Analyse: USA’s økonomi motstår verdens resesjon

Mens noen av verdens største økonomier drar seg inn i resesjon, fortsetter USA ufortrødent framover.

Både Japan og Storbritannia kunngjorde torsdag at økonomiene deres mest sannsynlig svekket seg i løpet av de siste tre månedene av 2023. For begge landene ville dette vært andre kvartal på rad at det har skjedd, noe som passer inn i definisjonen av resesjon.

Likevel fortsatte USA sin økonomiske vekst i fjerde kvartal i fjor, og oppnådde dermed en sjette sammenhengende kvartalsvekst. Dette overgikk mange prognoser som kom inn i fjor, og som tilsa at en resesjon virket uunngåelig på grunn av høye renter som skulle bremse økonomien og inflasjon.

En stor del av æren kan tilskrives amerikanske husholdninger, som har fortsatt å bruke penger i et solid tempo til tross for mange utfordringer. Husholdningenes forbruk utgjør flertallet av USAs økonomi. Regjeringens stimulansetiltak hjalp husholdningene gjennom de innledende fasene av pandemien og en økning i inflasjonen, og nå hjelper lønnsøkninger dem med å ta igjen de høye prisene på varer og tjenester de trenger.

En rapport viste torsdag at færre amerikanske arbeidere søkte om arbeidsledighetsfordeler forrige uke. Dette er det nyeste tegnet på en bemerkelsesverdig solid arbeidsmarkedsituasjon, selv om en rekke oppsigelsesvarsler nylig har fått oppmerksomhet. Den vedvarende styrken der vil trolig hjelpe økonomien.

Selvfølgelig er det fremdeles risikoer, og økonomer sier at en resesjon ikke kan utelukkes. Inflasjonen kan akselerere på nytt, bekymringer om den amerikanske regjeringens tunge gjeldsbyrde kan forstyrre finansmarkedene og dermed gjøre lån til kjøp av biler og andre ting dyrere. Økende tap knyttet til næringseiendom kan resultere i store problemer for finanssystemet.

Men for øyeblikket ser utsiktene fortsatt bedre ut for USA sammenlignet med mange andre store økonomier. Stemningen på Wall Street er så positiv at hovedindeksen for den amerikanske aksjemarkedet, S&P 500, forrige uke passerte 5000-nivået for første gang.

“Viktigst av alt er det å understreke at markedets prestasjon i stor grad reflekterer en blomstrende økonomi i stedet for ufortjent investorenes ‘dyriske instinkter’,” ifølge Solita Marcelli, sjef for investeringer, Amerika, ved UBS Global Wealth Management.

Da Det internasjonale pengefondet for noen uker siden oppjusterte sin prognose for global vekst i 2024, ble den amerikanske økonomiens større motstandsdyktighet trukket frem som en viktig årsak.

Analysene viser at flere unike kjennetegn ved den amerikanske økonomien har beskyttet den mot resesjonsstormer. USAs regjering ga omtrent 5 billioner dollar i pandemi-støtte i 2020-2021, langt mer enn utenlandske motparter, noe som ga de fleste husholdninger langt bedre økonomisk stilling og støttet forbrukerutgifter godt inn i 2023.

Biden-administrasjonen har også subsidiert byggingen av flere produksjonsanlegg og infrastruktur gjennom ekstra lovgivning som ble vedtatt i 2021 og 2022, som fortsatt har hatt innvirkning i fjor. Om lag en fjerdedel av USAs økonomis solide vekst på 2,5% i 2023 besto av offentlige utgifter. Republikanske kritikere hevder imidlertid at den utvidede pengebruken har bidratt til høyere inflasjon.

“Vi hadde noen politiske tiltak som jeg tror hjalp oss mye,” sa Diane Swonk, sjeføkonom hos KPMG. “Men også strukturen i økonomien vår er veldig annerledes.”

Amerikanere har vært bedre beskyttet mot høyere renter enn britiske kolleger, for eksempel, fordi de fleste amerikanske boligeiere med boliglån har lange, 30-årige faste renter. Som et resultat har USAs raskt stigende renter de siste to årene – som har fått boligrentene til å stige fra rundt 3 % til ca. 6,7 % – hatt liten effekt på mange amerikanske boligeiere.

De britiske kollegene deres finansierer boliglån som må fornyes hvert annet til femte år. De har slitt med raskt stigende boliglånsrenter idet Bank of England har økt utlånskostnadene for å bekjempe inflasjonen.

Catherine Mann, medlem av Bank of Englands styringskomité for rentesetting, sa torsdag at Storbritannias økonomiske nedgang antas å være midlertidig. Det er allerede tegn i bedriftsundersøkelser at økonomien tar seg opp igjen, la hun til.

“Dataene vi har i dag er fra bakspeilet”, sa hun på sidelinjen av en økonomisk konferanse i Washington. “Fremtidsrettede rapporter ser alle bra ut.” Som den amerikanske sentralbanken vurderer Bank of England å redusere sin referanserente når den er sikker på at inflasjonen er under kontroll.

En annen fordel for USA er at det har opplevd en bølge av innvandring de siste årene, noe som har gjort det lettere for bedrifter å fylle stillinger, potensielt utvide sine operasjoner og har ført til at flere mennesker tjener lønn – og deretter bruker inntektene.

Japan, derimot, eldes raskt og har sett befolkningen sin krympe i mange år, siden de ikke er like åpne for utenlandsk arbeidskraft. En synkende befolkning kan være en betydelig hindring for økonomisk vekst.

I Europa er forbrukertilliten svak blant kunder som fortsatt føler virkningen av høyere energipriser forårsaket av krigen i Ukraina.

Selv Kina, hvis økonomi vokser raskere enn USAs, er under stort press. Deres aksjemarkeder har nylig vært blant de verste i verden på grunn av bekymringer om en treg økonomisk bedring og problemer i eiendomssektoren.

USA står overfor sine egne utfordringer. Veksten forventes å avta i år ettersom store økninger i rentesatsene fra den amerikanske sentralbanken får full effekt.

En rapport på torsdag kan ha antydet dette. Salget hos amerikanske detaljhandlere falt mer i januar fra desember enn økonomene forventet.

Noen støttesøyler for forbrukerutgifter kan svekkes. Lånebetalingene for studielån har begynt igjen, forbrukerne har i stor grad brukt pengene fra pandemien tiltakene og kredittkortgjeld er høy.

Kanskje det mest frustrerende faktumet er at prisene på varer i markedet fortsatt er mye høyere enn de var før pandemien. Lavere inflasjon betyr at prisene stiger mindre raskt, og ikke at de faller tilbake til der de pleide å være.

Mestring av inflasjon forblir USAs forbrukeres største bekymring, med unntak av dem som tjener over 150 000 dollar, ifølge en nylig undersøkelse utført av Morgan Stanley.

Da McDonalds’ administrerende direktør Chris Kempczinski diskuterte selskapets siste kvartalsresultater, sa han at han ikke ser mye endring i adferden hos middel- og høytinntektskunder. Men “der vi ser presset med den amerikanske forbrukeren er på lavinntektsforbrukeren, så si det er 45 000 dollar og mer.”

Ofte stilte spørsmål (FAQs):

1. Hva er definisjonen på resesjon?
– Resesjon defineres som to påfølgende kvartaler med økonomisk nedgang.

2. Hvor mange kvartaler har USA hatt økonomisk vekst?
– USA oppnådde en sjette sammenhengende kvartalsvekst i fjerde kvartal i fjor.

3. Hva bidro til USA sin økonomiske vekst?
– En stor del av æren tilskrives amerikanske husholdninger som fortsatte å bruke penger i et solid tempo. Regjeringens stimulansetiltak og lønnsøkninger hjalp husholdningene med å takle utfordringer og høye priser.

4. Hvordan har arbeidsmarkedet i USA utviklet seg?
– En rapport viser at færre amerikanske arbeidere søkte om arbeidsledighetsfordeler, noe som tyder på en solid arbeidsmarkedsituasjon.

5. Er det fortsatt risikoer for resesjon i USA?
– Økonomer sier at en resesjon ikke kan utelukkes, da inflasjonen kan akselerere og bekymringer om den amerikanske regjeringens gjeldsbyrde kan påvirke finansmarkedene.

6. Hvordan har USA klart seg bedre enn andre økonomier?
– USA har mottatt betydelig pandemistøtte og subsidiert byggingen av produksjonsanlegg og infrastruktur. Unike kjennetegn ved den amerikanske økonomien har bidratt til motstandsdyktighet mot resesjon.

7. Hvilke fordeler har USA i forhold til Storbritannia og Japan?
– USA har fordelen av innvandring, som har lettet ansettelse og bidratt til økonomisk vekst. Storbritannia og Japan sliter med økonomiske nedganger og aldring av befolkningen.

8. Hvordan påvirker inflasjonen forbrukerne i USA?
– Inflasjon er den største bekymringen for amerikanske forbrukere. Prisene på varer er fremdeles høyere enn før pandemien, og forbrukerne står overfor høy kredittkortgjeld og betaling av studielån.

9. Hvilke utfordringer står USA overfor i fremtiden?
– Forbrukerutgifter kan svekkes, og lavere inflasjon betyr at prisene stiger langsommere, men faller ikke tilbake til tidligere nivåer.

10. Hvordan påvirker lavinntektsforbrukere den amerikanske økonomien?
– Lavinntektsforbrukere opplever press, spesielt de som tjener 45 000 dollar eller mindre, ifølge McDonald’s administrerende direktør.

Related links:
UBS Global Wealth Management
KPMG
Morgan Stanley