Tøffe spørsmål om arbeidsplasser av guvernøren

I går fløy det gnister i parlamentet da East Sepik guvernør Allan Bird stilte en rekke spørsmål til statsminister James Marape angående jobbskaping de siste fem årene.

Bird, som nå er sittende på opposisjonens benkerad etter å ha nylig trukket seg fra regjeringen, stilte detaljerte spørsmål:

“Har du noen anelse om hvor mange papua ny-guineere som er arbeidsledige på lang sikt?”

“Har du noe oversikt over hvor mange jobber vi har i dag?”

“Hvor mange jobber eksisterte det da du ble statsminister?”

“Kan du fortelle folket hvor mange jobber regjeringen har skapt for vårt folk i de nesten fem årene du har vært statsminister?”

“Kan du fortelle forsamlingen om det har blitt skapt jobber? Hvilke sektorer ble de skapt i?”

Kandep MP Don Polye avbrøt med en innsigelse og foreslo at spørsmålene skulle rettes til arbeids- og sysselsettingsministeren og ikke statsministeren.

Fungerende speaker Koni Iguan avviste innvendingen og ba Bird fortsette med spørsmålene sine.

Bird understreket at spørsmål om jobber var avgjørende for ethvert land. Han minnet parlamentet om at Pangu Pati-ledede regjering hadde lovet en million jobber for papua ny-guineere innen 2027.

Bird ble også avbrutt av Wapenamanda MP Mikki Kaeok, som ikke kunne høre noe på grunn av at headsettet hans ikke fungerte.

Marape sa at han ville gi en grundig svar enten i dag eller i morgen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvorfor stilte East Sepik guvernør Allan Bird spørsmål til statsminister James Marape angående jobbskaping?
Svar: Bird ønsket å få informasjon om jobbskaping de siste fem årene og hvor mange jobber som er tilgjengelige nå.

2. Hva var noen av spørsmålene Bird stilte til statsministeren?
Svar: Bird stilte spørsmål om hvor mange papua ny-guineere som er arbeidsledige på lang sikt, hvor mange jobber som finnes i dag, hvor mange jobber som eksisterte da Marape ble statsminister, og hvor mange jobber regjeringen har skapt i løpet av nesten fem år.

3. Hvordan reagerte Kandep MP Don Polye på spørsmålene?
Svar: Polye avbrøt og foreslo at spørsmålene skulle rettes til arbeids- og sysselsettingsministeren i stedet for statsministeren.

4. Hvordan håndterte fungerende speaker Koni Iguan Polyes innvending?
Svar: Iguan avviste innvendingen og ba Bird fortsette med spørsmålene sine.

5. Hvordan beskrev Bird viktigheten av spørsmål om jobber i ethvert land?
Svar: Bird understreket at spørsmål om jobber er avgjørende for ethvert land og minnet parlamentet om at Pangu Pati-ledede regjering hadde lovet en million jobber for papua ny-guineere innen 2027.

6. Hvem avbrøt Bird under spørsmålsrunden, og hvorfor?
Svar: Wapenamanda MP Mikki Kaeok avbrøt Bird fordi headsettet hans ikke fungerte og kunne derfor ikke høre noe.

7. Når sa Marape at han ville gi et grundig svar på spørsmålene?
Svar: Marape sa at han ville gi et grundig svar enten i dag eller i morgen.

Definisjoner av nøkkelbegreper eller faguttrykk brukt i artikkelen:

– East Sepik guvernør: Ledende politisk leder for East Sepik-provinsen i Papua Ny-Guinea.
– Statsminister: Øverste politiske lederen i landet, som har ansvar for regjeringens funksjon og beslutninger.
– Opposisjonens benkerad: Setene i parlamentet som tilhører partiene som ikke er representert i regjeringen.
– Jobbskaping: Prosessen med å skape nye jobbmuligheter og ansettelser.
– Arbeidsledig: Å være uten arbeid og aktivt søke etter jobb.
– Lang sikt: En betegnelse som refererer til en periode over flere år.
– Sektorer: Spesifikke områder av økonomien, for eksempel industri-, tjeneste- eller landbrukssektor.

Foreslåtte relaterte lenker til hoveddomenet (ikke underområder):

Regjeringen.no: Offisiell nettside for den norske regjeringen.
NAV: Arbeids- og velferdsetaten i Norge, som tilbyr informasjon og tjenester relatert til arbeid og sysselsetting.