Sviktende jobbannonser tvinger Seek til å senke inntektsprognosen

Seeks aksjer falt med 10 prosent etter at de senket utbyttet og nedjusterte inntekts- og profittprognosene for hele året. Årsaken til nedgangen var en betydelig reduksjon i antall jobbannonser i november og desember. Selskapets resultater for første halvår av det finansielle året skuffet analytikernes forventninger, da betalte jobbannonser falt med 20 prosent i Australia og New Zealand, og 26 prosent i Asia.

Konsernsjef Ian Narev uttalte at nedgangen fulgte etter en rekordhøyde av jobbannonser under oppturen etter nedstengingen. Selskapets omsetning falt med 5 prosent til 596,8 millioner dollar i første halvår, mens resultatet før renter, skatt, avskrivninger og amortisering (EBITDA) falt med 11 prosent til 252,9 millioner dollar.

Selskapet forventer nå en omsetning på mellom 1,15 milliarder og 1,21 milliarder dollar for hele året, sammenlignet med tidligere prognoser på mellom 1,18 milliarder og 1,26 milliarder dollar. EBITDA forventes å ligge mellom 490 millioner og 530 millioner dollar, i stedet for 520 millioner og 560 millioner dollar.

Seek har også kunngjort at de vil kutte sine utgifter for året til 670 millioner dollar, i den nedre enden av det tidligere estimatet på 670 millioner til 690 millioner dollar. Selskapet reduserer forsiktig utgifter og ansettelser, men har ingen planer om å si opp ansatte.

Analyseselskapet E&P Capitals analytiker Entcho Raykovski påpeker at den svakere volumet delvis ble oppveiet av bedre avkastning i Australia, New Zealand og Asia.

Selv om Seek opplever utfordringer, har de også fullført et teknologiprosjekt til en verdi av 180 millioner dollar. Dette vil gi selskapet en enhetlig plattform for alle sine markedsføringsplattformer og muliggjøre nye funksjoner basert på kunstig intelligens.

Selv om Seek står overfor nedgang i annonsevolum, er de fokusert på å tilpasse seg markedet og opprettholde en bærekraftig forretningsmodell på lang sikt.

Spørsmål og svar (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

1. Hvorfor falt Seek-aksjene med 10 prosent?
Årsaken til nedgangen var en betydelig reduksjon i antall jobbannonser i november og desember.

2. Hva var resultatene for første halvår av Seek?
Selskapets omsetning falt med 5 prosent til 596,8 millioner dollar i første halvår, mens resultatet før renter, skatt, avskrivninger og amortisering (EBITDA) falt med 11 prosent til 252,9 millioner dollar.

3. Hva er Seek’s nye prognose for omsetning og EBITDA for hele året?
Selskapet forventer nå en omsetning på mellom 1,15 milliarder og 1,21 milliarder dollar for hele året, sammenlignet med tidligere prognoser på mellom 1,18 milliarder og 1,26 milliarder dollar. EBITDA forventes å ligge mellom 490 millioner og 530 millioner dollar, i stedet for 520 millioner og 560 millioner dollar.

4. Hvordan planlegger Seek å kutte utgiftene?
Seek kunngjorde at de vil kutte sine utgifter for året til 670 millioner dollar, i den nedre enden av det tidligere estimatet på 670 millioner til 690 millioner dollar.

5. Har Seek planer om å si opp ansatte?
Seek reduserer forsiktig utgifter og ansettelser, men har ingen planer om å si opp ansatte.

6. Hva annet jobber Seek med?
Seek har fullført et teknologiprosjekt til en verdi av 180 millioner dollar, som gir selskapet en enhetlig plattform for alle sine markedsføringsplattformer og muliggjør nye funksjoner basert på kunstig intelligens.

Definisjoner:
– Utbytte: Andel av overskuddet som utdeles til aksjonærene i form av kontanter eller aksjer.
– Inntektsprognose: Estimert inntekt for en bestemt periode.
– Profittprognose: Estimert fortjeneste for en bestemt periode.
– Jobbannonser: Stillingsannonser publisert av et selskap for å tiltrekke seg potensielle kandidater til ledige stillinger.
– EBITDA: Resultatet før renter, skatt, avskrivninger og amortisering, som brukes til å vurdere lønnsomheten til et selskap.

Foreslåtte relaterte lenker:
Seek
Seek New Zealand
Seek Singapore
Annonsering på Seek