Uventede utfordringer for AUD/USD i møte med RBA-møtereferatene

AUD/USD opplevde sin andre uke med oppturer på grunn av svekkelsen av den amerikanske dollaren, etter svakere enn forventede amerikanske detaljhandelsdata og høyere enn forventede amerikanske CPI- og PPI-data.

Selv om den australske jobbrapporten viste svakhet, da arbeidsledighetsraten steg til det høyeste nivået på to år på 4,1%, fortsatte AUD/USD-rallyet. Selv om det australske statistikkbyrået indikerte at svakheten skyldtes sesongvariasjoner, mener vi at det bekrefter den underliggende trenden med avdemping i arbeidsmarkedet, og øker sannsynligheten for rentekutt fra RBA i andre halvdel av året.

De viktigste økonomiske hendelsene for AUD/USD denne uken er RBA-møtereferatene fra tirsdag og lønnsdataene fra onsdag, som forventes å øke med 0,9% for kvartalet og 4,1% årlig.

Det forventes at RBA-møtereferatene vil gi innsikt i hvilke alternativer styret vurderte på møtet i februar, faktorer som ville kunne få RBA til å handle i tråd med sin gradvise stramning i 2024, og eventuelle ledetråder om en mer nøytral holdning fra banken.

Diagrammet over RBA-rentene vil bidra til bedre forståelse av RBA’s beslutningsprosess

Ofte stilte spørsmål:

1. Hvorfor opplevde AUD/USD en oppgang denne uken?
– AUD/USD opplevde en oppgang på grunn av svekkelsen av den amerikanske dollaren. Dette skyldtes svakere enn forventede amerikanske detaljhandelsdata og høyere enn forventede amerikanske CPI- og PPI-data.

2. Hva indikerte den australske jobbrapporten?
– Den australske jobbrapporten viste svakhet, da arbeidsledighetsraten steg til det høyeste nivået på to år på 4,1%. Selv om det australske statistikkbyrået indikerte at svakheten skyldtes sesongvariasjoner, mener noen eksperter at det bekrefter den underliggende trenden med avdemping i arbeidsmarkedet.

3. Hva forventes av RBA-møtereferatene?
– RBA-møtereferatene forventes å gi innsikt i hvilke alternativer styret vurderte på møtet i februar og faktorer som ville kunne få RBA til å handle i tråd med sin gradvise stramning i 2024. Referatene kan også gi ledetråder om en mer nøytral holdning fra banken.

Definisjoner:

– AUD/USD: Valutaparet som viser forholdet mellom den australske dollaren (AUD) og den amerikanske dollaren (USD).
– CPI: Consumer Price Index (forbrukerprisindeksen) er et mål på gjennomsnittlig prisendring over tid for varer og tjenester som forbrukes av husholdninger.
– PPI: Producer Price Index (produsentprisindeksen) er et mål på gjennomsnittlig prisendring over tid for varer solgt av produsenter.

Suggested related links:
Learn more about AUD/USD (https://www.audusd.com/)