Store arbeidsgivere i Tarrant County, inkludert American Airlines og Lockheed Martin, har kunngjort masseoppsigelser de siste to månedene som vil påvirke hundrevis av arbeidere. Økonomer som følger med på tallene, sier at jobbmarkedet i området fortsatt er bra, men en økning i masseoppsigelser er et tegn på avmatning i veksten.

Selv om Fort Worth- og Arlington-området, sammen med resten av staten, har sett jevn jobbvekst, øker antallet masseoppsigelser som registreres hos staten. Fem selskaper har i år sendt inn såkalte “Worker Adjustment and Retraining Notification” (WARN) varsler om masseoppsigelser eller stenging av fabrikker i Tarrant County, som vil påvirke 988 arbeidere.

I følge Julie Percival, regionøkonom ved Bureau of Labor Statistics, kan store bedrifter som sier opp ansatte, forårsake det hun kaller “haieffekten”. Disse dramatiske hendelsene får plutselig oppmerksomhet, og folk begynner å lure på om det er noe å være bekymret for. Percival advarer imidlertid om å tolke slike dramatiske tall og endringer uten forsiktighet. Selv om store bedrifter kunngjør oppsigelser som fanger oppmerksomheten, påvirker oppsigelsene ofte bare en spesifikk sektor og påvirker ikke hele området. Denne økonomiske veksten fortsetter i Dallas-Fort Worth-området, som ligger i toppen når det gjelder jobbvekst på tvers av alle større bransjer, og overgår byer som New York City, San Francisco og Boston, ifølge henne.

I følge de nyeste dataene fra Texas Workforce Commission fortsetter Fort Worth og Arlington å øke antall jobber. I desember 2023 la området til 30 000 jobber, en økning på 2,5% sammenlignet med samme tidspunkt året før. Arbeidsledigheten i området var 3,3% i desember, ifølge de nyeste dataene fra Bureau of Labor Statistics.

Selv om det kan være flere oppsigelser i området, er etterspørselen etter arbeidskraft i vår region så høy akkurat nå at de som blir arbeidsledige mest sannsynlig vil finne en ny jobb, sier Percival. Dette kan bidra til å forklare hvorfor oppsigelser ikke nødvendigvis indikerer en svak arbeidsmarkedssituasjon.

Luis Torres, seniorøkonom ved Federal Reserve Bank of Dallas, sier at antall oppsigelser er på vei tilbake til nivåene før pandemien. Selv om ting roer seg ned, er det fortsatt over den historiske trenden.

Arbeidsmarkedet i Tarrant County har vært sterkt, med et gjennomsnitt på 4600 WARN-varsler før COVID-19. I 2023 lå antallet varsler på 3600. Vekst i sysselsetting og lav arbeidsledighet har skapt et sterkt arbeidsmarked, ifølge Torres.

Masseoppsigelser skjer vanligvis i bransjer som er sårbare for økonomiske forhold, som høye renter, eller i bransjer med strukturelle endringer, ifølge en studie med Torres som medforfatter. Han peker på at Austin opplever mange masseoppsigelser på grunn av byens store teknologisektor, en bransje som kutter ned på arbeidsstyrken etter rask ansettelse under pandemien.

Masseoppsigelser som rapporteres gjennom WARN-varsler, utgjør bare 2,2% av totalt antall oppsigelser i staten, ifølge Torres. På årsbasis blir omtrent 155 000 arbeidere sagt opp i Texas. Økningen i antall varsler kan indikere at sysselsettingsveksten i staten nå begynner å bremse opp og vende tilbake til nivåene før pandemien, forklarer Torres.

Selv om det er viktig å følge med på investorenes konkurs, kan det være lurt å ikke overtolke slike tall uten å se dem i sammenheng med andre økonomiske indikatorer. Arbeidsmarkedet i Tarrant County er fortsatt sterkt, og økonomene er optimistiske når det gjelder jobbvekst og økonomisk utvikling i regionen.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hvilke store arbeidsgivere i Tarrant County har kunngjort masseoppsigelser?
Svar: Store arbeidsgivere som American Airlines og Lockheed Martin har kunngjort masseoppsigelser i Tarrant County.

Spørsmål: Hvor mange arbeidere vil bli påvirket av disse masseoppsigelsene?
Svar: I alt vil 988 arbeidere bli påvirket av masseoppsigelsene.

Spørsmål: Er økningen i masseoppsigelser et tegn på avmatning i jobbmarkedet i området?
Svar: Ja, økonomer mener at økningen i masseoppsigelser kan være et tegn på avmatning i veksten i jobbmarkedet.

Spørsmål: Hvordan påvirker masseoppsigelsene vanligvis området?
Svar: Selv om store bedrifter kunngjør oppsigelser, påvirker de ofte bare en spesifikk sektor og påvirker ikke hele området.

Spørsmål: Hvordan er arbeidsmarkedet i Dallas-Fort Worth-området generelt?
Svar: Arbeidsmarkedet i Dallas-Fort Worth-området er fortsatt sterkt og har en høy jobbvekst sammenlignet med andre større byer.

Spørsmål: Hvordan har sysselsettingen utviklet seg i Fort Worth og Arlington?
Svar: I desember 2023 økte sysselsettingen med 30 000 jobber i Fort Worth og Arlington, en økning på 2,5% sammenlignet med året før.

Spørsmål: Er etterspørselen etter arbeidskraft fortsatt høy i regionen?
Svar: Ja, etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt høy i regionen, og de som blir arbeidsledige vil sannsynligvis finne en ny jobb.

Spørsmål: Hva sier økonomene om antall oppsigelser?
Svar: Økonomene sier at antall oppsigelser er på vei tilbake til nivåene før pandemien, selv om de fortsatt er høyere enn den historiske trenden.

Spørsmål: Hvilken rolle spiller økonomiske forhold og strukturelle endringer i masseoppsigelser?
Svar: Masseoppsigelser skjer vanligvis i bransjer som er sårbare for økonomiske forhold eller undergår strukturelle endringer.

Spørsmål: Hvordan påvirker masseoppsigelser Texas som helhet?
Svar: Masseoppsigelser som rapporteres gjennom WARN-varsler, utgjør bare en liten prosentandel av totalt antall oppsigelser i Texas.

Spørsmål: Hva sier økonomene om arbeidsmarkedet i Tarrant County?
Svar: Arbeidsmarkedet i Tarrant County er fortsatt sterkt, og økonomene er optimistiske når det gjelder jobbvekst og økonomisk utvikling i regionen.

Nøkkelbegreper og faguttrykk:
– Masseoppsigelser (mass layoffs)
– Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN)
– Regionøkonom (regional economist)
– Haieffekt (shark effect)
– Bureau of Labor Statistics (BLS)
– Texas Workforce Commission (TWC)
– Federal Reserve Bank of Dallas
– Sysselsetting (employment)
– Arbeidsledighet (unemployment)
– Pandemi (pandemic)

Suggested Related Links:
Texas Workforce Commission
Bureau of Labor Statistics
Federal Reserve Bank of Dallas