Endringer i arbeidsledighetstrygd når du mister jobben under foreldrepermisjon

Arbeidstakere i Canada som befinner seg i en situasjon der de mister jobben mens de er i permisjon for å være foreldre, blir stadig mer usikre på hvordan dette påvirker deres rettigheter til arbeidsledighetstrygd. Med en nedkjøling av arbeidsmarkedet og masseoppsigelser i sektorer som media og teknologi, er dette et spørsmål som ofte blir stilt i foreldregrupper, diskutert i sosiale medier og søkt hjelp for hos advokater som spesialiserer seg på arbeidsrett.

Ifølge en HR-ekspert i Toronto, Allison Venditti, som også er grunnleggeren av advokatselskapet Moms at Work, opplever man nå masseoppsigelser som aldri før. Når det gjelder nedbemanning som følge av økonomiske problemer, føler selskapene seg mer åpne for å si opp de som er i beskyttet permisjon. Dette kan skape økonomiske vanskeligheter for nye foreldre, spesielt med tanke på den nåværende statlige ordningen for arbeidsledighetstrygd (EI).

Ifølge den nåværende ordningen kan ikke foreldre kombinere arbeidsledighetstrygd og foreldrepengeytelser. Dette har ført til økt kritikk av systemet, og noen har bedt om en revisjon av reglene. Et medlem av New Democrat i parlamentet, Daniel Blaikie, har sendt inn et brev til arbeidsminister Randy Boissonnault og bedt om en umiddelbar endring av EI-reglene fordi han anser dem som “straffende og diskriminerende”.

Det er en vanlig misforståelse at man ikke kan miste jobben sin under foreldrepermisjon. Men juridisk sett er dette mulig hvis oppsigelsen skyldes andre faktorer enn permisjonen. Ifølge arbeidsrettseksperter kan arbeidstakere som bidrar til EI-systemet miste retten til full foreldrepermisjon hvis de mister jobben og søker om vanlig arbeidsledighetstrygd. For å få full foreldrepengeytelse må de jobbe de nødvendige timene på nytt og begrunne sitt nye krav.

Endringer i EI-systemet er underveis for å redusere ulikheter og gjøre ordningen mer rettferdig. En undersøkelse utført av Employment and Social Development Canada viste at 89 prosent av respondentene var enige i at foreldre som mister jobben før de får barnet sitt, burde kunne få tilgang til arbeidsledighetstrygd uten at det påvirker deres rettigheter til permisjon. Selv om myndighetene har erklært sin intensjon om å modernisere programmet, tar endringer tid å implementere.

Det er spesielt problematisk at foreldrepermisjon er inkludert i EI-systemet. Mens ansatte som blir sagt opp generelt kan få arbeidsledighetstrygd, bruker de som er i foreldrepermisjon opp sin kvote med EI-fordele. Dette har en uforholdsmessig stor effekt på personer, hovedsakelig kvinner, som er i foreldrepermisjon. Statistikker viser at mødre tar foreldrepermisjon nesten dobbelt så hyppig som fedre.

Selv om det er en vanlig situasjon å miste jobben under foreldrepermisjon, er det et tema som sjelden diskuteres. Dette kan skyldes at foreldre som tar rettslige skritt ofte må signere taushetsavtaler. Men HR-ekspert Allison Venditti har observert en økning i antallet kvinner, spesielt i ledende stillinger, som blir sagt opp. Hun påpeker at “mødreprisen” er et reelt fenomen, og at folk ofte tror de er beskyttet inntil de opplever det selv.

Det er tydelig at det er behov for en revisjon av reglene for EI-ordningen, da den nåværende strukturen skaper ulikheter og ulemper for mennesker som er i foreldrepermisjon. Myndighetene har erkjent dette og arbeider med å modernisere systemet. Inntil da vil foreldre i denne situasjonen være avhengige av individuelle vurderinger og juridisk hjelp for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt.

Vanlige spørsmål basert på artikkelen:

1. Hvordan påvirker det å miste jobben mens man er i foreldrepermisjon, arbeidstakernes rettigheter til arbeidsledighetstrygd?
2. Hvilke sektorer opplever masseoppsigelser i Canada?
3. Kan foreldre kombinere arbeidsledighetstrygd og foreldrepengeytelser?
4. Hvilket medlem av parlamentet har bedt om en umiddelbar endring av EI-reglene?
5. Hvorfor er det en vanlig misforståelse at man ikke kan miste jobben sin under foreldrepermisjon?
6. Hvilke endringer er underveis i EI-systemet?
7. Hva viser statistikken om bruk av foreldrepermisjon mellom mødre og fedre?
8. Hvorfor diskuteres sjelden situasjonen der man mister jobben under foreldrepermisjon?
9. Hva er “mødreprisen” ifølge HR-eksperten Allison Venditti?
10. Er det behov for en revisjon av reglene for EI-ordningen?

Definisjoner:
– Arbeidsledighetstrygd (EI): Et program i Canada som gir midlertidig økonomisk støtte til arbeidstakere som har mistet jobben uten egen skyld.
– Foreldrepermisjon: En rettighet som gir arbeidstakere rett til permisjon i forbindelse med fødsel eller adopsjon av et barn.
– Nedbemanning: Prosessen med å redusere antallet ansatte i en organisasjon på grunn av økonomiske problemer eller omorganisering.
– EI-fordele: Fordeler som gis gjennom arbeidsledighetstrygden (EI).

Foreslåtte relaterte lenker:
canada.ca – Nyheter om arbeidsledighetstrygd
canada.ca – Fordeler gjennom arbeidsledighetstrygd
canada.ca – Kvalifikasjonskrav for arbeidsledighetstrygd