Robust Employment Outlook for India in Q2 2024, According to Survey

India can look forward to a strong employment outlook in the second quarter of 2024, despite global economic fluctuations, according to the latest Manpower Group Employment Outlook Survey. The survey reveals a Net Employment Outlook (NEO) of 36 percent, reflecting a resilient job market and continued optimism within the Indian economy.

Over 3,150 employers participated in the survey, sharing their hiring intentions for the upcoming quarter. The NEO for Q2 2024 stands at 36 percent, indicating a 6 percent year-on-year increase but a slight 1 percent decrease from Q1 2024. Approximately 50 percent of employers expect to increase their hiring, while 14 percent anticipate a decrease. Another 33 percent foresee no change, and 3 percent remain unsure.

Sector-wise analysis reveals that the Healthcare and Life Sciences sector displays the highest demand for hiring. With a 15 percent increase from the previous quarter and a 20 percent rise from the same period last year, this sector showcases significant growth potential. Moreover, the Communication Services sector also demonstrates strong hiring intentions, indicating a broad-based recovery in critical areas of the economy.

Regional variations in the employment outlook are evident. Northern India exhibits the strongest employment outlook at 40 percent, reflecting a 2 percent increase from Q1 2024 and a 7 percent year-on-year rise. Southern, Eastern, and Western India, however, show slight dips compared to the last quarter, with NEOs of 33 percent, 30 percent, and 35 percent, respectively. Despite these minor declines, all three regions have experienced year-on-year increases.

The survey also highlights the commitment to gender equity and workforce diversity among Indian employers. Over half (54 percent) of the employers report progress in meeting their gender equity targets. Flexible working arrangements have played a crucial role in talent retention and diversification of the candidate pool, according to 86 percent of the companies surveyed.

On a global scale, India and China lead the Asia-Pacific region with strong employment outlooks of 36 percent and 32 percent, respectively. The regional average stands at 27 percent, showing stability compared to the previous year. The global average NEO is 22 percent, with Romania reporting the weakest outlook at -2 percent.

Despite minor declines in certain regions and sectors, the positive outlook for Q2 2024 underscores the underlying strength and optimism in India’s economy. As global economic conditions stabilize, these trends are expected to further boost India’s growth and solidify its position as a key player in the employment landscape of the Asia-Pacific region.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvilken er den forventede sysselsettingsutsikten for India i andre kvartal 2024 ifølge Manpower Group Employment Outlook Survey?
– Net Employment Outlook (NEO) for Q2 2024 er 36 prosent, som viser et robust jobbmarked og kontinuerlig optimisme i den indiske økonomien.

2. Hvor mange arbeidsgivere deltok i undersøkelsen, og hva er deres forventninger til ansettelser i neste kvartal?
– Over 3150 arbeidsgivere deltok i undersøkelsen. Omtrent 50 prosent av arbeidsgiverne forventer å øke sine ansettelser, mens 14 prosent antar en nedgang. Andre 33 prosent forutser ingen endring, og 3 prosent er usikre.

3. Hvilken sektor viser høyest etterspørsel etter ansettelser?
– Helse- og biovitenskapssektoren viser høyest etterspørsel, med en økning på 15 prosent fra forrige kvartal og 20 prosent fra samme periode året før.

4. Hvilke regioner i India har sterkest/ svakest sysselsettingsutsikt?
– Nord-India har den sterkeste sysselsettingsutsikten på 40 prosent, mens Sør-, Øst- og Vest-India opplever litt nedgang sammenlignet med forrige kvartal, med NEO på henholdsvis 33 prosent, 30 prosent og 35 prosent.

5. Hvordan er Indias sysselsettingsutsikt sammenlignet med resten av Asia-Stillehavsregionen og globalt?
– India og Kina leder Asia-Stillehavsregionen med sterke sysselsettingsutsikter på henholdsvis 36 prosent og 32 prosent. Den regionale gjennomsnittet er 27 prosent. På globalt nivå er gjennomsnittlig NEO 22 prosent.

6. Hvordan har arbeidsgivere i India jobbet for kjønnslikestilling og mangfold på arbeidsplassen?
– Over halvparten (54 prosent) av arbeidsgiverne rapporterer framgang i å nå sine mål for kjønnslikestilling. Fleksible arbeidsordninger har spilt en viktig rolle i talentbevaring og mangfold av søkerbasen, ifølge 86 prosent av selskapene som ble undersøkt.

Nøkkelbegreper eller faguttrykk som brukes i artikkelen:
– Net Employment Outlook (NEO): Netto sysselsettingsutsikt
– Sector-wise analysis: Sektorvis analyse
– Gender equity targets: Mål for kjønnslikestilling
– Talent retention: Beholdning av talenter
– Candidate pool: Søkerpool
– Asia-Pacific region: Asia-Stillehavsregionen
– Global average NEO: Global gjennomsnittlig sysselsettingsutsikt

Forslag til relaterte lenker:
Manpower Group India
Manpower Group

Selv om jeg ikke kan sjekke URL-ene for å forsikre meg om at de er 100% gyldige, har jeg inkludert lenker til de aktuelle domenene i henhold til din forespørsel. Vennligst kontroller URL-ene selv før du klikker på dem.