Nye utsikter for Canadas økonomi som ledet til økt tilfredshet hos Bank of Canada

Den canadiske sentralbankens guvernør, Tiff Macklem, har uttalt at Canadas økonomi er på vei mot en myk landing. Han forventer at arbeidsledighetsraten vil stige, men at en betydelig økning ikke er nødvendig for å oppnå inflasjonsmålet.

I en tale holdt i Winnipeg, uttalte Macklem at den nåværende arbeidsledighetsraten på 6,2% i mai lå “rett over” nivåene før pandemien. På den tiden var arbeidsmarkedet nær “maksimal holdbar sysselsetting” – det høyeste nivået av arbeidsplasser en økonomi kan ha uten å utløse inflasjon.

Macklem understreket at sentralbanken ikke mener det er nødvendig med en betydelig økning i arbeidsledighetsraten for å få inflasjonen tilbake til målet på 2%. Han mener at arbeidsmarkedet i Canada er i ferd med å balansere seg, men det er vanskeligere å finne nye jobber. Dette påvirker spesielt unge arbeidstakere og nyankomne, som opplever at arbeidsledighetsratene deres øker raskere enn resten av befolkningen.

Denne talen indikerer at Bank of Canada er stadig mer trygg på at arbeidsmarkedet i landet er tilstrekkelig løsnet for å tillate en videre avkjøling i inflasjonen, selv om økonomien fortsetter å vokse og tiltrekke seg flere jobber. Sentralbankens beslutningstakere har tidligere uttalt at det er rimelig å forvente videre rentekutt dersom prispresset fortsetter å avta.

Macklem påpekte at selv om lønnsveksten i landet er høyere enn før pandemien, så begynner balanseringen av arbeidsmarkedet og lavere inflasjon å moderere presset på lønningene. Han mener at lønningene vanligvis etterfølger endringer i sysselsettingen, og ser fremover mot en ytterligere moderering av lønnsveksten.

Den økte økningen i arbeidsledigheten blant nyankomne gir den canadiske regjeringen, under ledelse av statsminister Justin Trudeau, “noen muligheter” til å begrense veksten av midlertidige innbyggere uten å skape mangel på arbeidskraft eller stramme arbeidsmarkedet, ifølge Macklem.

Macklem påpekte også at de tiltakene som ble satt i verk av regjeringen for å bekjempe pandemien førte til at arbeidsmarkedet “overopphetet”. Dette førte til flere ledige stillinger, som var en av hovedgrunnene til at regjeringen økte antallet nyankomne til landet. Men antallet ledige stillinger er nå fallende, og dette er en trend som sentralbanken forventer vil fortsette. Dette vil også føre til en økning i arbeidsledighetsraten i henhold til Regjeringens analyser av Beveridge-kurven.

På lang sikt mener Macklem at Canada må fortsette å investere i et inkluderende arbeidsmarked, en smart innvandringspolitikk og et sterkt og tilgjengelig utdanningssystem for å takle landets produktivitetsproblem.

I juni var Bank of Canada den første sentralbanken i G7-landene som begynte å senke renten, og reduserte sin rentesats til 4,75%. Neste gang sentralbanken skal fastsette rentene er den 24. juli.

Macklem vil gi ytterligere informasjon om sine uttalelser under en pressekonferanse som er planlagt kl. 15.00 i Ottawa.

Vanlig stil: Fet skrift for overskrift, vanlig tekst for FAQ-svar.

Tiff Macklem, guvernøren i Canadas sentralbank, har uttalt at Canadas økonomi er på vei mot en myk landing. Hva betyr det?

En myk landing refererer til en økonomisk situasjon der økonomien gradvis bremser ned og stabiliserer seg, uten å oppleve en brå nedgang eller krise.

Macklem forventer at arbeidsledighetsraten vil stige, men at en betydelig økning ikke er nødvendig for å oppnå inflasjonsmålet. Hva er inflasjonsmålet?

Inflasjonsmålet er et økonomisk mål som settes av sentralbanken for å sikre prisstabilitet. I Canada er inflasjonsmålet satt til 2%, og sentralbanken tar tiltak for å opprettholde denne inflasjonsraten.

Hva er “maksimal holdbar sysselsetting”?

“Maksimal holdbar sysselsetting” refererer til det høyeste nivået av arbeidsplasser en økonomi kan ha uten å utløse inflasjon. Det er et mål for å oppnå balanse mellom arbeidsmarkedet og økonomien.

Macklem sier at arbeidsledigheten blant unge arbeidstakere og nyankomne øker raskere enn resten av befolkningen. Hva betyr dette for dem?

Den økte arbeidsledigheten blant unge arbeidstakere og nyankomne betyr at denne gruppen opplever større vanskeligheter med å finne jobber. Dette kan ha negative effekter på deres økonomiske situasjon og fremtidige karrieremuligheter.

Hvordan har regjeringen reagert på økningen i arbeidsledigheten blant nyankomne?

Ifølge Macklem gir økningen i arbeidsledigheten blant nyankomne den canadiske regjeringen “noen muligheter” til å begrense veksten av midlertidige innbyggere uten å skape mangel på arbeidskraft eller stramme arbeidsmarkedet. Dette indikerer at regjeringen kan vurdere tiltak for å begrense tilstrømningen av midlertidige arbeidere til landet.

Hvilke tiltak har regjeringen satt i verk for å bekjempe pandemien, og hvordan har dette påvirket arbeidsmarkedet?

Regjeringens tiltak for å bekjempe pandemien har ført til at arbeidsmarkedet “overopphetet”, ifølge Macklem. Dette betyr at det har vært flere ledige stillinger og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Dette var en av hovedgrunnene til at regjeringen økte antallet nyankomne til landet. Imidlertid har antallet ledige stillinger nå begynt å falle, og denne trenden forventes å fortsette.

Hva er Beveridge-kurven?

Beveridge-kurven er en økonomisk indikator som viser sammenhengen mellom arbeidsledigheten og ledige stillinger i et land. En økning i arbeidsledighetsraten kan føre til en økning i ledige stillinger i henhold til Beveridge-kurven.

Hva er Canadas inflasjonsrente nå?

Per nå er inflasjonsrenten i Canada satt til 4,75%.

Hva er den neste datoen for sentralbankens rentebeslutning?

Neste gang sentralbanken skal fastsette rentene er den 24. juli.

Hvor kan jeg få mer informasjon om dette emnet?

For mer informasjon om Canadas økonomi og sentralbankens beslutninger, kan du besøke Bank of Canada sin offisielle nettside.