Arbeidsplassvekst i USA fortsetter å overgå forventningene i april

Arbeidsplassveksten i den private sektoren i USA avtok i april, men viste likevel høyere tall enn forventet, drevet av tjenestesektoren, ifølge lønningsfirmaet ADP.

Selskaper la til 192 000 arbeidsplasser i forrige måned, noe ned fra de reviderte 208 000 i måneden før, viser rapporten.

Arbeidsmarkedet har vist styrke til tross for sentralbankens innsats for å holde rentene høye og bekjempe vedvarende inflasjon.

Mens høyere renter øker lånekostnadene for forbrukere og bedrifter – og kan påvirke sysselsettingen – har arbeidsmarkedet holdt seg oppe, da arbeidsgivere nøler med å gi slipp på arbeidere som de opprinnelig hadde problemer med å finne.

Arbeidsmarkedets styrke har igjen bidratt til å støtte forbrukernes pengebruk.

Arbeidet var bredt basert i april, ifølge ADPs sjefsøkonom Nela Richardson. Informasjonssektoren, som telekommunikasjon og media, viste imidlertid svakhet.

Spesielt la fritid- og serveringsbransjen til solide 56 000 jobber, mens byggebransjen la til 35 000 stillinger.

Lønnsveksten “fortsetter å avta”, ifølge ADP, selv om tempoet i ansettelsene har økt de siste tre månedene.

Dette bør gi noen lettelse for beslutningstakere og dempe bekymringer for at høye lønninger kan føre til inflasjon.

Lønnsveksten for de som ble værende i jobbene sine, var lite endret på fem prosent, mens gevinster for de som byttet jobber, falt fra 10,1 prosent til 9,3 prosent.

Andre sektorer som la til jobber inkluderte handel, transport og tjenester, samt utdanning og helsesektoren, ifølge ADP.

Analyseselskaper advarer imidlertid om at tallene for private arbeidsplasser kan revideres betydelig.

“Arbeidsmarkedet vil sannsynligvis løsne fremover på grunn av innvirkningen av restriktiv pengepolitikk,” sa økonom Rubeela Farooqi fra High Frequency Economics. “Men vi forventer fortsatt positiv jobbvekst og lav arbeidsledighet, som støtter opp om økonomisk aktivitet i år,” la hun til.

Senere onsdag vil Federal Reserve kunngjøre om den vil gjøre endringer i rentenivået.

Sentralbanken forventes å holde rentene uendret, ettersom inflasjonen fortsatt er over målet på to prosent på lengre sikt for beslutningstakerne.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvor mange arbeidsplasser ble lagt til i den private sektoren i USA i april?
– I april ble det lagt til 192 000 arbeidsplasser i den private sektoren i USA.

2. Hvordan sammenligner dette tallet med forventningene?
– Tallet var høyere enn forventet.

3. Hva har vært en drivkraft bak denne veksten?
– Veksten har blitt drevet av tjenestesektoren.

4. Hvordan har arbeidsmarkedet klart seg til tross for høye renter og inflasjonsbekjempelse?
– Arbeidsmarkedet har vært sterkt, da arbeidsgivere nøler med å gi slipp på arbeidere de hadde problemer med å finne.

5. Hvilken sektor har vist svakhet i ansettelsesveksten?
– Informasjonssektoren, inkludert telekommunikasjon og media, viste svakhet.

6. Hvordan har lønnsveksten utviklet seg?
– Lønnsveksten har fortsatt å avta, selv om tempoet i ansettelsene har økt de siste tre månedene.

7. Hvilke sektorer har også lagt til jobber?
– Andre sektorer som har lagt til jobber inkluderer handel, transport, tjenester, utdanning og helsesektoren.

Definisjoner for nøkkelbegreper og faguttrykk brukt i artikkelen:
– ADP: Lønningsfirma som gir rapporter og analyser om ansettelse og arbeidsmarkedet.
– Inflasjon: Stigende priser på varer og tjenester over tid, som fører til at pengene mister sin kjøpekraft.
– Rentenivå: Nivået på renten som settes av sentralbanken og påvirker kostnadene ved lån og sparing.
– Federal Reserve: Sentralbanken i USA som er ansvarlig for å regulere pengepolitikken og fremme økonomisk stabilitet.

Suggested related links to main domain:
ADP (https://www.adp.com/)
Federal Reserve (https://www.federalreserve.gov/)

(Norwegian translation provided by Google Translate)