Ny studie viser at høy arbeidsledighet kan påvirke inntekten til nyutdannede

En nylig studie viser at nyutdannede som går inn i jobbmarkedet under høy arbeidsledighet kan oppleve varige konsekvenser for inntekten sin, spesielt for yngre og uerfarne arbeidstakere. Studien påpeker imidlertid at programmer for integrert læring i arbeidslivet kan forbedre jobbmulighetene.

Rapporten fra TD Economics, som ble publisert torsdag, viser at arbeidsmarkedet i Canada har begynt å avta, med en økning i arbeidsledigheten til 5,8 prosent i desember, sammenlignet med 4,9 prosent i juli 2022. På grunn av nedbemanninger og færre ledige stillinger, må nyutdannede konkurrere med personer med mer erfaring.

Første jobber er viktige skritt på karrierestigen, men de som er nyutdannede under en økonomisk nedgang, er sannsynligvis nødt til å inngå kompromisser når det gjelder stillinger, noe som kan få langvarige konsekvenser for ferdigheter og inntekt, ifølge rapporten.

Nyutdannede som går inn i arbeidsstyrken i løpet av økonomiske nedgangstider, ser ut til å tjene rundt ni prosent mindre årlig enn jevnaldrende som ble uteksaminert under bedre økonomiske forhold de neste ti årene, viser rapporten.

Det bemerkes også at kvinner og synlige minoriteter blir hardest rammet når det er mangel på relevante jobber i markedet, noe som legger seg til de barrierene de allerede møter under normale tider.

Rapporten advarer om at “personer som starter bak kan være mer utsatt for å bli hengende etter, og kvinner er mer sårbare.”

Nesten én av to kvinner har rapportert at de jobber i stillinger de er overkvalifisert for, mens kun 37 prosent av mennene rapporterte det samme. For de som har en dårlig start på arbeidslivet, er sannsynligheten for å være underkvalifisert etter fem år over 60 prosent.

Arbeidsledighetsgapet blant rasediskriminerte canadiere har økt det siste året, med en økning på 1,1 prosentpoeng blant mangfoldige arbeidstakere i alderen 25 til 54 år.

Økonomer sier at dette delvis skyldes at denne gruppen inkluderer mange som er nye i landet, med mindre sosial kapital og mindre erfaring med jobber.

TD Economics foreslår at programmer for integrert læring i arbeidslivet som omfatter ferdigheter som nettverksbygging, problemløsing og dataanalyse, kan øke sjansene for å bli ansatt for nyutdannede og forbedre inntektene deres på lang sikt.

Rapporten påpeker at dette er spesielt relevant for studenter, da deres første jobb etter endt utdanning enten kan bli et solid fundament eller en hinderløype for karrieren deres på lang sikt.

TD-økonomene hevder også at integrert læring i arbeidslivet hjelper til med å redusere lønns- og sysselsettingsgapet som kvinner og synlige minoritetsgrupper står overfor – noe som tradisjonelt er knyttet til fordommer mot enkeltpersoners egenskaper.

Vanlige spørsmål basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hva viser en nylig studie om nyutdannede og arbeidsmarkedet?
– Studien viser at nyutdannede som går inn i jobbmarkedet under høy arbeidsledighet kan oppleve varige konsekvenser for sin inntekt, spesielt for yngre og uerfarne arbeidstakere.

2. Hva kan integrert læring i arbeidslivet gjøre for å forbedre jobbmulighetene?
– Integrert læring i arbeidslivet kan forbedre jobbmulighetene for nyutdannede, ifølge studien.

3. Hva viser TD Economics-rapporten om arbeidsmarkedet i Canada?
– Rapporten viser at arbeidsmarkedet i Canada har begynt å avta, med en økning i arbeidsledigheten til 5,8 prosent i desember.

4. Hva er konsekvensene for nyutdannede som går inn i arbeidsmarkedet under en nedgangstid?
– De som er nyutdannede under en økonomisk nedgang er nødt til å inngå kompromisser når det gjelder stillinger, noe som kan få langvarige konsekvenser for ferdigheter og inntekt.

5. Hvem blir hardest rammet når det er mangel på relevante jobber i markedet?
– Kvinner og synlige minoriteter blir hardest rammet når det er mangel på relevante jobber i markedet.

6. Hva er sannsynligheten for å være underkvalifisert etter fem år for de som har en dårlig start på arbeidslivet?
– For de som har en dårlig start på arbeidslivet, er sannsynligheten for å være underkvalifisert etter fem år over 60 prosent.

7. Hva foreslår TD Economics for å forbedre jobbmulighetene og inntektene til nyutdannede?
– TD Economics foreslår programmer for integrert læring i arbeidslivet som omfatter ferdigheter som nettverksbygging, problemløsing og dataanalyse.

8. Hva kan integrert læring i arbeidslivet bidra til for kvinner og synlige minoritetsgrupper?
– Integrert læring i arbeidslivet kan bidra til å redusere lønns- og sysselsettingsgapet som kvinner og synlige minoritetsgrupper står overfor.

Definisjoner for nøkkelbegreper og faguttrykk brukt i artikkelen:

– Integrert læring i arbeidslivet: Program eller tilnærming som kombinerer teoretisk læring med praktisk erfaring og ferdighetsutvikling gjennom deltakelse i arbeidslivet.
– Arbeidsledighet: En tilstand der personer i arbeidsdyktig alder er uten jobb, og aktivt søker arbeid.
– Relevante jobber: Jobber som passer til utdanning og ferdigheter til arbeidssøkere.
– Underkvalifisert: Å jobbe i en stilling som ikke krever den nivået av utdanning, ferdigheter eller erfaring som en person har.
– Ferdigheter: Evner, kunnskaper og kompetanse som en person besitter og kan anvende i en spesifikk situasjon eller i en bestemt jobbtype.
– Synlige minoriteter: Grupper av mennesker som er forskjellige eller skiller seg ut basert på fysiske egenskaper eller kulturell bakgrunn, og som kan møte særskilte utfordringer eller diskriminering i arbeidsmarkedet.

Foreslåtte relaterte lenker til hoveddomenet:

TD Bank
TD Ventures