Stigende forventninger til rentekutt etter RBA-møtet

Forrige uke så vi en andre rett uke med gevinster for AUD/USD – som er en fordeler av svekkelsen i amerikanske dollar, som fulgte etter mykere enn forventede amerikanske salgstall og varmere enn forventede amerikanske CPI- og PPI-data.

Stigningen i AUD/USD kom til tross for en mykere enn forventet australsk jobbrapport, da arbeidsledighetsraten steg til det høyeste på to år på 4,1%. Mens ABS antydet at svakheten var et resultat av endrede sesongmessige dynamikk, mener vi at det styrker den underliggende trenden med avkjøling på arbeidsmarkedet. Derfor øker sjansene for RBA-rentenedsettelser i andre halvdel av året.

Ukens viktige lokale økonomiske hendelser for AUD/USD er RBA-møteprotokollen på tirsdag, og lønnsdataene på onsdag, som forventes å øke med 0,9% i kvartalet og 4,1% årlig.

Hva forventes av RBA-møteprotokollen denne uken (tirsdag 22. februar kl. 11.30)

Protokollen fra Reserve Bank of Australias møte i februar er planlagt å bli offentliggjort tirsdag 22. februar kl. 11.30.

På sitt styremøte i februar holdt RBA sin offisielle kontantrente uendret på 4,35%, slik det var ventet. RBA merket seg at høyere renter jobbet med å redusere inflasjonen og oppnå en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

“Høyere renter jobber med å etablere en mer bærekraftig balanse mellom samlet etterspørsel og tilbud i økonomien.”

RBA bekreftet at den forblir datadrevet og beholdt en svak stramningsbias.

“Banen for renter som best vil sikre at inflasjonen returnerer til målet innen rimelig tid, vil avhenge av dataene og den utviklende vurderingen av risiko, og det kan ikke utelukkes en ytterligere økning i rentene.”

Protokollen vil bli nøye analysert med tanke på hvilke alternativer RBA-styret vurderte på møtet i februar, faktorene som vil få RBA til å handle på sin stramningsbias i 2024, og eventuelle hint om hva som kan få banken til å tilby en mer nøytral bias.

RBA-kontanterenteskjema

Vanlige spørsmål (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

1. Hva var årsaken til stigningen i AUD/USD forrige uke?
– Stigningen skyldtes svekkelsen i amerikanske dollar etter mykere salgstall og varmere enn forventede CPI- og PPI-data fra USA.

2. Hvordan påvirket den australske jobbrapporten AUD/USD?
– Selv om den australske jobbrapporten var mykere enn forventet, økte AUD/USD likevel på grunn av den svakere amerikanske dollaren.

3. Hva kan vi forvente av RBA-møteprotokollen denne uken?
– RBA-møteprotokollen fra februar vil bli offentliggjort. Det er ventet at protokollen vil gi innsikt i RBA-styrets vurderinger av rentenivået og faktorene som vil påvirke fremtidige beslutninger.

4. Hva er RBA’s nåværende offisielle kontantrente?
– RBA’s nåværende offisielle kontantrente er 4,35%.

5. Hva indikerer RBA med sin uttalelse om å være “datadrevet”?
– RBA tar beslutninger basert på tilgjengelige økonomiske data og vurderer risikoen. Dette betyr at rentebeslutningene kan endres avhengig av fremtidige data og vurderinger.

Viktige termer:

– AUD/USD: Valutaparet som representerer forholdet mellom den australske dollaren og den amerikanske dollaren.
– RBA: Reserve Bank of Australia, Australias sentralbank.
– CPI: Consumer Price Index, forbrukerprisindeksen, som måler gjennomsnittlig prisnivå på varer og tjenester for forbrukere.
– PPI: Producer Price Index, produsentprisindeksen, som måler endringen i prisen på varer og tjenester fra produsentens perspektiv.
– RBA-møteprotokoll: En offentliggjøring som gir innsikt i RBA-styrets diskusjoner, vurderinger og beslutninger tatt under et bestemt møte.

Foreslåtte relaterte lenker:
Reserve Bank of Australia (Den australske sentralbanken)
AUD/USD TradingView (Graf og markedsinformasjon om AUD/USD)