Jobless Claims Rise, but Opportunities Still Exist: Expert Insights

Antall nye søknader om arbeidsledighetstrygd økte til 219 000 for uken som endte 25. mai, noe som var høyere enn forventningene fra analytikere. LinkedIn karriereekspert Andrew McCaskill deler sine råd om hvordan man best kan bruke plattformen for å sikre seg en ny jobb.

Vi er for tiden i et utrolig konkurransedyktig jobbmarked, forklarer McCaskill. Men det er ikke helt så dystert som det kan virke som. Hele 32% av jobbene på LinkedIn er stillinger på inngangsnivå.

Han påpeker at jobbsøkere bør prioritere nettverksbygging: “Ditt nettverk kan redde deg i situasjoner der CV-en din ikke vil hjelpe.” Han legger til at man også bør være åpen for karrieremuligheter innen sektorer som utdanning, offentlig sektor og bygg og anlegg, som aktivt ansetter.

Når det gjelder nettverksbygging, legger McCaskill vekt på at “travle mennesker trenger spesifisitet.” Han sier at når man sender meldinger til personer på plattformen, bør man være spesifikk om hva man ønsker å diskutere, da dette mest sannsynlig vil engasjere dem i samtalen.

Selv om jobbmarkedet kan være utfordrende, er det viktig å huske på at det fremdeles finnes muligheter. Ved å fokusere på nettverksbygging og være åpen for ulike karrieremuligheter, kan man finne veien til en ny jobb. McCaskill oppfordrer jobbsøkere til å utnytte plattformer som LinkedIn til å utvide nettverket sitt og være strategiske i sin tilnærming.

For flere eksperttips og siste nytt om markedet, kan du klikke her for å se hele episoden av Wealth!

Kort oppsummert: Selv om antall arbeidsledighetskrav har steget, betyr det ikke at alt håp er ute. Ved å bruke LinkedIn for nettverksbygging og være åpen for nye karrieremuligheter, kan man finne veien til en ny jobb i det konkurransedyktige markedet.

FAQ:

1. Hva er antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd?
Antallet nye søknader om arbeidsledighetstrygd økte til 219 000 for uken som endte 25. mai.

2. Hvordan kan LinkedIn hjelpe med å sikre en ny jobb?
LinkedIn karriereekspert Andrew McCaskill gir råd om hvordan man best kan bruke plattformen til å sikre seg en ny jobb. Han påpeker at 32% av jobbene på LinkedIn er stillinger på inngangsnivå. McCaskill oppfordrer jobbsøkere til å prioritere nettverksbygging og være åpen for karrieremuligheter innen sektorer som utdanning, offentlig sektor og bygg og anlegg.

3. Hvorfor er nettverksbygging viktig i jobbsøk?
McCaskill påpeker at nettverksbygging kan redde deg i situasjoner hvor CV-en ikke hjelper. Han understreker viktigheten av å være spesifikk når man sender meldinger til personer på LinkedIn, slik at man engasjerer dem i samtalen.

4. Hvordan kan man finne veien til en ny jobb i det konkurransedyktige markedet?
Ved å fokusere på nettverksbygging og være åpen for ulike karrieremuligheter, kan man finne veien til en ny jobb. McCaskill oppfordrer jobbsøkere til å utnytte plattformer som LinkedIn til å utvide nettverket sitt og være strategiske i sin tilnærming.

Definitions:

– Arbeidsledighetstrygd: Økonomisk støtte som gis til arbeidssøkere uten arbeid, vanligvis betalt av staten.

Related links:
LinkedIn