Effektene av kunstig intelligens på utdanning og jobbmarkedet

Å intervjue en kunstig intelligens om effektene av kunstig intelligens på utdanning og fremtidens jobbmarked er en surrealistisk opplevelse. Likevel har Challenger Economics’ rapport fra mai 2023 påvist at over 3 900 jobber ble kuttet på grunn av kunstig intelligens på bare en måned, og Goldman Sachs anslår at det kan bli 300 millioner potensielle jobbkutt innen 2030. Mange bransjer tar i bruk denne nye teknologien med stor entusiasme. Den økende bruken av kunstig intelligens truer ikke bare dagens arbeidstakere, men også studenter som ønsker å bli med i arbeidsstokken etter endt utdanning. Spørsmålet blir da hvordan høyere utdanning bør tilpasse seg denne kunstig intelligens-utviklingen?

En bransje som påvirkes av kunstig intelligens er journalistikk og media. Jonan Pilet, skribent for foodsafetynews.com, har observert hvordan kunstig intelligens fortsetter å endre journalistikken.

“Ikke bare påvirker kunstig intelligens antallet jobber, den tar også bort mye av det som jeg kaller grunt arbeid, lavstatus-oppgaver,” uttalte Pilet. “Dette er ting som kunstig intelligens kan gjøre veldig godt, for eksempel å fylle ut et skjema.”

I løpet av de siste årene har mediebransjen slitt med lønnsomhet, og mange utgivere har måttet nedbemanne for å kutte kostnader og effektivisere driften. Med introduksjonen av kunstig intelligens får utgiverne nå muligheten til å redusere kostnader enda mer og gjøre produksjonen mer effektiv ved å erstatte ansatte med kunstig intelligens og automatisere prosesser med AI-verktøy.

“Det som tidligere kunne ta flere timer for oss tre å gjøre, kan nå bli gjort av én person på 30 minutter,” uttalte Pilet.

Rachel Wright, ansatt ved Houghton Universitys kontor for yrke og karriere, legger til: “Noen oppgaver kan utføres på en mer automatisert måte… Det er derfor viktig at jobbsøkere klart kan formidle den verdien de tilfører en jobb.”

I en stadig skiftende jobbmarked er det viktig å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien. Kunstig intelligens utvikler seg raskt, og det er lite som tyder på at det vil avta. Hvor mye bør høyskoler og universiteter fokusere på å integrere kunstig intelligens i undervisningen?

Professor David Huth ved Houghton mener at høyere utdanning må gjøre mer for å forberede studentene.

“Jeg skulle ønske at alle professorer ved høyskoler og universiteter kunne ta… si, tre semestre fri og delta ved deres egen institusjon for å lære om kunstig intelligens, slik at de kan forstå hva som faktisk skjer,” uttalte Huth og la til: “Hvis jeg ønsket å utdanne meg i kunstig intelligens-æraen, hva ville jeg gjøre?”

Pilet er enig i at studenter må lære seg å bruke kunstig intelligens-verktøy for å bli mer effektive både i klasserommet og i fremtidige jobber.

“Tidligere kunne det ta timer å transkribere, men nå finnes det verktøy som kan gjøre det på bare minutter,” uttalte Pilet.

Han tror at i fremtiden vil det være avgjørende at ansatte kan bruke slike verktøy for å arbeide raskere og mer effektivt sammenlignet med dem som ikke kan.

“Du må bruke det fordi du må holde tritt. Det er nesten blitt et grunnleggende krav,” fastslo Pilet.

Ifølge Pilet er det viktig at høyskoler underviser studentene i kunstig intelligens og hvordan mennesker innenfor deres ønskede felt bruker denne teknologien. Ellers risikerer studentene å sakke akterut og miste jobbmuligheter til yngre arbeidstakere som har mer erfaring med slike verktøy. Samtidig er det essensielt at studentene først lærer det grunnleggende før de begynner å bruke verktøyene.

“Vi må unngå at verktøyene kommer i veien for å lære det grunnleggende,” poengterte Pilet. “Det er en bekymring… Hvordan kan du vite om kunstig intelligens produserer godt skrevet tekst hvis du aldri har skrevet noe selv?”

Pilet mener at høyere utdanning bør integrere kunstig intelligens i undervisningen og lære studentene å bruke verktøyene i kombinasjon med kunnskapen de får i fagene.

På den andre siden tror Huth at kunstig intelligens vil forandre verden på samme måte som internett gjorde da det ble introdusert. Han ser på læring av kunstig intelligens-verktøy som en midlertidig løsning. Han mener at høyskolene må forberede seg på det som kan komme etterpå, for hvis de ikke er forberedt, kan kunstig intelligens potensielt erstatte høyere utdanning fullstendig.

Kunstig intelligens utvikler seg raskt, og det er få tegn til at utviklingen vil bremse. Som nevnt over, påvirker den allerede jobbmarkedet og fører til masseoppsigelser. Huth og Pilet mener at studenter må være forberedt på å integrere kunstig intelligens i sin arbeidsflyt for å være konkurransedyktige i en stadig mer kunstig intelligens-orientert verden.

Verdt å merke seg er at ChatGPT ser ut til å være enig. På spørsmål om hvordan folk bør vurdere kunstig intelligens i jobbmarkedet, uttalte AI: “Den dynamiske naturen til teknologi og jobbmarkedet understreker viktigheten av livslang læring. Nyutdannede bør være forberedt på å tilpasse seg og oppgradere ferdighetene sine gjennom hele karrieren for å være relevante i et skiftende landskap.”

Ettersom kunstig intelligens fortsetter å utvikle seg og forandre verden rundt oss, må studenter som går ut i arbeidslivet være i det minste klar over hvilke verktøy potensielle jobber bruker og hvordan de kan bruke dem for å holde seg konkurransedyktige.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hvorfor er kunstig intelligens en trussel mot jobber og utdanning?
Svar: Kunstig intelligens kan erstatte mange arbeidstakere og automatisere oppgaver, noe som fører til potensielle jobbkutt. Dette påvirker ikke bare dagens arbeidstakere, men også studenter som ønsker å bli en del av arbeidsstyrken etter endt utdanning.

Spørsmål: Hvordan påvirker kunstig intelligens mediebransjen?
Svar: Kunstig intelligens gjør det mulig for utgivere å redusere kostnader og effektivisere produksjonen ved å erstatte ansatte med automatiserte verktøy. Dette har ført til nedbemanning og økt effektivitet, spesielt innen journalistikk og media.

Spørsmål: Hva bør høyere utdanningsinstitusjoner gjøre for å tilpasse seg kunstig intelligens?
Svar: Professor David Huth mener at høyere utdanning bør gjøre mer for å forberede studentene på kunstig intelligens. Integrering av kunstig intelligens i undervisningen og opplæring i bruk av verktøyene er viktige tiltak for å holde studentene konkurransedyktige i fremtidige jobber.

Spørsmål: Hva er viktig for studenter å lære når det gjelder kunstig intelligens?
Svar: Studenter bør lære å bruke kunstig intelligens-verktøy for å være mer effektive både i klasserommet og i fremtidige jobber. Det er også viktig at de forstår hvordan kunstig intelligens brukes innenfor sitt ønskede felt for å unngå å sakke akterut og miste jobbmuligheter.

Spørsmål: Hvilken rolle spiller livslang læring i et skiftende jobbmarked?
Svar: På grunn av den raske utviklingen av kunstig intelligens og teknologi er livslang læring avgjørende. Nyutdannede må være villige til å tilpasse seg og oppdatere ferdighetene sine for å være relevante i et stadig mer kunstig intelligens-orientert jobbmarked.

Definitions for any key terms or jargon used within the article:
– Kunstig intelligens: Simulert intelligens hos maskiner som utfører oppgaver som krever menneskelig intelligens.
– Jobbkutt: Reduksjon i antall jobber som følge av automatisering eller andre teknologiske endringer.
– Nedbemanning: Reduksjon av arbeidsstyrken i en organisasjon.
– Automatisering: Bruk av teknologi til å utføre oppgaver autonomt og redusere menneskelig inngrep.

Suggested related links to main domain (not subpages):
Challenger Economics
Goldman Sachs
Houghton University
Food Safety News