Arbeidsledigheten i Brasil stiger til 7,9 prosent i første kvartal 2024

Ny data fra det brasilianske instituttet for geografi og statistikk (IBGE) viser at arbeidsledigheten i landet har steget til 7,9 prosent etter første kvartal 2024. Dette er en økning på et halvt prosentpoeng fra forrige kvartal, men fortsatt langt under den årlige rate på 8,8 prosent.

Analytikere tolker dataene som et tegn på økonomisk motstandskraft som ikke er fullt ut inkorporert i deres analysemaler. Misforholdet mellom prognoser og offisielle data opprettholdes, og LSEGs konsensus indikerte for eksempel en arbeidsledighetsrate på 8,1 prosent.

Det samme gjelder for den formelle arbeidsmarkedet, som skapte 719 033 stillinger mellom januar og mars. Dette er det nest beste resultatet for perioden, kun slått av 2021 da det var en gjenoppretting etter pandemien. Selv om offisielle data viser at det ble åpnet 244 315 formelle jobber forrige måned, indikerte medianprognosene ikke mer enn 193 000 nye stillinger.

“De nye dataene viser at arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt,” skriver Itaú, Brasils største private bank, som selv hadde lavere prognoser på bare 177 000 nye formelle jobber i mars.

Ifølge Adriana Beringuy, koordinator for IBGEs husholdningsundersøkelser – som er kilden til arbeidsledighetsdataene – skyldes økningen i arbeidsledighetsraten hovedsakelig et større antall mennesker som søker jobbmuligheter. Dette har vært et fenomen som også har skjedd i januar og februar.

Denne økningen i arbeidsledigheten kan tolkes som et forsøk fra mange brasilianere på å finne arbeid etter pandemiens påvirkning på økonomien. Til tross for økningen er det likevel et tegn på økonomisk motstandskraft når tallet fortsatt er lavere enn året før.

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

1. Hva viser den nyeste dataen fra det brasilianske instituttet for geografi og statistikk (IBGE)?
– Den viser at arbeidsledigheten i Brasil har økt til 7,9 prosent etter første kvartal 2024.

2. Hva er økningen i arbeidsledigheten sammenlignet med forrige kvartal?
– Det er en økning på et halvt prosentpoeng.

3. Hva er den årlige arbeidsledighetsraten?
– Den årlige arbeidsledighetsraten er 8,8 prosent.

4. Hvordan tolker analytikere dataene?
– Analytikere tolker dataene som et tegn på økonomisk motstandskraft som ikke er fullt ut inkorporert i deres analysemaler.

5. Hva indikerte LSEGs konsensus som arbeidsledighetsraten?
– LSEGs konsensus indikerte en arbeidsledighetsrate på 8,1 prosent.

6. Hvor mange nye stillinger ble skapt mellom januar og mars?
– Det ble opprettet 719 033 stillinger i denne perioden.

7. Hva er det nest beste resultatet for denne perioden?
– Det er det nest beste resultatet, bare slått av 2021 da det var en gjenoppretting etter pandemien.

8. Hvor mange formelle jobber ble åpnet forrige måned?
– Det ble åpnet 244 315 formelle jobber forrige måned ifølge offisielle data.

9. Hva indikerte medianprognosene for antall nye stillinger?
– Medianprognosene indikerte ikke mer enn 193 000 nye stillinger.

10. Hva er Itaús prognose for antall nye formelle jobber i mars?
– Itaú, Brasils største private bank, hadde lavere prognoser på bare 177 000 nye formelle jobber i mars.

Nøkkelord og uttrykk:

– Arbeidsledighet (arbeidsledigheten): Betegner en situasjon der personer som søker arbeid, ikke klarer å finne sysselsetting.
– Prognoser: Estimater eller forutsigelser om fremtidige hendelser eller resultater basert på analyser av tilgjengelige data.
– Økonomisk motstandskraft: Evnen til å motstå eller komme seg gjennom økonomiske vanskeligheter.
– Husholdningsundersøkelser: Undersøkelser som samler data om husholdningenes økonomiske aktiviteter og sysselsetting.

Anbefalte relaterte lenker:
IBGE: Det brasilianske instituttet for geografi og statistikk (IBGE) offisielle nettsted.
Itaú: Itaú, Brasils største private bank, sitt offisielle nettsted.