Den femte industrielle revolusjonen: Skiftet mot ferdighetsbasert ansettelse

India forventes å være verdens tredje største økonomi innen 2027-2028, med en BNP på over 5 billioner USD, ifølge vår ærverdige finansminister Nirmala Sitharaman. Mens vi går inn i den femte industrielle revolusjonens tidsalder, endrer arbeidsmarkedet seg som et resultat av automatisering og digitalisering. I denne skiftende verden er behovet for å oppgradere ferdigheter mer betydningsfullt enn noensinne for å tilpasse arbeidsstyrken til kravene i den nye æraen.

Den femte industrielle revolusjonen påvirker ikke bare eksisterende arbeidsplasser, men skaper også en strøm av nye muligheter.

Verdens økonomiske forum forventer at teknologiske fremskritt vil ha stor innvirkning på 1,1 milliarder jobber over hele verden i løpet av det neste tiåret. Disse mulighetene er imidlertid kun tilgjengelige for de som er villige til å kontinuerlig lære, oppgradere ferdigheter og tilpasse seg nye krav. Dette er alle nødvendige steg for å kunne utnytte arbeidsmulighetene utenfor de tradisjonelle normene.

Ifølge prognoser kan global oppgradering av ferdigheter øke økonomien med 6,5 billioner dollar, hvor India potensielt kan tjene 570 milliarder dollar innen 2030. Med India på vei til å bli verdens tredje største økonomi innen 2030, som forutsagt av S&P Global Ratings, er investering i ferdighetsutvikling ikke lenger en luksus, men et påbud. I dagens arbeidsmiljø finnes det flere muligheter innenfor bransjer som cybersikkerhet, fintech, investeringsbank, datavitenskap, fullstakkutvikling, digital markedsføring og martech.

Tradisjonelle ansettelsespraksiser utvikler seg i den moderne arbeidsplassen.

Ifølge NLB Services forskning ‘India Captivating’ angående GCCer, har over 78% av eksisterende GCCer etablert seg i India for å skape en bedre talentpool. Samtidig utvikler tradisjonelle ansettelsespraksiser seg i den moderne arbeidsplassen. Skiftet går mot en mer inkluderende og mangfoldig paradigme som understreker individuelle evner og kompetanser. I et stadig mer sammenkoblet og globalisert samfunn blir det viktig å finne nye måter å skape jobber på for å sørge for at alle bidrar betydelig. Utover å være et hyggelig tiltak er arbeidsplassmangfold nå en strategisk nødvendighet. Bedrifter erkjenner verdien av ulike synspunkter, kreativitet og innovasjon, og utvider derfor jobbmuligheter utenfor de tradisjonelle normene for å nå en større talentpool, noe som tillater bedre problemløsning og tilpasningsevne.

Den betydelige trenden mot ferdighetsbasert ansettelse utfordrer den tradisjonelle vektleggingen av formell utdanning og grader.

De ledende rekruttererne innen datavitenskap er Amazon og AWS, Bain and Company, Deloitte, Ernst & Young og Google, med gjennomsnittlig lønn som varierer fra INR 6,5 lacs til INR 35,1 lacs. Med erkjennelsen av viktigheten av atypiske ferdigheter åpner arbeidsgivere dørene for mennesker som kanskje ikke følger den tradisjonelle utdanningsveien, men som har essensielle kompetanser gjennom ferdighetsbasert læring, lærlingeordninger eller yrkesopplæring. Som et resultat kreves det en økning i jobbmulighetene for å adressere historiske ulikheter og tilby sjanser til underrepresenterte grupper.

Organisasjoner jobber aktivt med å eliminere fordommer fra rekrutteringsprosedyrer gjennom mentorprogrammer, mangfoldstrening og målrettet rekruttering, noe som fører til en mer rettferdig arbeidsmarked. Samtidig bidrar frilansere og gigarbeidere på prosjektbasis, noe som tillater folk å velge prosjekter som samsvarer med deres ferdigheter og interesser. Samtidig får organisasjoner tilgang til spesifikk ekspertise uten byrden av langsiktig forpliktelse.

Konklusjon

COVID-19-pandemien har økt aksepten for fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger, og utvider mulighetene utover geografiske begrensninger. For å oppsummere, framtiden for arbeid er her, og den endrer våre forventninger og krever nye ferdigheter. For å navigere i strømmen av den femte industrielle revolusjonen, må man forlate de strenge konvensjonene til det tradisjonelle. Aksepter kontinuerlig læring, utnytt potensialet til underrepresentert talent og utnytt kraften i ulike synspunkter.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hvilken rangering forventes India å ha som økonomi innen 2027-2028?
Svar: India forventes å være verdens tredje største økonomi innen 2027-2028.

Spørsmål: Hvilken innvirkning har den femte industrielle revolusjonen på arbeidsmarkedet?
Svar: Den femte industrielle revolusjonen påvirker ikke bare eksisterende arbeidsplasser, men skaper også en strøm av nye muligheter.

Spørsmål: Hvordan kan global oppgradering av ferdigheter påvirke økonomien?
Svar: Global oppgradering av ferdigheter kan potensielt øke økonomien med 6,5 billioner dollar, hvor India kan tjene 570 milliarder dollar innen 2030.

Spørsmål: Hvordan endres tradisjonelle ansettelsespraksiser i den moderne arbeidsplassen?
Svar: Tradisjonelle ansettelsespraksiser utvikler seg mot en mer inkluderende og mangfoldig paradigme som fokuserer på individuelle evner og kompetanser.

Spørsmål: Hvordan påvirker ferdighetsbasert ansettelse den tradisjonelle vektleggingen av formell utdanning og grader?
Svar: Ferdighetsbasert ansettelse utfordrer den tradisjonelle vektleggingen av formell utdanning og grader, og gir muligheter for mennesker med essensielle kompetanser gjennom ferdighetsbasert læring eller yrkesopplæring.

Spørsmål: Hva er noen trinn som organisasjoner tar for å skape et mer rettferdig arbeidsmarked?
Svar: Organisasjoner tar trinn som å eliminere fordommer fra rekrutteringsprosedyrer gjennom mentorprogrammer, mangfoldstrening og målrettet rekruttering for å skape et mer rettferdig arbeidsmarked.

Spørsmål: Hva er fordelen med frilans- og gigarbeidere for organisasjoner?
Svar: Frilansere og gigarbeidere på prosjektbasis gir organisasjoner tilgang til spesifikk ekspertise uten langsiktig forpliktelse.

Spørsmål: Hvordan har COVID-19-pandemien påvirket arbeidsmulighetene?
Svar: COVID-19-pandemien har økt aksepten for fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger, og utvider mulighetene utover geografiske begrensninger.

Nøkkelbegreper:

– BNP: Bruttonasjonalprodukt, en måling av verdiskapning i et land.
– Automatisering: Bruk av maskiner eller dataprogrammer for å utføre oppgaver som tidligere ble utført av mennesker.
– Digitalisering: Omforming av analog informasjon til digital form for enklere lagring og behandling.
– Prognoser: Estimater eller forutsigelser om fremtidige hendelser eller trender.

Suggested related links:

World Economic Forum
S&P Global Ratings
Deloitte