US Job Market Holds Strong Despite Higher Interest Rates

Selv om de amerikanske rentene har økt betydelig, har USAs økonomi og jobbmarked vist seg å være overraskende robuste. I desember ble det annonsert 9 millioner ledige stillinger, en liten økning fra november, noe som viser at jobbmarkedet i USA fremdeles er motstandsdyktig til tross for høyere renter.

Antallet jobbåpninger i desember var høyere enn i november, og dette viser en gradvis, men jevn nedgang siden mars 2022 da det ble registrert rekordhøye 12 millioner ledige stillinger. På tross av nedgangen er antallet fortsatt på historisk høye nivåer, ettersom månedlige jobbåpninger aldri tidligere hadde overskredet 8 millioner før 2021.

Selv om dette er gode nyheter, er det også advarselssignaler. I desember økte antallet oppsigelser, og antallet amerikanere som slutter i jobbene sine – som er et tegn på relativ tillit til å finne en bedre stilling – er på det laveste nivået siden januar 2021.

De økte rentene har bidratt til en nedgang i ansettelsene, men veksten i jobbmarkedet er fortsatt relativt sunn. USAs arbeidsgivere la til 2,7 millioner jobber i fjor, ned fra 4,8 millioner i 2022 og rekordhøye 7,3 millioner i 2021.

Selv om det kommer til syne at jobbmarkedet har avkjølt seg på en ganske smertefri måte gjennom færre ledige stillinger, er antallet oppsigelser på tvers av økonomien relativt lavt. Arbeidsløshetsraten har ligget under 4% i 23 sammenhengende måneder, den lengste perioden siden 1960-tallet. Antallet personer som søker arbeidsledighetstrygd, som er en indikator for oppsigelser, har også forblitt uvanlig lavt.

Selv om inflasjonen har avtatt etter å ha toppet midt i 2022, er den fortsatt over sentralbankens mål på 2%.

Federal Reserve har signalisert at de forventer å reversere situasjonen og senke rentene tre ganger i år, men det forventes at de vil holde rentene uendret etter det siste møtet som avsluttes onsdag. Finansmarkedene har forventet den første rentesenkningen allerede i mars, men et sterkt jobbmarked kan gjøre at sentralbanken blir forsiktig med å handle før på halvår.

Rubeela Farooqi, sjeføkonom for USA hos High Frequency Economics, bemerker at de dataene som viser en robust etterspørsel etter arbeidere, ikke støtter en umiddelbar rentesenkning. Hun mener at det kreves en forsiktig tilnærming for å være sikker på at inflasjonen vil nå målet på 2%.

FAQ:

Hva viser tallene om jobbmarkedet i USA?

Tallene viser at det er 9 millioner ledige stillinger i desember, noe som indikerer at jobbmarkedet i USA er robust til tross for høyere renter.

Hvordan har antallet jobbåpninger utviklet seg?

Antallet jobbåpninger har gradvis sunket siden mars 2022, da det var 12 millioner ledige stillinger. I desember var det fortsatt på historisk høye nivåer, men lavere enn i november.

Hvordan har oppsigelser påvirket jobbmarkedet?

Antallet oppsigelser økte i desember, noe som kan indikere relativ tillit til å finne bedre stillinger. Men det totale antallet oppsigelser er fortsatt relativt lavt.

Hvordan har renteøkning påvirket ansettelsene?

Renteøkningen har ført til en nedgang i ansettelsene, men jobbmarkedet har fortsatt vokst relativt sunt. USA la til 2,7 millioner jobber i fjor, noe som er lavere enn tidligere år, men fremdeles betydelig.

Hva er status for arbeidsledighet og inflasjon?

Arbeidsløshetsraten har ligget under 4% i 23 måneder, den lengste perioden siden 1960-tallet. Antallet personer som søker arbeidsledighetstrygd er også uvanlig lavt. Inflasjonen har avtatt, men ligger fortsatt over sentralbankens mål på 2%.

Hva er Federal Reserves forventninger om rentenivået?

Federal Reserve forventer å senke rentene tre ganger i år, men de forventes å holde rentene uendret etter det siste møtet. De kan være forsiktige med å handle før på halvår på grunn av det sterke jobbmarkedet.

Hvordan vurderer Rubeela Farooqi situasjonen?

Rubeela Farooqi, sjeføkonom for USA hos High Frequency Economics, mener at de økonomiske dataene ikke støtter umiddelbar rentesenkning. Hun mener at en forsiktig tilnærming er nødvendig for å sikre at inflasjonen når målet på 2%.

Key terms:

– Arbeidsløshetsrate: Andelen av arbeidsstyrken som er uten arbeid og søker arbeid.
– Inflasjon: En generell økning i prisnivået over tid.
– Federal Reserve: Sentralbanken i USA.
– Rentesenkning: En reduksjon i rentenivået som følge av politikkendringer fra sentralbanken.

Suggested related link: Federal Reserve