Nye trender i IT-bransjen: Fleksibelt arbeid og mangfold er sentrale fokusområder

Rapport avdekker endringer i talentmarkedet og treningsstrategier i IT-industrien

I takt med de enorme fremskrittene innen teknologi, opplever den informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) bransjen en omveltning. Kunstig intelligens og økte krav på tvers av bransjer er med på å forme det globale arbeidsmarkedet.

Talenbrium har publisert en omfattende rapport kalt “Analyse av det globale talentmarkedet innen IKT-industrien”. Rapporten, utarbeidet av erfarne analytikere, tar for seg utviklingstrender, talenttilgang, lønnsbenchmarking og stillingsannonser i fremtredende byer verden over.

En interessant oppdagelse i rapporten er at frykten for jobbtap som følge av kunstig intelligens synes ubegrunnet. Etterspørselen etter utviklere innen kunstig intelligens, maskinlæring og cybersikkerhet øker faktisk som følge av økt behov for å håndtere sikkerhetstrusler og datainnbrudd på tvers av bransjer.

Rapporten viser også at de største talentpoolene innen teknologiroller som kunstig intelligens/maskinlæring, programvareutvikling og blockchain-teknologi befinner seg i San Francisco Bay-området, New York City, Bengaluru, London og Paris. Samtidig tiltrekker oppkomlingene Atlanta, Toronto og București talent med konkurransedyktige lønninger.

Lønnsnivået varierer også etter by. Medianlønnene er høyest i New York og Bay Area, men byer som Bengaluru tilbyr høyt kvalifiserte fagfolk til betydelig lavere kostnader. Øst-europeiske byer som Budapest og București er også attraktive alternativer med økende talentpooler og lavere lønninger.

Rapporten understreker også betydningen av rekruttering fra anerkjente universiteter. Selskaper søker etter nytt talent og innovative tilnærminger fra universiteter som Queen Mary University, NYU, FU Berlin og IITs.

På grunn av COVID-19-pandemien har også fjernarbeid blitt mer vanlig i IT-bransjen. Mange selskaper har omfavnet fjernarbeid som en langsiktig strategi, noe som åpner for muligheten til å rekruttere fra et globalt talentmarked. Diskusjoner om fjernarbeidsordninger, fleksible arbeidstider og balanse mellom jobb og fritid har derfor blitt en sentral del av arbeidsmarkedet innen IT.

Mangfold og inkludering er også sentrale temaer i IT-bransjen. Selskaper erkjenner viktigheten av å bygge mangfoldige team som gjenspeiler samfunnene de betjener. Diskusjoner om å skape inkluderende arbeidsmiljøer, håndtere skjevhet i ansettelsespraksis og fremme mangfold i ledende stillinger får stadig mer oppmerksomhet. Selskaper som prioriterer mangfold og inkludering tiltrekker seg ikke bare topp talent, men fremmer også innovasjon og kreativitet innenfor organisasjonene.

For å holde tritt med den raske utviklingen i IT-bransjen, er kontinuerlig læring og oppskolering avgjørende. Teknologiselskaper implementerer derfor ulike strategier for å videreutdanne arbeidsstyrken. Mange selskaper oppretter omfattende interne læringsplattformer som tilbyr nettbaserte kurs, verksteder og sertifiseringer som er i tråd med bransjetrender og deres spesifikke behov.

Et eksempel på dette er de fem største indiske IT-selskapene som har lansert omfattende initiativer for å gi opplæring innen kunstig intelligens til mer enn 400 000 fagfolk. Over 350 000 av disse fagfolkene har allerede fullført opplæringsprogrammene. Dette viser en betydelig investering i å oppgradere arbeidsstyrken innen AI-spesifikke roller i den indiske IT-sektoren.

Teknologiselskaper inngår også samarbeid med universiteter, kodeskoler og nettbaserte læringsplattformer for å tilby ansatte tilgang til relevant opplæring. Dette hjelper ansatte med å tilegne seg etterspurte ferdigheter hurtig og effektivt.

Wipro Limited, en anerkjent global leverandør av informasjonsteknologi, konsulentvirksomhet og forretningsprosesser, har annonsert et treårig samarbeid med University of South Carolina og Indian Institute of Technology, Patna (IIT, Patna) for å samarbeide om AI-forskning. Samarbeidet innebærer samarbeidsinnovasjon som fokuserer på felles forskningsinnsats med doktorgradskandidater fra ulike sektorer, inkludert akademia og næringsliv, i tillegg til Wipro. Fokuset vil være på å utvikle avanserte AI-løsninger for domener som genererer betydelige datavolumer og krever behandling av komplekse dokumenter.

Denne rapporten gir en dyp analysering av talenttilgang, etterspørsel og lønnsnivåer i de viktigste globale byene. Den gir også kvalitative innsikter i rekrutteringstrender, selskapsstrategier og AI-utvikling på tvers av bransjer. Universitetsanalyser gjør det mulig å identifisere nye talenter. Rapporten gir også en prognose for opplæringsmarkedet innen IT, med veksttrender og viktige aktører.

Flere større selskaper tilbyr kreative og alternative opplæringsmetoder. Dette inkluderer blant annet Firebrand Training Ltd., Hewlett Packard Enterprise Co., ILX Group, International Business Machines Corp., Learning Tree International Inc., LearnQuest Inc., Microsoft Corp., New Horizons Computer Learning Centers Inc., Oracle Corp., ACI Learning, Allen Communication Learning Services, British Standards Institution, CBT Nuggets LLC, Computer Generated Solutions Inc., Dell Technologies Inc., ESET Spol Sro og ExecuTrain.

Rapport avdekker endringer i talentmarkedet og treningsstrategier i IT-industrien

I takt med de enorme fremskrittene innen teknologi opplever den informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT) bransjen en omveltning. Kunstig intelligens og økte krav på tvers av bransjer er med på å forme det globale arbeidsmarkedet.

Vanlige spørsmål:

Q: Hvilken rapport har Talenbrium publisert?
A: Talenbrium har publisert en rapport kalt “Analyse av det globale talentmarkedet innen IKT-industrien”.

Q: Hva tar rapporten for seg?
A: Rapporten tar for seg utviklingstrender, talenttilgang, lønnsbenchmarking og stillingsannonser i fremtredende byer verden over.

Q: Hva er en interessant oppdagelse i rapporten?
A: En interessant oppdagelse i rapporten er at frykten for jobbtap som følge av kunstig intelligens synes ubegrunnet. Etterspørselen etter utviklere innen kunstig intelligens, maskinlæring og cybersikkerhet øker faktisk som følge av økt behov for å håndtere sikkerhetstrusler og datainnbrudd på tvers av bransjer.

Q: Hvilke byer har de største talentpoolene innen teknologiroller?
A: De største talentpoolene innen teknologiroller som kunstig intelligens/maskinlæring, programvareutvikling og blockchain-teknologi befinner seg i San Francisco Bay-området, New York City, Bengaluru, London og Paris.

Q: Hva er betydningen av rekruttering fra anerkjente universiteter?
A: Rapporten understreker betydningen av rekruttering fra anerkjente universiteter. Selskaper søker etter nytt talent og innovative tilnærminger fra universiteter som Queen Mary University, NYU, FU Berlin og IITs.

Q: Hvorfor er fjernarbeid blitt mer vanlig i IT-bransjen?
A: På grunn av COVID-19-pandemien har fjernarbeid blitt mer vanlig i IT-bransjen. Mange selskaper har omfavnet fjernarbeid som en langsiktig strategi, noe som åpner for muligheten til å rekruttere fra et globalt talentmarked.

Q: Hva er viktigheten av mangfold og inkludering i IT-bransjen?
A: Mangfold og inkludering er sentrale temaer i IT-bransjen. Selskaper erkjenner viktigheten av å bygge mangfoldige team som gjenspeiler samfunnene de betjener.

Q: Hva er viktigheten av kontinuerlig læring og oppskolering i IT-bransjen?
A: For å holde tritt med den raske utviklingen i IT-bransjen, er kontinuerlig læring og oppskolering avgjørende. Teknologiselskaper implementerer ulike strategier for å videreutdanne arbeidsstyrken.

Q: Kan du nevne eksempler på selskaper som tilbyr opplæringsmetoder?
A: Eksempler på selskaper som tilbyr kreative og alternative opplæringsmetoder inkluderer Firebrand Training Ltd., Hewlett Packard Enterprise Co., ILX Group, International Business Machines Corp., Learning Tree International Inc., LearnQuest Inc., Microsoft Corp., New Horizons Computer Learning Centers Inc., Oracle Corp., ACI Learning, Allen Communication Learning Services, British Standards Institution, CBT Nuggets LLC, Computer Generated Solutions Inc., Dell Technologies Inc., ESET Spol Sro og ExecuTrain.

Definisjoner av nøkkelbegreper:

– Informasjons- og kommunikasjonsteknologisk (IKT) bransje: En bransje som involverer produksjon, lagring, behandling og overføring av informasjon ved hjelp av datamaskiner og telekommunikasjonsteknologi.

– Kunstig intelligens: Et felt innen datavitenskap som involverer utvikling av intelligente maskiner og systemer som er i stand til å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.

– Maskinlæring: En gren innen kunstig intelligens som fokuserer på utvikling av metoder og teknikker som gir datamaskiner mulighet til å lære og forbedre seg selv uten å være programmert spesifikt.

– Cybersikkerhet: Praksisen med å beskytte datamaskiner, servere, mobile enheter, elektroniske systemer, nettverk og data fra digitale trusler og angrep.

– Talentpool: En gruppe mennesker med spesifikke ferdigheter og kompetanse innen en bestemt bransje eller rolle.

– Lønnsbenchmarking: En prosess med å sammenligne lønningsnivåene i en bestemt stilling eller bransje for å fastslå hvorvidt de er konkurransedyktige i forhold til markedet.

– Opplæringsmarkedet innen IT: En bransje som tilbyr opplæringsmateriell, kurs og sertifiseringer for å utdanne og utvikle fagfolk innen IT-feltet.

Foreslåtte relaterte lenker:
Talenbrium
The New York Times
Financial Times
Wipro Limited

Vær oppmerksom på at lenkene som er oppgitt ovenfor er generiske eksempler, og det anbefales å bruke aktuelle og relevante lenker basert på informasjonen gitt.