Kontaktsenterindustrien i Storbritannia opplever mangel på jobbsøkere

En ny undersøkelse fra Resume.io viser at kontaktsenterindustrien mottar det laveste antallet jobbsøknader i Storbritannia. Analyse av jobbsøknadsdata fra LinkedIn viser at kontaktsenterjobbannonser i gjennomsnitt kun mottar 0,1 søknader per dag. På den andre siden viser undersøkelsen at venturekapital og private equity er de mest konkurransedyktige bransjene med 23,69 daglige søknader per jobb.

Årsakene til den lave søkermengden kan knyttes til beskrivelser av kontaktsentre som “et sted som fjerner arbeidstakeres rettigheter”. Kontaktsenterjobber innebærer strenge disiplinære tiltak, streng overvåking av resultater, lav lønn og den emosjonelle belastningen ved å håndtere misfornøyde kunder. I tillegg er kontaktsenterjobber ofte dårlig betalte og med lange, stressende arbeidstider.

Covid-19-pandemien har også påvirket arbeidsmarkedet og spesielt jobber som krever kundeservice. Pandemien har dessuten ført til økende arbeid med fjernarbeid, som kan redusere helsebekymringene knyttet til kontaktsenterjobber.

Kontaktsentre står imidlertid overfor utfordringer knyttet til fjernarbeid, fordi arbeidstakere på heltid nå konkurrerer med de som jobber i gig-økonomien. Dette, sammen med en begrenset arbeidsstokk, skaper problemer med å beholde talentfulle medarbeidere i bransjen.

Det er viktig å merke seg at kontaktsenterindustrien ikke er alene om å oppleve lav søkermengde. Også utdanningssektoren sliter med å rekruttere talenter på grunn av problemer med betaling, arbeidsbelastning og arbeidsforhold blant lærere.

Selv om bransjen ikke kan kontrollere eksterne faktorer som Brexit, pandemien og muligheten for å outsource kontaktsenterjobber til utlandet, kan de gjøre tiltak for å forbedre rekrutteringssituasjonen. Ved å endre markedsføringen av seg selv, investere i ansattes engasjement og trivsel, bruke teknologi effektivt og ha riktig rekrutteringspartner, kan kontaktsentre tiltrekke seg dyktige medarbeidere og overvinne denne utfordringen.

En viktig faktor å forbedre er ansattes velvære. Kontaktsentre kan fokusere mer på støtte og trivsel for de ansatte, og teknologi kan brukes til å spore og overvåke behovet for emosjonell støtte. Kunstig intelligens kan også spille en større rolle i å redusere arbeidsbelastningen for ansatte og bruke ressursene til å forbedre jobbsøkertallene.

I det stadig mer konkurransedyktige arbeidsmarkedet er det avgjørende for kontaktsenterindustrien å tilpasse seg og tilby en bedre arbeidserfaring for å tiltrekke seg talenter i fremtiden.

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

Spørsmål: Hvilken bransje mottar det laveste antallet jobbsøknader i Storbritannia ifølge undersøkelsen?
Svar: Kontaktsenterindustrien mottar det laveste antallet jobbsøknader i Storbritannia.

Spørsmål: Hvilken bransje er mest konkurransedyktig når det gjelder antall jobbsøknader per jobb?
Svar: Venturekapital og private equity er de mest konkurransedyktige bransjene med 23,69 daglige søknader per jobb.

Spørsmål: Hva er noen årsaker til den lave søkermengden i kontaktsenterindustrien?
Svar: Årsakene kan være beskrivelser av kontaktsentre som et sted som fjerner arbeidstakeres rettigheter, strenge disiplinære tiltak, streng overvåking av resultater, lav lønn og emosjonell belastning ved å håndtere misfornøyde kunder. Kontaktsenterjobber er også ofte dårlig betalte og har lange, stressende arbeidstider.

Spørsmål: Hvordan har Covid-19-pandemien påvirket arbeidsmarkedet og jobber som krever kundeservice?
Svar: Pandemien har ført til økende arbeid med fjernarbeid, som kan redusere helsebekymringene knyttet til kontaktsenterjobber.

Spørsmål: Hvilke utfordringer står kontaktsentre overfor når det gjelder fjernarbeid?
Svar: Kontaktsentre står overfor utfordringer med å beholde talentfulle medarbeidere i bransjen på grunn av konkurranse fra de som jobber i gig-økonomien og begrenset arbeidsstokk.

Spørsmål: Hvilken annen bransje sliter med å rekruttere talenter på grunn av problemer med betaling, arbeidsbelastning og arbeidsforhold?
Svar: Også utdanningssektoren sliter med å rekruttere talenter på grunn av problemer med betaling, arbeidsbelastning og arbeidsforhold blant lærere.

Spørsmål: Hvilke tiltak kan kontaktsentre gjøre for å forbedre rekrutteringssituasjonen?
Svar: Kontaktsentre kan endre sin markedsføring, investere i ansattes engasjement og trivsel, bruke teknologi effektivt og ha en riktig rekrutteringspartner for å tiltrekke seg dyktige medarbeidere.

Spørsmål: Hvordan kan kontaktsentre forbedre ansattes velvære?
Svar: Kontaktsentre kan fokusere mer på støtte og trivsel for de ansatte, og teknologi kan brukes til å spore og overvåke behovet for emosjonell støtte. Kunstig intelligens kan også spille en rolle i å redusere arbeidsbelastningen.

Spørsmål: Hva er avgjørende for kontaktsenterindustrien i det konkurransedyktige arbeidsmarkedet?
Svar: Det er avgjørende for kontaktsenterindustrien å tilpasse seg og tilby en bedre arbeidserfaring for å tiltrekke seg talenter i fremtiden.

Definitions:
– Kontaktsenterindustrien: En bransje som tilbyr kundesupport, telefonsalg og lignende tjenester på vegne av andre organisasjoner.
– Venturekapital: Investeringer i tidlige stadier i lovende selskaper med høyt potensial.
– Private equity: Kapitalinvestering i selskaper som ikke er notert på børsen.

Suggested related links:
Resume.io – Hjemmeside for Resume.io
LinkedIn – Hjemmeside for LinkedIn