Ta vare på deg selv og dokumenter din erfaring

Etter å ha jobbet i en stor teknologibedrift med en doktorgrad i biokjemi, har jeg oppdaget noen alvorlige problemer på arbeidsplassen. Firmaet skulle starte en ny biologi-initiativ, men da jeg begynte, innså jeg at den vitenskapelige ideen var svak. Enda verre er det at arbeidsgiveren utelukkende ansetter hvite menn og personer med tvilsom ekspertise til lederstillinger. Dette oppleves som rasisme fra min side.

Jeg har brukt tre år på dette firmaet og har bidratt med verdifull erfaring som ingen andre i selskapet besitter. Dessverre har lederen min kun uttrykt mild ros for meg i personlige møter, og har aldri offentlig eller formelt verdsatt arbeidet mitt. Han nekter meg forfremmelse eller anerkjennelse i form av æresbevisninger. Jeg har tatt opp situasjonen med sjefen til lederen min, men har blitt møtt med påstander om at jeg ikke har lederegenskaper og at engelsken min er dårlig. Disse påstandene er ikke korrekte, og har etterlatt meg i dyp fortvilelse og følelsen av å være en fiasko.

Jeg har forsøkt å kontakte høyere ledere i gruppen, men de virker ikke i stand til å hjelpe meg eller endre situasjonen, selv om de erkjenner andre problemer som mangel på relevant erfaring blant lederne. Nå står jeg i en vanskelig avgjørelse om jeg skal si opp stillingen eller bli værende til jeg finner en bedre jobb. Det er økonomiske og mentale hensyn å ta, og derfor ønsker jeg å søke ekspertuttalelse for å avgjøre hva som er best for meg.

Det er viktig å prioritere din mentale helse og dokumentere alle relevante samtaler du har med kolleger og ledere som viser bias mot din rase eller nasjonalitet. Assembler et team av støttespillere, inkludert en terapeut, betrodde venner og til og med en advokat spesialisert på arbeidsrett. Å kontakte HR kan være risikabelt, da deres hovedinteresse er å beskytte bedriften. Ved å ta vare på deg selv og dokumentere erfaringene dine, vil du være rustet til å ta de riktige beslutningene for din fremtid.

Etter at du har jobbet i en stor teknologibedrift med en doktorgrad i biokjemi, har du oppdaget alvorlige problemer på arbeidsplassen. Firmaet skulle starte et nytt biologi-initiativ, men da du begynte, innså du at den vitenskapelige ideen var svak. Du legger også merke til at arbeidsgiveren utelukkende ansetter hvite menn og personer med tvilsom ekspertise til lederstillinger. Du opplever dette som rasisme fra din side.

Du har jobbet i tre år i dette firmaet og har bidratt med verdifull erfaring som ingen andre i selskapet har. Dessverre har lederen din kun uttrykt mild ros for deg i personlige møter, og har aldri offentlig eller formelt verdsatt arbeidet ditt. Han nekter deg forfremmelse eller anerkjennelse i form av æresbevisninger. Du har tatt opp situasjonen med sjefen til lederen din, men har blitt møtt med påstander om at du ikke har lederegenskaper og at engelsken din er dårlig. Disse påstandene er ikke korrekte, og har etterlatt deg i dyp fortvilelse og følelsen av å være en fiasko.

Du har forsøkt å kontakte høyere ledere i gruppen, men de virker ikke i stand til å hjelpe deg eller endre situasjonen, selv om de erkjenner andre problemer som mangel på relevant erfaring blant lederne. Nå står du overfor en vanskelig avgjørelse om du skal si opp stillingen eller bli værende til du finner en bedre jobb. Det er økonomiske og mentale hensyn å ta, og derfor ønsker du å søke ekspertuttalelse for å avgjøre hva som er best for deg.

Det er viktig å prioritere din mentale helse og dokumentere alle relevante samtaler du har hatt med kolleger og ledere som viser fordommer mot din rase eller nasjonalitet. Samle sammen et team av støttespillere, inkludert en terapeut, betrodde venner og til og med en advokat spesialisert på arbeidsrett. Å kontakte HR kan være risikabelt, da deres hovedinteresse er å beskytte bedriften. Ved å ta vare på deg selv og dokumentere erfaringene dine, vil du være rustet til å ta de riktige beslutningene for din fremtid.

Definisjoner:
– Bias: Forhåndsinnstilt holdning eller preferanse som kan påvirke objektivitet og rettferdighet i vurderinger og beslutninger.
– Rase: En kategorisering av mennesker basert på fysiske egenskaper og genetisk arv.
– Nasjonalitet: Et individ eller gruppes identifikasjon med og tilhørighet til en bestemt nasjon.

Relaterte lenker:
Regjeringen.no
Arbeidstilsynet.no
Næringslivets Hovedorganisasjon