US Federal Reserve Indicates Willingness to Lower Rates if Unemployment Rises

I en tidligere pressekonferanse uttrykte sentralbanksjef Jerome Powell at hvis arbeidsledigheten uventet økte, kunne Federal Reserve vurdere å senke renten. Selv om sentralbanken venter med å senke renten til de er sikre på at inflasjonskampen er vunnet, ga Powell uttrykk for at en uventet svekkelse i arbeidsmarkedet kunne rettferdiggjøre en policyrespons. Denne holdningen signaliserer at Powell prøver å unngå en ond sirkel med økende arbeidsledighet og oppsigelser.

Mens Powell og hans kolleger vurderte muligheten for lavere renter, er det viktig å merke seg at det for øyeblikket ikke er noen indikasjoner på sprekker i arbeidsmarkedet. Imidlertid har noen økonomer pekt på økningen i arbeidsledighet i flere stater, fortsatt nedgang i midlertidig bemanning og redusert arbeidstid. Disse tegnene kan ikke ignoreres, da historisk sett har økning i arbeidsledighet ført til flere oppsigelser fra selskaper.

Powell ønsker å unngå at arbeidsledigheten får momentum, og derfor kan sentralbanken være villig til å tillate litt høyere inflasjon i noen år. Dette vil gi rom for enklere kreditt og tryggere økonomisk vekst. Powell understreket likevel at målet er fortsatt å få inflasjonen ned til 2% over tid.

Biden-administrasjonen vil også dra nytte av denne holdningen, da en stor økning i arbeidsledighet vil forsterke inntrykket av at de ikke håndterer økonomien godt. Det er også gode nyheter for investorer, da Federal Reserve har mulighet til å støtte økonomien og finansmarkedene gjennom en mulig senkning av renten.

Selv om de økonomiske prognosene tilsier en økning i arbeidsledighet, ser ikke Powell en betydelig økning. Likevel følger sentralbanken med på risikoen for oppsigelser som kan føre til rask økning i arbeidsledighet. Noen økonomer har allerede observert tegn til en svakere arbeidsmarked. Dette kan være en bekymring, spesielt med tanke på økende arbeidsledighet i flere stater.

Alt i alt signaliserer Federal Reserve sin vilje til å senke renten hvis arbeidsledigheten stiger, at de tar arbeidsmarkedet og økonomisk vekst på alvor, samtidig som de prøver å unngå uønskede konsekvenser som følge av arbeidsledighet.

Spørsmål og svar (FAQ):

Q: Hva sa Jerome Powell om å senke renten?
A: Jerome Powell uttrykte under en pressekonferanse at Federal Reserve kunne vurdere å senke renten hvis arbeidsledigheten uventet økte.

Q: Hvorfor ville Federal Reserve senke renten?
A: Powell ga uttrykk for at en uventet svekkelse i arbeidsmarkedet kunne rettferdiggjøre en policyrespons for å unngå økende arbeidsledighet og oppsigelser.

Q: Er det tegn på sprekker i arbeidsmarkedet?
A: Mens det for øyeblikket ikke er indikasjoner på sprekker i arbeidsmarkedet, har økonomer pekt på økningen i arbeidsledighet i flere stater, samt fortsatt nedgang i midlertidig bemanning og redusert arbeidstid.

Q: Vil sentralbanken tillate høyere inflasjon for å unngå økende arbeidsledighet?
A: Sentralbanken kan være villig til å tillate noe høyere inflasjon i noen år for å unngå at arbeidsledigheten får momentum og for å støtte økonomisk vekst. Målet er likevel å få inflasjonen ned til 2% over tid.

Q: Hvem vil dra nytte av denne holdningen?
A: Biden-administrasjonen vil dra nytte av en stabil arbeidsledighetssituasjon, da det vil fremstå positivt for deres håndtering av økonomien. Investorer vil også ha nytte av dette, da en eventuell senkning av renten kan støtte økonomien og finansmarkedene.

Q: Hva overvåker sentralbanken angående arbeidsledighet?
A: Sentralbanken følger med på risikoen for oppsigelser som kan føre til rask økning i arbeidsledighet, og noen økonomer har allerede observert tegn til en svakere arbeidsmarkedssituasjon.

Sentralt bankenes Norge har også relevant informasjon om renteendringer og økonomisk vekst. Lenke til Norges Bank.