Elever ved Fargo South High School inspirert av besøket fra helikopter

Elever ved Fargo South High School fikk en unik opplevelse da medlemmer av flyvåpenet viste dem et helikopter på parkeringsplassen på skolen. Helikopteret, en Huey, kom fra Minot Air Force Base som en del av “Pet the Jet” programmet i regi av Aviation Inspiration Mentorship Program.

Besøket var en fantastisk mulighet for elevene til å se et helikopter på nært hold og vekke deres interesse for å bli med i militæret. Oberst Steven Muhs i Fargo Air Force JROTC understreket at rekrutteringen har gått ned de siste årene.

“Arbeidsmarkedet er veldig bra akkurat nå,” sa Muhs. “Når arbeidsmarkedet er godt og arbeidsledigheten er lav, er ikke militæret en primær kilde for jobber for folk. I mine 27 år i flyvåpenet har jeg opplevd at når arbeidsmarkedet er godt, er rekrutteringen vanskelig. Når arbeidsmarkedet derimot ikke er så bra, er det mange flere som ser mot militæret som en potensiell karriere.”

Helikopteret skal nå dra videre til Nord-Carolina, men besøket ved Fargo South High School har satt fart på elevenes nysgjerrighet og inspirert dem til nye muligheter i fremtiden. Denne unike opplevelsen vil definitivt være en minneverdig øyeblikk i deres skoletid.

Spørsmål og svar
Hva var hensikten med besøket fra flyvåpenet ved Fargo South High School?
Besøket hadde som formål å vise elevene et helikopter på nært hold og vekke deres interesse for å bli med i militæret.

Hvilken type helikopter ble vist frem?
Helikopteret som ble vist, var en Huey.

Hva er “Pet the Jet” programmet?
“Pet the Jet” er et program som er en del av Aviation Inspiration Mentorship Program. Det gir elever en mulighet til å oppleve flyvåpenet og lære mer om det.

Hva sa Oberst Steven Muhs om rekruttering i militæret?
Oberst Muhs nevnte at rekrutteringen til militæret har gått ned de siste årene fordi arbeidsmarkedet generelt sett har vært bra. Når arbeidsledigheten er lav, er det færre som ser militæret som en primær kilde for jobber.

Hva var effekten av helikopterbesøket på elevene?
Helikopterbesøket ved Fargo South High School vekket elevenes nysgjerrighet, inspirerte dem og åpnet for nye muligheter i fremtiden.

Definisjoner
– Flyvåpenet: En gren av militæret som er ansvarlig for å drive luftoperasjoner ved bruk av fly og helikoptre. Lenke
– Helikopter: Et roterende vingefly som kan transportere passasjerer eller last vertikalt og horisontalt. Lenke

Relaterte lenker
Forsvaret.no – Flyvåpenet
Forsvaret.no – Luftvognskvadron (helikopter)