Positive Prospects for Singapore’s Job Market in 2024

En nylig undersøkelse utført av Reeracoen, en ledende leverandør av HR-tjenester i Singapore, gir innsikt i arbeidsgivernes ansettelsesmotivasjoner og arbeidsstyrkeplaner i 30 bransjer i Singapore for 2024. Undersøkelsen, som omfattet 159 selskaper, indikerer lovende ansettelsesutsikter i lys av økonomisk vekst og nye forretningsinitiativer.

Et bemerkelsesverdig funn er etterspørselen etter spesialisert kompetanse, noe som tyder på at Singapore legger stor vekt på å bygge en dyktig arbeidsstyrke som er klar for fremtiden. Reeracoen Groups administrerende direktør, Kenji Naito, bekrefter: “Fokuset på spesialiserte ferdigheter i Singapore’s ansettelsestrender gjenspeiler nasjonens dedikasjon til å være konkurransedyktig og innovativ i et globalt marked. Denne satsingen er avgjørende for arbeidsstokkens utvikling og kontinuerlig læring.”

Sentrale funn:

Ansettelsesplaner: Av de 159 respondentene har 95 (59,1%) planer om å ansette i løpet av 2024, og omtrent halvparten av disse selskapene (49,7%) ser etter å ansette mellom 1-3 personer. Mindre selskaper viser en trend med betydelig vekst, hvor noen planlegger å ansette mer enn ti personer.

Årsaker til ansettelse: De primære årsakene inkluderer å fylle ledige stillinger eller erstatninger (35,8%) og å imøtekomme forretningsutvidelse (34,0%). Det er et signifikant behov for personer med spesialiserte ferdigheter (13,8%).

Rekrutteringsmetoder: De fleste selskaper (88,1%) er avhengige av rekrutteringsbyråer for å møte sine ansettelsesbehov, og andre plattformer som MyCareersFuture og JobStreet blir også brukt.

Rekrutteringsbyråets suksess: Blant de som bruker rekrutteringsbyråer, har 74,8% ansatt kandidater det siste året, og ansettelsene spenner fra 1 til over ti ansatte per selskap.

Naito la til: “Den økte ansettelsesplanene understreker økonomiens motstandsdyktighet og vekstpotensiale. Den betydelige veksten blant mindre selskaper understreker Singapores rolle som en hub for forretningsutvikling.”

Funnene er avgjørende for bedriftene når de utarbeider strategiske arbeidsstyrkeplaner som er i tråd med fremvoksende ansettelsestrender. Den positive stemningen gir også muligheter for jobbsøkere til å bli med vekstorienterte selskaper og utvikle spesialiserte ferdigheter. Mens Singapore går fremover med økonomisk transformasjon, vil kontinuerlig kompetanseoppgradering være avgjørende for langsiktig karrieresuksess.

For å få mer verdifullt innhold og holde deg oppdatert med Reeracoen, besøk den offisielle nettsiden på https://www.reeracoen.sg/en/services/recruitment_solutions og følg oss på LinkedIn på https://www.linkedin.com/company/reeracoen-singapore-pte-ltd-/.

Om Reeracoen Singapore Pte Ltd:
Reeracoen Singapore Pte Ltd er et av Singapores ledende rekrutteringsbyråer. Med vårt omfattende nettverk finner vi effektivt og matcher kvalifiserte kandidater til våre samarbeidspartnere. Våre klienter kan være trygge på at som en del av Neo-career gruppen, er Reeracoen forpliktet til å levere samme japanske profesjonalitet og servicekvalitet gjennom våre ti kontorer i seks asiatiske land. For mer informasjon, besøk https://www.reeracoen.sg/ og følg oss på sosiale medier.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hva er funnene fra Reeracoen sin nylige undersøkelse i Singapore?
– Undersøkelsen viser lovende ansettelsesutsikter i Singapore for 2024, med etterspørsel etter spesialisert kompetanse og fokus på å bygge en dyktig arbeidsstyrke.

2. Hvor mange selskaper deltok i undersøkelsen?
– Undersøkelsen omfattet 159 selskaper.

3. Hva er de primære årsakene til ansettelse i Singapore?
– De primære årsakene til ansettelse inkluderer å fylle ledige stillinger eller erstatninger, samt å imøtekomme forretningsutvidelse. Det er også behov for personer med spesialiserte ferdigheter.

4. Hvordan møter selskapene i Singapore sine ansettelsesbehov?
– De fleste selskaper (88,1%) er avhengige av rekrutteringsbyråer for å møte sine ansettelsesbehov, men også plattformer som MyCareersFuture og JobStreet blir brukt.

5. Hva er suksessraten for rekrutteringsbyråer i Singapore?
– Blant selskaper som bruker rekrutteringsbyråer, har 74,8% ansatt kandidater det siste året, med antall ansettelser som varierer fra 1 til over ti ansatte per selskap.

Definitions:

– HR-tjenester: Tjenester innenfor Human Resources eller personalledelse.
– Ansettelsesutsikter: Fremtidsutsikter for ansettelse og jobbmuligheter.
– Forretningsinitiativer: Nye tiltak eller prosjekter for å utvide virksomheten.
– Arbeidsstokkens utvikling: Utvikling og forbedring av arbeidsstyrkens ferdigheter og kompetanse.
– Rekrutteringsbyrå: Et byrå eller selskap som spesialiserer seg på å finne og ansette kandidater for andre selskaper.
– Karrieresuksess: Suksess i arbeidskarrieren, inkludert jobbmuligheter og personlig utvikling.

Suggested related links:
Reeracoen: Reeracoen sin offisielle nettside for mer informasjon om deres rekrutteringstjenester.
LinkedIn: LinkedIn-siden til Reeracoen Singapore Pte Ltd for å holde deg oppdatert med deres nyheter og oppdateringer.