Arbeidsmarkedet i Sør-Korea opplever økt sysselsetting

Sør-Korea opplevde en betydelig vekst i sysselsettingen i januar med over 300 000 nye jobber, noe som er første gang på tre måneder. Statistikk fra Statistics Korea viser at landets produksjonssektor opplevde vedvarende vekst i ansettelsene for andre måned på rad.

Totalt var 27,74 millioner personer sysselsatt i landet forrige måned, noe som tilsvarer en økning på 380 000 sammenlignet med året før.

Januars jobbvekst viste også den høyeste økningen på ett år siden mars 2023, med en tredje måned på rad med økning i ansettelser. Sysselsettingsraten blant personer i alderen 15-64 økte med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og nådde 68,9%, den høyeste tallet for januar siden datainnsamlingen begynte i 1989.

Til tross for den generelle positive trenden, steg arbeidsledigheten lett til 3,7% sammenlignet med året før. Dette medførte at 1,07 millioner personer var arbeidsledige, og markerer den tredje måneden på rad med økning.

En talsperson fra statistikkbyrået tilskrev økningen i arbeidsledighet til en kombinasjon av grunnleggende faktorer og økning i offentlige jobbåpninger i januar. Dataene avslørte også en endring i sysselsettingsdynamikken, der jobbmuligheter for eldre opplevde betydelig vekst, mens yngre demografier sto overfor utfordringer, noe som utvidet den negative trenden for de i alderen 15-29 til 15 måneder på rad.

Når det gjelder sektorer, ledet produksjonssektoren arbeidsmarkedet med 20 000 nye stillinger i januar. Helsetjenester og sosialtjeneste så en økning på 104 000 nye stillinger, etterfulgt av sektoren for vitenskap og teknologi med 73 000 jobber.

Kim Byoung-hwan, førstefinansminister i Sør-Korea, uttrykte optimisme om tilstanden i arbeidsmarkedet og påpekte at dataene tydet på et sterkt sysselsettingslandskap. “Likevel bekymrer vi oss for geopolitiske usikkerheter og den trøge byggebransjen. Regjeringen vil grundig vurdere slike risikoer og styrke tiltakene for å stimulere innenlandsk etterspørsel og støtte kvinners deltakelse i økonomiske aktiviteter,” la han til, ifølge The Korea Times.

Ofte stilte spørsmål:

1. Hva var den totale jobbveksten i Sør-Korea i januar?
– Sør-Korea opplevde en betydelig vekst i sysselsettingen i januar, med over 300 000 nye jobber, noe som er første gang på tre måneder.

2. Hvor mange personer var sysselsatt totalt i landet forrige måned?
– Totalt var 27,74 millioner personer sysselsatt i Sør-Korea forrige måned.

3. Hva var sysselsettingsraten blant personer i alderen 15-64 i januar?
– Sysselsettingsraten blant personer i alderen 15-64 økte med 0,9 prosentpoeng sammenlignet med året før, og nådde 68,9%, den høyeste tallet for januar siden datainnsamlingen begynte i 1989.

4. Hva var arbeidsledigheten i januar sammenlignet med året før?
– Arbeidsledigheten i januar steg lett til 3,7% sammenlignet med året før.

5. Hvordan ble arbeidsmarkedet påvirket av jobbmuligheter for eldre og yngre demografier?
– Dataene avslørte en endring i sysselsettingsdynamikken, der jobbmuligheter for eldre opplevde betydelig vekst, mens yngre demografier sto overfor utfordringer, noe som utvidet den negative trenden for de i alderen 15-29 til 15 måneder på rad.

Definisjoner:

– Sysselsetting: Det totale antallet personer som er i arbeid, enten som ansatte eller selvstendig næringsdrivende.
– Arbeidsledighet: Antallet personer som er villige til å arbeide, aktivt søker etter arbeid og er uten arbeid i henhold til bestemte kriterier.

Suggested related links to main domain:
Korea.net
The Korea Times