Utdanning og kunstig intelligens: Veien til en lysere fremtid på jobbmarkedet

Utvidelsen av tilgangen til høyere utdanning får arbeidsgivere og rekrutterere til å se nærmere på de ekstra ferdighetene til jobbsøkere. Hvis menneskelige egenskaper – de kjente myke ferdighetene – har blitt et avgjørende kriterium for ansettelse, kan mestring av kunstig intelligens også vise seg like viktig. Dette antyder i hvert fall en undersøkelse* av 800 amerikanske arbeidsgivere utført av det elektroniske magasinet Intelligent.com. Arbeidsgivere er klar over at innføringen av kunstig intelligens på arbeidsplassen vil føre til dyptgående organisatoriske endringer. Derfor ønsker de å omgå seg med ansatte som kan bruke denne teknologien, og spesielt ChatGPT.

Den overveldende majoriteten av bedriftslederne som ble undersøkt mener det er viktig å ha en viss mestring av OpenAI’s chatbot for å skille seg ut i arbeidsmarkedet. De ser til og med på det som en reell fordel for nyutdannede. Over 80% av bedriftslederne mener at unge nyutdannede vil forbedre CV-en betydelig hvis de nevner at de har erfaring med ChatGPT. 49% av dem går til og med enda lenger ved å si at kunnskap om hvordan ChatGPT fungerer i noen tilfeller kan være mer verdifullt enn en høyere utdanning.

Dette viser bare hvor mye arbeidsgivere tror på generativ kunstig intelligens sitt potensial til å revolusjonere arbeidslivet. De ser kunnskap om ChatGPT som en potensiell karriereakselerator for unge arbeidstakere, akkurat som såkalte rare ferdigheter. Derfor oppfordrer tre firedeler av bedriftslederne unge mennesker til å lære å bruke denne chatboten under universitetsstudiene.

På samme måte understreker arbeidsgivere behovet for at arbeidstakere tar nettkurs for å lære å bruke generativ kunstig intelligens på en klok måte. I deres øyne er kunnskap om begrepene og virkemåten til denne teknologien essensielt for å være mer produktiv og kreativ i daglig yrkesliv.

Likevel kan jobbsøkere føle seg trygge: for øyeblikket krever bare et mindretall av selskapene at deres fremtidige ansatte kan bruke ChatGPT. Men dette kan endre seg i årene som kommer. For eksempel sier 79% av bedriftslederne at innen 2025 vil nyutdannede kandidater måtte vise erfaring med ChatGPT hvis de vil at CV-en deres skal tiltrekke seg oppmerksomhet fra rekrutterere.

Utdannelse og kunstig intelligens kan være nøkkelen til en lysere fremtid på jobbmarkedet. Ved å mestre denne teknologien vil arbeidssøkere kunne skille seg ut og være bedre rustet til å møte de stadig skiftende kravene i arbeidslivet.

Vanlig spørsmål

Q: Hva er betydningen av “OpenAI’s chatbot”?
A: OpenAI’s chatbot refererer til ChatGPT, en kunstig intelligens chatbot utviklet av OpenAI.

Q: Er kunnskap om ChatGPT viktig for jobbsøkere?
A: Ja, ifølge undersøkelse mener over 80% av bedriftslederne at kunnskap om ChatGPT er viktig for jobbsøkere og kan forbedre CV-en betydelig.

Q: Hvorfor oppfordrer arbeidsgivere unge arbeidstakere til å lære å bruke chatboten?
A: Arbeidsgivere ser på kunnskap om ChatGPT som en karriereakselerator og en potensiell fordel for unge arbeidstakere i dagens arbeidsliv.

Q: Hvorfor er kunnskap om generativ kunstig intelligens viktig for arbeidstakere?
A: Arbeidsgivere mener at kunnskap om generativ kunstig intelligens er essensielt for å være produktiv og kreativ i daglig yrkesliv.

Q: Hvilke endringer forventer arbeidsgivere på jobbmarkedet?
A: Arbeidsgivere tror at innføringen av kunstig intelligens vil føre til dyptgående organisatoriske endringer på arbeidsplassen.

Nøkkelbegreper og uttrykk:

– Kunstig intelligens (AI)
– Mestring av kunstig intelligens
– Soft skills (Myke ferdigheter)
– ChatGPT
– OpenAI
– CV
– Generativ kunstig intelligens
– Karriereakselerator
– Nettkurs
– Rekrutterere
– Erfaring med ChatGPT

Suggested related links:
OpenAI
Intelligent.com

(Artikkelkilden er ikke angitt, så ingen konkret nettadresse er tilgjengelig for linkene.)