Arbeidsmarkedet er sterkt, men arbeidssøkere sliter med å finne jobber

Data viser et sterkt arbeidsmarked, men noen arbeidssøkere, selv de med doktorgrad, sier de sliter med å finne jobber. En av dem er 30 år gamle Geena Ildefonso, som til tross for å ha en doktorgrad i biologi og ni års arbeidserfaring, sier det tok henne 123 dager å finne en ny jobb.

Ildefonso delte hele sin jobbjaktopplevelse på TikTok, hvor hun ofte delte sine mest frustrerende øyeblikk. I en video datert 28. februar uttrykte hun sin frustrasjon over å bli avvist og se samme jobb bli lyst ut igjen bare to uker senere. Hun avslørte også at sparekontoen hennes hadde negativ saldo.

Til slutt, den 12. mars, kunne hun endelig dele en etterlengtet feiring: “Jeg har fått jobben!” utbrøt hun med gledestårer.

Men hvorfor tok det så lang tid for en erfaren arbeidssøker med doktorgrad å finne jobb? Selv om arbeidsmarkedet ifølge statistikk fra Bureau of Labor Statistics (BLS) har vært sterkt og arbeidsledigheten har vært lav på rundt 3,8% siden pandemien avtok, ser det ut til å være en diskrepans mellom tallene og hva arbeidssøkere opplever.

Ildefonso hevder å ha sendt ut 150 søknader over fire måneder før hun sikret seg en jobb som forsker ved University of California San Diego. Selv kandidater av høy kvalitet ser ut til å ha problemer med å finne passende stillinger.

En av årsakene til Ildefonsos arbeidsledighet var kostnadskutt i selskapet Pfizer. Hun hadde nettopp blitt ansatt av selskapet, men ble fortalt at stillingen hennes ble eliminert på grunn av omorganisering. Pfizer har opplevd et fall i etterspørselen etter deres COVID-19-vaksine og behandlingsmedisin Paxlovid, noe som har ført til en nedjustering av inntektsprognosene.

Rapporter viser at over 90 000 jobbkutt ble kunngjort i USA i mars, og grunner til disse kuttene var hovedsakelig “kostnadskutt” og “omstrukturering”.

Ildefonso opplevde også at ansettelsesprosesser kan være lange. Etter at hennes stilling ble eliminert, slet hun og ektemannen med å betale husleien, da de allerede hadde signert en ny kontrakt for en ny bolig.

Selv om Ildefonsos situasjon er nedslående, er det viktig å merke seg at gjennomsnittlig arbeidsledighetstid for amerikanere er 22,3 uker, ifølge BLS. De fleste stater tilbyr også opptil 26 uker med arbeidsledighetstrygd, men beløpet varierer fra stat til stat.

Denne artikkelen gir kun informasjon og skal ikke betraktes som råd.

Vanlige spørsmål (FAQs):

1. Hvordan har arbeidsmarkedet vært i følge statistikk fra Bureau of Labor Statistics (BLS)?
Ifølge BLS har arbeidsmarkedet vært sterkt og arbeidsledigheten lav på rundt 3,8% siden pandemien avtok.

2. Hvorfor sliter noen arbeidssøkere med å finne jobber til tross for det sterke arbeidsmarkedet?
Selv om tallene viser et sterkt arbeidsmarked, opplever noen arbeidssøkere vanskeligheter med å finne jobber. Dette kan skyldes ulike faktorer som konkurranse, nedskjæringer i selskaper og lengre ansettelsesprosesser.

3. Hvor lenge tok det for Geena Ildefonso å finne en ny jobb?
Det tok Ildefonso 123 dager å finne en ny jobb.

4. Hvor mange jobbsøknader sendte Ildefonso ut før hun fikk jobb?
Ildefonso sendte ut 150 søknader over fire måneder før hun sikret seg en jobb som forsker ved University of California San Diego.

5. Hva var en av årsakene til Ildefonsos arbeidsledighet?
En av årsakene til Ildefonsos arbeidsledighet var kostnadskutt i selskapet Pfizer. Stillingen hun hadde fått ble eliminert på grunn av omorganisering i selskapet.

6. Hvilken annen grunn ble oppgitt for jobbkuttene i USA?
Hovedårsakene til jobbkuttene i USA var “kostnadskutt” og “omstrukturering”.

7. Hvor lang er gjennomsnittlig arbeidsledighetstid for amerikanere?
Gjennomsnittlig arbeidsledighetstid for amerikanere er 22,3 uker ifølge BLS.

8. Hvor lenge tilbyr de fleste stater arbeidsledighetstrygd?
De fleste stater tilbyr opptil 26 uker med arbeidsledighetstrygd, men beløpet kan variere fra stat til stat.

Definisjoner:

– Arbeidsmarkedet: Betegner tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft.
– Arbeidsledighet: Tilstand der en person som er villig til å arbeide, ikke har en betalt jobb.
– Pandemien: En global epidemi hvor en smittsom sykdom sprer seg over hele verden.
– Statistikk: Analyse og tolkning av numeriske data for å få informasjon og oppdage mønstre.
– Kandidater av høy kvalitet: Arbeidssøkere med høy kompetanse og erfaring.
– Kostnadskutt: Reduksjon i kostnader, ofte relatert til besparelser og nedskjæringer i en organisasjon.
– Omorganisering: Endring i organisasjonsstrukturen for å forbedre effektiviteten eller redusere kostnader.

Related links:
Bureau of Labor Statistics (BLS)