Nye tall viser amerikansk arbeidsmarkedets styrke

NEW YORK, 2. februar 2024 /PRNewswire/ — De nyeste tallene viser at det amerikanske arbeidsmarkedet fortsetter å være robust, med en bemerkelsesverdig økning på 353 000 nye jobber i januar. Dette kommer etter at det ble revidert opp til 333 000 nye jobber lagt til i desember 2023. Lønnsveksten er også sterk, med en gjennomsnittlig timelønn som har økt med 4,5% det siste året. Selv om dette er en nedgang fra toppnivået i starten av 2022, øker lønningene fortsatt betydelig raskere enn før pandemien.

Arbeidsledighetsraten lå stabilt på 3,7% i januar, og har holdt seg under 4% i 24 påfølgende måneder. Samtidig har arbeidsstyrkens deltakelsesrate for personer over 16 år vært uendret på 62,5%. Disse tallene bekrefter den vedvarende styrken i arbeidsmarkedet, og stemmer overens med forventningene om at den amerikanske sentralbanken vil se etter ytterligere bevis for at inflasjonen er under kontroll før de reduserer rentene.

De tre sektorene som drev sysselsettingsveksten i andre halvdel av 2023, fortsatte å legge til jobber i januar. Helse- og sosialtjenester (+100 400), offentlig sektor (+36 000) og fritid og servering (+11 000) sto for 42% av de nye jobbene. Andre bemerkelsesverdige bransjer som la til jobber i januar inkluderer profesjonelle og forretningsmessige tjenester (+74 000), detaljhandel (+45 200), produksjon (+23 000), transport og lagring (+15 500), informasjonstjenester (+15 000) og bygg og anlegg (+11 000). Vikarbyråer, som ofte betraktes som en ledende indikator for ansettelsestrender, la til 3 900 jobber og snudde dermed nedgangen som har vært observert siden april 2022. I tillegg viser revideringen av dataene at jobbveksten i 2023 var sterkere enn tidligere antatt, med 359 000 flere jobber enn tidligere estimert. Imidlertid viste revisjonene for 2022 en nedgang på 266 000.

En betydelig svakhet i dagens rapport var gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke, som gikk ned til 34,1 i januar fra 34,3 i desember. Dette er det laveste nivået siden mars 2020. Nedgangen i gjennomsnittlig antall arbeidstimer var mest synlig i tjenesteytende næringer, spesielt innenfor bygg og anlegg, hvor gjennomsnittlig antall arbeidstimer gikk ned fra 39,2 i desember til 38,6 i januar. Også innenfor detaljhandel gikk gjennomsnittlig antall arbeidstimer ned fra 29,8 i desember til 29,1 i januar, det laveste nivået som noen gang er registrert. Dette tyder på at arbeidsgivere valgte å redusere arbeidstiden i stedet for å ty til oppsigelser foreløpig.

Besøk The Conference Board Briefs for den nyeste analysen av ferske økonomiske data.

KILDE The Conference Board

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

1. Hva er de nyeste tallene om det amerikanske arbeidsmarkedet for januar 2024?
– De nyeste tallene viser en bemerkelsesverdig økning på 353 000 nye jobber i januar, med en gjennomsnittlig timelønnsvekst på 4,5%.

2. Hva er arbeidsledighetsraten og arbeidsstyrkens deltakelsesrate for januar?
– Arbeidsledighetsraten for januar var 3,7%, mens arbeidsstyrkens deltakelsesrate for personer over 16 år var uendret på 62,5%.

3. Hva er de tre sektorene som drev sysselsettingsveksten i andre halvdel av 2023?
– Helse- og sosialtjenester, offentlig sektor og fritid og servering.

4. Hvordan har andre bemerkelsesverdige bransjer som profesjonelle og forretningsmessige tjenester, detaljhandel, produksjon, transport og lagring, informasjonstjenester og bygg og anlegg påvirket sysselsettingsveksten?
– Disse bransjene har også bidratt til sysselsettingsveksten, med positive tall i januar.

5. Hvilken bransje har vært en ledende indikator for ansettelsestrender?
– Vikarbyråer har vært en ledende indikator for ansettelsestrender, da de la til 3 900 jobber og snudde en tidligere nedgang.

6. Hva var en svakhet i den rapporterte dataen?
– En svakhet i rapporten var nedgangen i gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke, spesielt synlig i tjenesteytende næringer som bygg og anlegg og detaljhandel.

7. Hvor kan jeg finne den nyeste analysen av økonomiske data?
– Du kan besøke The Conference Board Briefs for den nyeste analysen av økonomiske data.

Definisjoner av nøkkelbegreper og jargon brukt i artikkelen:

– Arbeidsledighetsrate: Prosentandelen av arbeidsstyrken som ikke er i arbeid og søker etter jobb.
– Arbeidsstyrkens deltakelsesrate: Prosentandelen av mennesker over 16 år som er villige og i stand til å jobbe, og som enten er i arbeid eller aktivt søker etter jobb.
– Lønnsvekst: Økningen i gjennomsnittlig timelønn over en bestemt periode.
– Vikarbyråer: Byråer som formidler midlertidig arbeid til bedrifter og organisasjoner.

Foreslåtte relaterte lenker til hoveddomenet:

The Conference Board (Link til konferansestyret hjemmeside).