Stadig sterk labor market i USA, men noen utfordringer i sikte

Antall ledige jobber i USA økte på slutten av 2023 og oversteg for første gang på tre måneder 9 millioner. Dette tyder på at arbeidsmarkedet i USA fortsatt er ganske sterkt og ikke svekker seg så mye som Federal Reserve hadde håpet. Arbeidsdepartementet kunngjorde på tirsdag at antallet jobbtilbud økte til 9 millioner i desember, fra reviderte 8,9 millioner i november.

Selv om mange stillinger aldri blir fylt, gir trenden i jobbannonser en indikasjon på helsen til arbeidsmarkedet og økonomien generelt. Ledige stillinger har blitt redusert fra en topp på 12 millioner i 2022, men de er høyere sammenlignet med tiden før pandemien. Og selv om ansettelsen har bremset opp, fortsetter mange bedrifter å ansette flere medarbeidere. Federal Reserve-tjenestemenn betrakter et mindre antall ledige stillinger som bevis på at høyere renter bremser økonomien og demper inflasjonen.

Antallet personer som slutter i jobbene sine, falt derimot til 3,4 millioner og nådde det laveste nivået på flere år. Færre personer som slutter i jobbene sine, er også et tegn på et mykere arbeidsmarked. Antallet jobbavslutninger hadde økt til rekordhøye 4,5 millioner mot slutten av 2021 før det avtok.

Viktige detaljer: Det meste av de nye jobbtilbudene var innenfor profesjonelle hvitkrageyrker. De økte også innen produksjon og helsevesen. Nye jobbannonser gikk ned innen engros- og transportsektoren, noe som ofte skjer etter avslutningen av julesesongen. Antallet jobbtilbud per arbeidsledig forble uendret på 1,4. Denne ratioen har falt fra en topp på 2,0 i 2022 og er nesten tilbake til det normale nivået på rundt 1,2 før pandemien. Federal Reserve-tjenestemenn har nøye fulgt denne ratioen som en indikator på styrken i arbeidsmarkedet. USA er forventet å legge til 185 000 nye jobber i januar. Jobbrapporten blir publisert på fredag.

Stort bilde: Arbeidsmarkedet har roet seg ned det siste året, men det er på ingen måte svakt. Oppsigelser er fremdeles nær rekordlave nivåer, arbeidsledigheten er bare 3,7%, og økonomien legger til nærmere 200 000 jobber hver måned. Federal Reserve ønsker å se et litt svakereterspørsel etter arbeidskraft, men med en styrket økonomi er det vanskelig å se at jobbmarkedet mister mye mer momentum. Et fortsatt sterkt eller til og med styrket arbeidsmarked kan til og med komplisere Federal Reserves beslutning om når de skal senke rentene i USA. På Wall Street forventes det bredt en reduksjon i renten innen våren eller tidlig sommer.

Fremtidsutsikter: “Den gode nyheten er at det finnes alternativer der ute hvis man fremdeles er arbeidsledig eller leter etter ekstra arbeid,” sa seniorøkonom Jennifer Lee fra BMO Capital Markets. “Den dårlige nyheten er at dette kan bety at forbrukeren kan bruke mer, og det er ikke det Federal Reserve ønsker akkurat nå.”

Markedsreaksjon: Dow Jones Industrigjennomsnitt og S&P 500 falt i tirsdagens handel. Aksjene ligger imidlertid fortsatt nær rekordhøye nivåer.

Frequently Asked Questions (Vanlige spørsmål):

1. Hvor mange ledige jobber var det i USA ved slutten av 2023?
– Ved slutten av 2023 var det over 9 millioner ledige jobber i USA.

2. Hva tyder dette på for arbeidsmarkedet i USA?
– Dette tyder på at arbeidsmarkedet i USA fortsatt er relativt sterkt og ikke svekker seg så mye som Federal Reserve hadde håpet.

3. Hvordan har antallet ledige stillinger utviklet seg sammenlignet med tiden før pandemien?
– Antallet ledige stillinger har blitt redusert fra en topp på 12 millioner i 2022, men det er høyere sammenlignet med tiden før pandemien.

4. Fortsetter mange bedrifter å ansette flere medarbeidere?
– Ja, mange bedrifter fortsetter å ansette flere medarbeidere, selv om ansettelsen har bremset opp.

5. Hva er årsaken til at færre personer slutter i jobbene sine?
– Færre personer som slutter i jobbene sine er et tegn på et mykere arbeidsmarked.

6. Hvilke sektorer opplevde økning i nye jobbtilbud?
– De nye jobbtilbudene økte innenfor profesjonelle hvitkrageyrker, produksjon og helsevesen.

Definitions (Definisjoner):

1. Arbeidsmarkedet: Dette refererer til markedet hvor arbeidsgivere og arbeidssøkere møtes for å utveksle arbeidskraft.

2. Ledige stillinger: Dette refererer til jobbmuligheter som er tilgjengelige, men som ennå ikke er fylt av ansatte.

Related Links (Relaterte lenker):

arbeidsplassen.no
nav.no
ss.no

Please note that the URLs provided are just placeholders and should be replaced with valid and relevant links to Norwegian websites.