Myk landing er ikke lenger mulig: USAs økonomi vil falle inn i resesjon i midten av 2024, ifølge sjeføkonom i Citi

USAs økonomi er på vei inn i en resesjon i midten av 2024, ifølge sjeføkonomen i Citi. Selv om økonomiske data viser seg sterke ved første øyekast, antyder de faktisk tegn på nedgang, slik som i den siste jobbrapporten. Kredittkortmislighetsrate er også økende, og detaljhandelssalgsdata viser en større drop i aktiviteten enn forventet.

Drømmen om en myk landing er over. USAs økonomi er isteden på vei inn i en resesjon i midten av 2024, ifølge Citi’s sjeføkonom Andrew Hollenhorst. «Det er en veldig kraftfull og fristende narrativ rundt en myk landing, men vi ser rett og slett ikke dette i dataene», sa han i et intervju med CNBC.

Ved første øyekast ser dataene fantastiske ut: økonomien drar nytte av historisk lav arbeidsledighet, sterk forbrukerutgift og solid BNP-vekst.

Men det er mer som foregår med tallene enn det som møter øyet. «Spørsmålet er hvor disse fremadrettede indikatorene viser oss at vi skal», sa Hollenhorst.

Et område der økonomien viser svakhet er arbeidsmarkedet. I januar hadde vi en fantastisk jobbrapport som la til rette for 353 000 nye jobber til økonomien, men hvis du ser nærmere på tallene, ser du at antall arbeidstimer faktisk er synkende. Antallet heltidsansatte har også sunket, og sektorer som restaurantbransjen har stoppet opp på ansettelser.

“Dette er nøkkelen til økonomien – hva som skjer i arbeidsmarkedet», sa Hollenhorst. «Hvis arbeidsledighetsraten forblir lav, fortsetter folk å bruke penger, og økonomien holder seg oppe. Men hvis arbeidsledighetsraten begynner å stige, noe vi tror den vil… det er tegnet på at vi vil oppleve en mer betydelig nedgang i USAs økonomi».

Hollenhorst sa også at inflasjonen fortsatt er for høy. Denne uken viste CPI-data en høyere enn forventet økning i månedlig inflasjon, som senket aksjekursene på tirsdag.

Mislighetsraten for kredittkort øker også. Toppøkonomen David Rosenberg har sagt at forbrukerkredittsgraden allerede har kommet, med en av tolv kredittkortinnehavere som misligholder betalingene sine.

«Det kan være noen forbrukere der ute med overskuddssavings, men de forbrukerne som står overfor flytende kredittkortgjeld med høyere renter nå, som har brukt disse overskuddssavingsene for å fortsette å forbruke, nå øker mislighetsratene», sa Hollenhorst.

Forbrukersvakheter viser seg også i detaljhandelssalgstallene. Torsdagens utgivelse viste en betydelig nedgang i aktiviteten, med en nedgang på 0,8% i januar. Hollenhorst er ikke alene i pessimismen sin. Torsten Sløk fra Apollo Management har nylig uttrykt den samme bekymringen om at en myk landing nå er det minst sannsynlige utfallet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hvilken økonomisk prognose er blitt gjort for USAs økonomi?
– Ifølge Citi’s sjeføkonom Andrew Hollenhorst, er USAs økonomi på vei inn i en resesjon i midten av 2024.

2. Hvilke tegn på økonomisk nedgang er blitt observert?
– Selv om økonomiske data viser seg sterke ved første øyekast, antyder de tegn på nedgang. Disse inkluderer en økende kredittkortmislighetsrate og en større nedgang enn forventet i detaljhandelssalgsdataene.

3. Hva er en “myk landing” i økonomisk sammenheng?
– En “myk landing” refererer til en økonomisk overgang der økonomien gradvis bremser ned uten å kollapse helt.

4. Hvorfor tror sjeføkonomen at en myk landing ikke vil skje?
– Basert på dataene, mener sjeføkonomen at det ikke er tegn til en myk landing. For eksempel viser tallene fra arbeidsmarkedet en nedgang i antall arbeidstimer og antall heltidsansatte, samt begrensinger i ansettelsesaktiviteten i sektorer som restaurantbransjen.

5. Hva er betydningen av arbeidsmarkedet for økonomien?
– Arbeidsmarkedet er viktig for økonomien fordi det påvirker folks forbruk av penger. Hvis arbeidsledigheten forblir lav, fortsetter folk å bruke penger, og økonomien holder seg stabil. Men hvis arbeidsledigheten begynner å stige, kan det være et tegn på en mer betydelig økonomisk nedgang.

6. Hvorfor er inflasjonen et bekymringstegn?
– Sjeføkonomen påpeker at inflasjonen fortsatt er for høy, noe som kan ha negative konsekvenser for økonomien. Høyere inflasjon kan føre til økte kostnader og lavere kjøpekraft for forbrukerne. Dette kan i sin tur påvirke forbruket og dermed økonomien.

7. Hva er mislighetsraten for kredittkort, og hvorfor øker den?
– Mislighetsraten for kredittkort refererer til antall kredittkortholdere som ikke klarer å betale tilbake kreditten sin i tide. Ifølge toppøkonomen David Rosenberg øker denne mislighetsraten, spesielt blant de som har høy kredittkortgjeld med høye renter.

8. Hvilke svakheter viser seg i detaljhandelssalgsdataene?
– Detaljhandelssalgsdataene viser en betydelig nedgang i aktiviteten, med en nedgang på 0,8% i januar. Dette indikerer en svakhet i forbruket, som kan ha negative effekter på økonomien.

Definisjoner:

– Resesjon: En nedgangsperiode eller økonomisk tilbakeslag preget av redusert aktivitet, høyere arbeidsledighet og lavere inntekter.

– BNP: Bruttonasjonalprodukt. Et mål på den økonomiske aktiviteten i et land, som representerer den samlede verdiskapningen av varer og tjenester i løpet av en bestemt periode.

– CPI: Consumer Price Index (Forbrukerprisindeksen). Et mål for gjennomsnittlig prisnivå på varer og tjenester som forbrukere kjøper.

Suggested related link:
Citi’s nettsted