere utmerker seg ikke bare innen teknologi, men også innen ulike sektorer som gjestfrihet, underholdning og helsevesen.

Med hensyn til visumgrenser forklarer Bhatia at USA søker å opprettholde økonomisk effektivitet, da “tre-til-en-modellen” gjør at en amerikansk ansatt kan koste like mye som tre ansatte i India. Hun utdyper også om demografisk skifte innen den sørasianske samfunnet, spesielt blant indere, etter covid-19, og bemerker hvordan enkeltpersoner utforsker nye karriereveier og tiltrekkes av regioner der de har etablerte sosiale nettverk.

Vanlige spørsmål

Hvordan bidrar inderne til innovasjon i den amerikanske teknologibransjen?
Indere bidrar til innovasjon i den amerikanske teknologibransjen gjennom deres evne til å improvisere og finne innovative løsninger på problemer. Deres kjente “jugaad” ånd er en viktig egenskap som bidrar til dette.

Hvilken rolle spiller indiske innovatører i Silicon Valley?
Indiske innovatører spiller en avgjørende rolle i Silicon Valley. Ifølge Harbir K Bhatia, administrerende direktør for Silicon Valley Central Chamber of Commerce, kommer 40% av CEO-er eller grunnleggere i regionen fra Sør-Asia eller India.

Hva er “jugaad” ånd?
“Jugaad” ånd er en egenskap kjennetegnet av indiske innovatører. Det refererer til deres evne til å improvisere og finne innovative løsninger på problemer.

Hva er grunnen bak visumgrenser for indere i USA?
Visumgrenser for indere i USA skyldes deres eksepsjonelle ferdigheter som ellers kunne føre til dominans i jobb-plasseringer. USA søker å opprettholde økonomisk effektivitet ved å begrense antall indiske ansatte på grunn av den høyere kostnaden forbundet med amerikanske ansatte.

Hvilken innflytelse har indiske innvandrere og indisk-amerikanere i innovasjon og entreprenørskap?
Indiske innvandrere og indisk-amerikanere har hatt betydelig innflytelse på å fremme innovasjon og entreprenørskap. Deres suksess kan tilskrives kulturelle verdier som sterkt arbeidsetikk og entreprenørånd.

Hvilke sektorer utmerker indere seg innenfor?
Indere utmerker seg ikke bare innen teknologi, men også innen ulike sektorer som gjestfrihet, underholdning og helsevesen.

Hva er tre-til-en-modellen?
Tre-til-en-modellen refererer til en kostnadsforskjell der en amerikansk ansatt kan koste like mye som tre ansatte i India. Dette er en av faktorene som påvirker visumgrenser for indere i USA.

Hvordan har covid-19 påvirket demografisk skifte blant indiske innvandrere?
Covid-19 har ført til et demografisk skifte blant indiske innvandrere, spesielt i den sørasianske samfunnet. Mange individer utforsker nye karriereveier og tiltrekkes av regioner der de har etablerte sosiale nettverk.

Forslag til relaterte lenker: