Nye tiltak for økt jobbmobilitet og høyere lønn

Regeringen har nettopp vedtatt den største pakken med tiltak for arbeidsforhold siden innføringen av Fair Work Act i 2009. Men økonomiske forskere ved e61 mener det fortsatt er mer arbeid som gjenstår. I en ny rapport kalt “Opp og ned på lønnsstigen” skrev seniorforsker Aaron Wong at en mer dynamisk arbeidsmarked vil være bedre for arbeidere og produktivitet.

Jobbmobiliteten – det vil si noen vilje til å slutte i sin nåværende jobb og ta en ny jobb – har falt med nesten 50% siden 1990, og færre enn 10% av arbeidstakerne fant nye jobber i 2023. Dette skaper problemer for produktiviteten, fordi mindre mobile arbeidstakere har mindre sjanse for å få jobber som utnytter deres ferdigheter best mulig. Det skaper også problemer for enkeltpersoner som kan gå glipp av penger ved å bli i sin nåværende stilling.

Wongs forskning forbinder jobbytter med en 9% lønnsøkning – 5 700 dollar mer i året for en arbeidstaker på gjennomsnittslønn. Denne effekten var enda tydeligere blant unge mennesker, der arbeidstakere under 34 år får i gjennomsnitt 7 500 dollar mer i året ved å bytte jobb.

“Hvis folk ikke bytter til bedre jobber i et arbeidsmarked som er på det sterkeste på flere tiår, tyder det på at det er grunnleggende problemer i det australske arbeidsmarkedet,” sa Wong.

Wong påpeker at høyere lønn burde være en bekymring for beslutningstakere. Han peker på “unødvendige og kunstige barrierer” som skapes av lovgivning og kontraktsordninger. Noen av disse, som non-compete-klausuler og yrkeslisenser, er relativt åpenbare. Bolig er en mer overraskende faktor som viser hvordan mangel på rimelige boliger har potensial til å påvirke og forvirre alle andre områder av politikken.

Dette er akkurat de typene komplekse problemer som e61s administrerende direktør og tidligere leder for Produktivitetskommisjonen, Michael Brennan, sier han ønsket å takle i sin post-offentlige karriere.

“Aktuelle arbeidslover kan være en barrierer for jobbmobilitet, noe som påvirker arbeidernes evne til å dra nytte av å bytte jobb. Vi har løftet frem spørsmålet om non-compete-klausuler i arbeidskontrakter som mulige hindringer for at arbeidere skal bytte til bedre jobber. Komplekse yrkeslisenser og andre kvalifikasjonskrav på tvers av forskjellige stater og territorier vil også sannsynligvis påvirke arbeidernes evne til å bytte jobber.”

LES MER:
Regjeringens mobilitetsjobbportal er nå aktiv

En FAQ-seksjon basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

Spørsmål: Hva er den største pakken med tiltak for arbeidsforhold som regjeringen nettopp har vedtatt?
Svar: Regjeringen har nettopp vedtatt den største pakken med tiltak for arbeidsforhold siden innføringen av Fair Work Act i 2009.

Spørsmål: Hvorfor mener økonomiske forskere at det er mer arbeid som gjenstår?
Svar: Ifølge økonomiske forskere ved e61 mener de at det fortsatt er mer arbeid som må gjøres for å forbedre arbeidsmarkedet.

Spørsmål: Hva peker forskningen til seniorforsker Aaron Wong på?
Svar: Wong’s forskning viser at jobbytter kan føre til en lønnsøkning på 9%, med unge mennesker som kan oppnå en gjennomsnittlig lønnsøkning på 7 500 dollar per år ved å bytte jobb.

Spørsmål: Hva er noen av problemene forbundet med manglende jobbmobilitet?
Svar: Manglende jobbmobilitet kan påvirke produktiviteten negativt, da arbeidstakere kan gå glipp av muligheter til å utnytte sine ferdigheter bedre. Det kan også føre til tapte inntekter for enkeltpersoner som blir i sin nåværende stilling.

Spørsmål: Hva er noen eksempler på “unødvendige og kunstige barrierer” i arbeidsmarkedet?
Svar: Eksempler på slike barrierer inkluderer non-compete-klausuler, yrkeslisenser og mangel på rimelige boliger.

Spørsmål: Hvorfor kan aktuelle arbeidslover være en hindring for jobbmobilitet?
Svar: Aktuelle arbeidslover kan skape barrierer for jobbmobilitet, for eksempel ved å begrense arbeidernes evne til å bytte jobb. Non-compete-klausuler i arbeidskontrakter og kvalifikasjonskrav på tvers av forskjellige stater og territorier er eksempler på slike barrierer.

Følgende nettsted har mer informasjon om temaet: https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/