Ny ordning tilskynder tidligpensjonister og arbeidsløse voksne til å gå tilbake i jobb

En ny incentivordning som tilbyr tidligpensjonister og middelaldrende personer 30 000 NTD (New Taiwan Dollar) for å gå tilbake i arbeid, er nå lansert som en del av regjeringens tiltak for å øke tilgjengelig arbeidskraft på et stramt arbeidsmarked. Ordningen, som er retrospektiv fra 1. februar i år, gjelder for “lovlige pensjonister” over 45 år eller personer over 55 år som er arbeidsløse, opplyste Arbeidsministeriet i en kunngjøring i går. Begrepet “lovlige pensjonister” refererer til de som har begynt å motta pensjoner, som for eksempel arbeidspensjoner, ifølge ministeriet.

I henhold til de nye bestemmelsene kan personer som har vært borte fra arbeidsplassen i minst tre måneder, søke om incentivordningen gjennom en offentlig arbeidsformidlingsbyrå. Dersom de får jobb gjennom en anbefaling fra byrået og blir værende i arbeid i minst 90 dager, vil de være kvalifisert til å motta en subsidie på 30 000 NTD for heltidsarbeid eller 15 000 NTD for deltidsarbeid. Alle arbeidstakere kan benytte seg av incentivordningen inntil to ganger.

Arbeidsministeriet forventer at den nye ordningen, sammen med andre tiltak rettet mot eldre som ønsker å gå tilbake i arbeidslivet, vil gagne rundt 60 000 personer årlig. Taiwan prøver å øke arbeidsstyrkens deltakelse i et klima med lav arbeidsledighet og en stadig knappere arbeidsstyrke på grunn av den raske eldrebølgen i samfunnet.

Arbeidsdata fra desember i fjor viste at deltakelsen i arbeidsstyrken blant personer i alderen 55 til 59 år var på 61,78 prosent, sammenlignet med 77,68 prosent blant de i aldersgruppen 50 til 54 år. Taiwan ligger langt bak USA (73,1 prosent), Japan (78 prosent) og Sør-Korea (76,4 prosent) når det gjelder arbeidsstyrkens deltakelse blant personer i alderen 55 til 59 år i 2022, ifølge ministeriet. Dataene antyder at det fremdeles er rom for flere taiwanske borgere over 55 år til å gå tilbake i arbeid, konkluderte ministeriet.

Denne artikkelen ble skrevet av CNA-ansatte og inneholder ikke sitater fra kilder.

Spørsmål og svar (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen som presenteres i artikkelen:

1. Hva er formålet med den nye incentivordningen i Taiwan?
– Formålet med den nye incentivordningen er å øke tilgjengelig arbeidskraft på et stramt arbeidsmarked.

2. Hvem er kvalifisert til å motta incentivordningen?
– “Lovlige pensjonister” over 45 år eller personer over 55 år som er arbeidsløse.

3. Hva menes med begrepet “lovlige pensjonister”?
– Begrepet “lovlige pensjonister” refererer til de som har begynt å motta pensjoner, for eksempel arbeidspensjoner.

4. Hvordan kan man søke om incentivordningen?
– Personer som har vært borte fra arbeidsplassen i minst tre måneder, kan søke om incentivordningen gjennom en offentlig arbeidsformidlingsbyrå.

5. Hvilke beløp kan man motta gjennom incentivordningen?
– Dersom man får jobb gjennom en anbefaling fra byrået og blir værende i arbeid i minst 90 dager, vil man være kvalifisert til å motta en subsidie på 30 000 NTD for heltidsarbeid eller 15 000 NTD for deltidsarbeid.

6. Hvor mange ganger kan man benytte seg av incentivordningen?
– Alle arbeidstakere kan benytte seg av incentivordningen inntil to ganger.

7. Hvor mange personer forventes å bli berørt av den nye ordningen?
– Arbeidsministeriet forventer at den nye ordningen, sammen med andre tiltak rettet mot eldre som ønsker å gå tilbake i arbeidslivet, vil gagne rundt 60 000 personer årlig.

8. Hva viser arbeidsdata fra Taiwan i fjor angående deltakelse blant eldre i arbeidsstyrken?
– Arbeidsdata fra desember i fjor viste at deltakelsen i arbeidsstyrken blant personer i alderen 55 til 59 år var på 61,78 prosent, sammenlignet med 77,68 prosent blant de i aldersgruppen 50 til 54 år.

9. Hvorfor ønsker Taiwan å øke arbeidsstyrkens deltakelse blant eldre?
– Taiwan prøver å øke arbeidsstyrkens deltakelse på grunn av den raske eldrebølgen i samfunnet, samtidig som de opplever lav arbeidsledighet og en knappere arbeidsstyrke.

Definisjoner for nøkkelbegreper og faguttrykk brukt i artikkelen:
– New Taiwan Dollar (NTD): Valutaen i Taiwan.
– Incentivordning: En ordning som gir økonomiske insentiver eller premier for å oppmuntre til bestemte handlinger eller oppførsel.
– Retrospektiv: Tilbakevirkende.
– Arbeidsministeriet: Det taiwanske arbeidsdepartementet.
– Arbeidsformidlingsbyrå: En offentlig organisasjon som hjelper arbeidssøkere med å finne jobber.
– Subsidie: Økonomisk støtte eller tilskudd gitt av regjeringen eller organisasjoner.

Foreslåtte relaterte lenker til hoveddomene (ikke underdirektiv):

Regjeringens nettside
arbeidsliv.no (offisiell hjemmeside for departementet)

Vennligst merk at lenkene kun er forslag uten å vite de eksakte nettadressene.