Arbeidsmarkedet i Østerrike møttes av en turbulent 2022

Østerrikes arbeidsmarked hadde en utfordrende tid i 2022, med en nedgang i annonser for stillinger og en arbeidskraftmangel som drives av demografiske endringer. En omfattende undersøkelse gjennomført av Stepstone, som analyserte stillingsannonser fra 22 trykte medier og 22 stillingsportaler over hele Østerrike, avslørte at det ble annonsert omtrent 531 000 stillinger i fjor – en markert nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

Nøkkelindustrier og ledige stillinger
Til tross for den generelle nedgangen, fortsatte visse bransjer å ha et høyt antall ledige stillinger. Teknisk utdanning toppet listen med rundt 64 000 stillingsannonser, etterfulgt tett av IT, finans og regnskap, hotell og gjestfrihet, samt salg. En sektor som opplevde en betydelig økning i etterspørselen, spesielt i andre halvdel av 2023, var helsevesenet. Ledige stillinger innen sykepleie økte med 24 prosent, mens legestillinger økte med 18 prosent. Denne økningen var mest merkbar i Øvre Østerrike, som hadde den største mengden ledige stillinger innen helsesektoren.

Regionale forskjeller
Undersøkelsen avdekket også betydelige regionale forskjeller. Mens Wien hadde det høyeste antallet stillingsannonser, opplevde byen også den skarpeste nedgangen. Kärnten derimot brøt trenden ved å være den eneste føderale staten som registrerte en økning i antall stillingsannonser i 2023.

Demografiske utfordringer
“Demografisk påvirket arbeidsledighet bidrar til arbeidskraftmangelen i Østerrike,” sa Nikolai Dürhammer, administrerende direktør for Stepstone Østerrike og Sveits. Han understreket at denne mangelen vedvarer uavhengig av økonomiske sykluser. Mens Østerrike beveger seg fremover, står de overfor den doble utfordringen med å revitalisere arbeidsmarkedet samtidig som de håndterer det dype problemet med arbeidskraftmangel. Læringene fra 2022 er en skremmende påminnelse om kompleksitetene som ligger til grunn for landets økonomiske landskap.

Vanlige spørsmål basert på hovedpunktene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvor mange stillinger ble annonsert i Østerrike i 2022?
Ifølge en undersøkelse ble det annonsert omtrent 531 000 stillinger i Østerrike i 2022, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

2. Hvilke bransjer hadde flest ledige stillinger?
Teknisk utdanning, IT, finans og regnskap, hotell og gjestfrihet, samt salg var blant bransjene med flest ledige stillinger.

3. Hvilken sektor opplevde en betydelig økning i etterspørselen etter arbeidskraft?
Helsevesenet opplevde en betydelig økning i etterspørselen etter arbeidskraft, spesielt innen sykepleie og legestillinger. Ledige stillinger innen sykepleie økte med 24 prosent, mens legestillinger økte med 18 prosent.

4. Hvilke regionale forskjeller ble avdekket i forhold til stillingsannonser?
Wien hadde det høyeste antallet stillingsannonser, men opplevde samtidig den største nedgangen. Kärnten var den eneste føderale staten som registrerte en økning i antall stillingsannonser.

5. Hva er den demografiske utfordringen som påvirker arbeidskraften i Østerrike?
Demografisk påvirket arbeidsledighet bidrar til arbeidskraftmangelen i Østerrike. Dette problemet vedvarer uavhengig av økonomiske sykluser.

Definisjoner:

– Arbeidskraftmangel: En situasjon der det er færre arbeidstakere tilgjengelig enn det som er nødvendig for å dekke arbeidsmarkedets behov.
– Stillingsannonser: Annonser som publiseres for å informere om ledige stillinger og tiltrekke seg potensielle kandidater til å søke på jobber.
– Teknisk utdanning: Utdanning som fokuserer på praktiske ferdigheter og kunnskap innen teknologi, konstruksjon, ingeniørvitenskap, osv.
– Sykepleie: Yrket og praksisen med å gi omsorg og behandling til syke og skadede pasienter.
– Legestillinger: Stillinger innen helsesektoren som krever medisinsk utdanning og autorisasjon som lege.

Foreslåtte relaterte lenker:

Stepstone Østerrike
Østerrike Handelskammer
Karriere
Wien byregjering

Vær oppmerksom på at lenkene er eksempler og at det anbefales å undersøke deres gyldighet før bruk.