Å nå netto-null målet innen 2050 vil kreve at Storbritannia har arbeidstakere med riktige ferdigheter for å gjøre dette til virkelighet. Rekrutterere spiller en sentral rolle i å forstå hvordan arbeidsmarkedet fungerer, spesielt i en tid med lav arbeidsledighet i mange sektorer. Bedrifter har etterspurt rekrutteringstjenester av høy kvalitet når det gjelder å navigere i det nåværende arbeidsmarkedet og tilnærmingen til bærekraft.

Mange av oss bryr oss om klimaendringer og ønsker derfor å vite at arbeidsgiveren vår tar dette alvorlig og har en plan. Rekrutterere råder derfor sine klienter til å sette mål om å oppnå netto-null og deretter offentliggjøre sin plan. Dette gjør at ansatte og kunder kan vite hva selskapet arbeider mot. Arbeidet med å oppnå netto-null kan variere fra sektor til sektor, så hver arbeidsgiver må vurdere hvilken tilnærming som fungerer for dem. Involvering av ansatte i disse diskusjonene gir en ytterligere fordel. God ESG-cred (Environmental, Social and Governance) er en uvurderlig del av enhver virksomhets vellykkede rekruttering og oppbevaringsstrategi.

Arbeidsgivere og rekrutterere har også en viktig rolle med tanke på å informere utdanningssystemet og ferdighetene vi trenger for å oppnå netto-null. Tempoet i den grønne økonomien øker, og vi må begynne å planlegge arbeidsstyrkens ferdighetsbehov nå for å oppnå målene innen 2050. Regjeringen har en betydelig rolle å spille i dette, spesielt når det gjelder å forme læreplanen, gi karriereveiledning til unge elever og karrierebyttere og tilby investeringstilskudd som gir god avkastning. Virksomheter kan oppfordres til å investere i grønne ferdigheter hvis lærlingeretten kan tilpasses for å dekke kortere opplæringsprogrammer, og noe av finansieringen blir satt av til grønne ferdigheter og jobbkurs. Samarbeid med bransjen for å forenkle standarder og hjelpe mennesker med å bevege seg mellom sektorer vil også hjelpe arbeidsgivere med å rekruttere for de fremvoksende ferdighetsbehovene våre.

En utfordring for bedre overvåking og forståelse av grønne ferdighetsmangler er at det er mange forskjellige antakelser om hva en grønn jobb egentlig er. En tydelig definisjon av en “grønn jobb” er nødvendig, slik at vi kan overvåke hvor vi står og sette mål for fremtiden. Dette vil også gjøre det enklere å identifisere underrepresenterte grupper som er ansatt i grønne industrier, identifisere de ferdighetene som trengs for slike stillinger, implementere og evaluere effekten av regjeringspolitikk og identifisere nødvendige tiltak.

Skapelsen av en slik definisjon er en av hovedanbefalingene i vårt nye REC Manifest: dynamiske arbeidsmarkeder for vekst. Det er også andre tiltak regjeringen kan gjøre, for eksempel å gi økonomiske insentiver til bedrifter som investerer i grønne ferdigheter og bruke offentlig finansierte opplærings- og arbeidsprogrammer for å fremme opptaket av digital og grønn opplæring. Vi må lære av feilene fra fortiden; bare 1% av stillingene innen Storbritannias Kickstart-finansieringsordning var innenfor grønne sektorer.

Til sammen peker alle disse stegene og tiltakene mot behovet for en felles og langsiktig arbeidskraftsplan som er skapt i samarbeid mellom næringsliv og regjering. Koordinering gjennom et ‘fremtidig arbeidskraftstrategigruppe’, som blir bedt om å rapportere til parlamentet årlig, vil hjelpe til med å kartlegge regionale behov for grønne ferdigheter, identifisere utfordringer og foreslå tiltak som kan løse dem. Suksess vil avhenge av at mange regjeringsdepartementer er involvert og et samarbeid mellom næringslivet og eksperter innenfor arbeidsmarkedet, som rekrutterere og HR-fagfolk. Strategien bør også sikre deltakelse fra regionale myndigheter, slik at hver del av Storbritannia arbeider mot felles mål om netto-null.

Vi vet at velstand kommer når vi tar menneskelige behov på alvor. Og med at grønne stillinger nå utgjør en tredjedel av jobbannonsene i Storbritannia, må vi virkelig ta grønne jobber og ferdigheter på alvor for å lykkes.

Av Kate Shoesmith, visedirektør i REC.

FAQ:

1. Hva er netto-null målet?
Netto-null målet innebærer å oppnå en balanse mellom de totale utslippene av klimagasser og de totale reduksjonene eller fjerningene av klimagasser i atmosfæren.

2. Hva er rekruttereres rolle når det gjelder netto-null målet?
Rekrutterere spiller en viktig rolle i å forstå arbeidsmarkedet og veilede bedrifter om å navigere i det nåværende arbeidsmarkedet og tilnærmingen til bærekraft. De råder sine klienter til å sette mål om å oppnå netto-null og offentliggjøre sin plan for å involvere ansatte og kunder i virksomhetens arbeid mot dette målet.

3. Hva er ESG-cred?
ESG-cred står for Environmental, Social and Governance credibility og refererer til et selskaps troverdighet og suksess når det gjelder dets miljømessige, sosiale og styringspraksis.

4. Hva er grønne ferdighetsmangler?
Grønne ferdighetsmangler refererer til mangelen på nødvendige ferdigheter og kompetanse innenfor grønne industrier og jobber.

5. Hvorfor er en tydelig definisjon av en “grønn jobb” viktig?
En tydelig definisjon av en “grønn jobb” er viktig for å overvåke status og fremgang i grønne industrier, identifisere underrepresenterte grupper som er ansatt i disse jobbene, evaluere effekten av regjeringspolitikk og implementere nødvendige tiltak for å oppnå netto-null.

Related links:
REC – Recruitment and Employment Confederation
gov.uk – The official UK government website for information and services.
hse.gov.uk – Health and Safety Executive (HSE) provides information on health and safety regulations in the UK.