Nye RBA-møteprotokoller forventes å gi innsikt i sentralbankens fremtidige tiltak

Forrige uke opplevde AUD/USD sin andre uke med oppgang, som følge av svekkelsen av den amerikanske dollaren. Dette kom som et resultat av svakere enn forventede detaljhandelstall og høyere enn forventede inflasjonstall i USA.

Oppgangen i AUD/USD kom til tross for en svakere enn forventet rapport om australske jobber, da arbeidsledighetsraten steg til det høyeste nivået på to år, på 4,1%. Selv om ABS antydet at svakheten skyldtes sesongvariasjoner, mener vi at det understreker den underliggende trenden med avkjøling i arbeidsmarkedet. Dermed øker sjansene for RBA-rentekutt i andre halvdel av året.

Denne uken er det to viktige lokale økonomiske hendelser for AUD/USD: RBA-møteprotokoller på tirsdag og lønnsdata på onsdag, forventet å øke med 0,9% kvartalsvis og 4,1% årlig.

Hva kan vi forvente av RBA-møteprotokollene denne uken (tirsdag 22. februar kl. 11.30)?

Møteprotokollene fra Reserve Bank of Australia sitt møte i februar skal offentliggjøres tirsdag 22. februar kl. 11.30.

I sitt styremøte i februar holdt RBA sin offisielle kontantrente uendret på 4,35%, som var ventet. RBA bemerket at høyere renter bidrar til å redusere inflasjonen og oppnå en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

“De høyere rentene bidrar til å etablere en mer bærekraftig balanse mellom aggregert etterspørsel og tilbud i økonomien.”

RBA bekreftet at de fortsatt er avhengig av data og opprettholdt sin svake stramningsbias.

“Stien for renter som best vil sikre at inflasjonen kommer tilbake til målet i rimelig tid, vil avhenge av dataene og den utviklende vurderingen av risiko, og en ytterligere økning i rentene kan ikke utelukkes.”

Møteprotokollene vil bli nøye vurdert for hvilke alternativer RBA-styret vurderte på møtet i februar, faktorer som ville få RBA til å handle på sin stramningsbias i 2024, og eventuelle hint om hva som kan få banken til å tilby en mer nøytral bias.

RBA-kontantrentediagram

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva var årsakene til AUD/USD sin oppgang forrige uke?
– AUD/USD opplevde oppgang på grunn av svekkelsen av den amerikanske dollaren som følge av svakere enn forventede detaljhandelstall og høyere enn forventede inflasjonstall i USA.

2. På tross av en svakere enn forventet rapport om australske jobber, økte AUD/USD likevel. Hvorfor?
– Selv om rapporten viste en økning i arbeidsledighetsraten til det høyeste nivået på to år (4,1%), mener vi at det understreker den underliggende trenden med avkjøling i arbeidsmarkedet, som øker sjansene for RBA-rentekutt senere i år.

3. Hvilke viktige økonomiske hendelser kan påvirke AUD/USD denne uken?
– Denne uken er det to viktige hendelser: RBA-møteprotokoller som skal offentliggjøres på tirsdag, og lønnsdata forventet å øke med 0,9% kvartalsvis og 4,1% årlig.

4. Hva kan vi forvente av RBA-møteprotokollene som blir publisert denne uken?
– RBA-møteprotokollene fra februar vil gi innsikt i hvilke alternativer RBA-styret vurderte på møtet, faktorer som ville få RBA til å handle på sin stramningsbias , og eventuelle hint om hva som kan få banken til å tilby en mer nøytral bias.

Nøkkelbegrep og jargongdefinisjoner:

– AUD/USD: En valutapar som representerer forholdet mellom den australske dollaren (AUD) og den amerikanske dollaren (USD).
– Inflasjonstall: Statistikk som viser endringer i priser på varer og tjenester over tid. Høyere inflasjon kan påvirke pengepolitikken og valutakursen.
– RBA: Reserve Bank of Australia, sentralbanken i Australia.
– Arbeidsledighetsrate: Andel av arbeidsstyrken som er uten jobb.
– RBA-rentekutt: En handling fra RBA med å senke den offisielle kontantrenten for å stimulere økonomisk vekst.

Foreslåtte relaterte lenker til hoveddomenet:

Reserve Bank of Australia
Norges Bank
Norges Bank News & Events