Ansatte i USA opprettholder jobbsikkerheten, til tross for pandemien

De siste tallene fra Arbeidsdepartementet viser en nedgang i antallet amerikanere som søker om arbeidsledighetsfordeler forrige uke. Dette underbygger den vedvarende styrken i arbeidsmarkedet og den bemerkelsesverdige jobbsikkerheten mange arbeidstakere nyter.

Ifølge rapporten utgitt av Arbeidsdepartementet den 21. mars, har antallet arbeidsledige søknader gått ned med 2 000 til 210 000. Samtidig har gjennomsnittet for de fire siste ukene økt med 2 500 til 211 250. Totalt mottok 1,8 millioner amerikanere arbeidsledighetsfordeler i uken som endte 9. mars, en beskjeden økning på 4 000 fra forrige uke.

Selv om store teknologigiganter som Google, eBay og Cisco Systems har gjennomført betydelige nedbemanninger, har samlet sett antall oppsigelser vært lavere enn før pandemien. Arbeidsledighetsraten har ligget under 4% i 25 sammenhengende måneder, den lengste perioden siden 1960-tallet.

Økonomien og arbeidsmarkedet har vist seg å være motstandsdyktige, støttet av sterkt forbruk fra forbrukerne. Selv med 11 renteøkninger fra den føderale sentralbanken mellom 2022 og 2023 for å håndtere inflasjonsbekymringer som oppstod i 2021, har inflasjonen moderert seg fra toppen på 9,1% i juni 2022 til 3,2% i februar. Likevel ligger den fortsatt over sentralbankens mål på 2%.

Selv om ansettelsene har sakket noe sammenlignet med det hektiske tempoet for tre år siden, er de fortsatt sterke. Arbeidsgivere la til rekordhøye 604 000 jobber per måned i 2021, etterfulgt av 377 000 i 2022 og 251 000 i fjor. Overraskende nok økte jobbskapingen til 275 000 i februar.

I delstaten Georgia har arbeidsledighetsraten for februar holdt seg stabil på 3,1%, uendret fra januar og betydelig lavere enn den nasjonale raten, ifølge Georgia Department of Labor. Georgias arbeidskommisjonær, Bruce Thompson, roste delstatens økonomiske motstandskraft og uttalte: “I Georgia holder vi ikke bare følge med nasjonen – vi leder an i å bygge et økosystem der bedrifter og ansatte ikke bare overlever, men trives.”

Antallet arbeidsplasser i delstaten nådde rekordhøyder, med 2 400 flere jobber lagt til i løpet av måneden og 48 900 over året, totalt 4 938 200. Vekst ble observert i sektorer som transport og lagring, overnatting og servering samt lokalstyre.

På den annen side ble det observert jobbtap innen engros- og detaljhandel samt administrative og støttetjenester. Til tross for svingninger nådde fritid og gjestfrihet en all-time high på 525 600 jobber. Sektorer som helsevesen og sosial bistand, lokalstyre og overnatting og servering viser betydelig jobbvekst over året, noe som gjenspeiler Georgias sterke økonomiske landskap og vekstmuligheter.

Ofte stilte spørsmål:

1. Hvilke tall viser de siste tallene fra Arbeidsdepartementet?
De siste tallene viser en nedgang i antallet amerikanere som søker om arbeidsledighetsfordeler forrige uke.

2. Hva er gjennomsnittet for de fire siste ukene?
Gjennomsnittet for de fire siste ukene har økt med 2 500 til 211 250.

3. Hvor mange amerikanere mottok arbeidsledighetsfordeler i uken som endte 9. mars?
Totalt mottok 1,8 millioner amerikanere arbeidsledighetsfordeler i uken som endte 9. mars.

4. Hva har vært den lengste perioden med en arbeidsledighetsrate under 4%?
Arbeidsledighetsraten har ligget under 4% i 25 sammenhengende måneder, den lengste perioden siden 1960-tallet.

5. Hva har inflasjonen moderert seg til i februar?
Inflasjonen har moderert seg fra toppen på 9,1% i juni 2022 til 3,2% i februar, men ligger fortsatt over sentralbankens mål på 2%.

6. Hvor mange jobber ble lagt til per måned i Georgia i 2021?
Arbeidsgivere la til rekordhøye 604 000 jobber per måned i 2021 i Georgia.

7. Hva er arbeidsledighetsraten i Georgia for februar?
Arbeidsledighetsraten i Georgia for februar holdt seg stabil på 3,1%.

8. Hvilke sektorer opplevde vekst i Georgia?
Vekst ble observert i sektorer som transport og lagring, overnatting og servering samt lokalstyre.

9. Hvilke sektorer opplevde jobbtap i Georgia?
Det ble observert jobbtap innen engros- og detaljhandel samt administrative og støttetjenester.

10. Hvilke sektorer viser betydelig jobbvekst over året i Georgia?
Sektorer som helsevesen og sosial bistand, lokalstyre og overnatting og servering viser betydelig jobbvekst over året.