Arbeidsmarkedet i Storbritannia viser tegn til avkjøling

I følge nylige data viser arbeidsmarkedet i Storbritannia tegn til avkjøling etter en periode med sterk vekst. Mens nye selskaper fortsetter å bli registrert, er arbeidsledigheten på vei opp og rekrutteringsaktiviteten går ned.

En sammenligning av tallene viser at Nord-Irland er den regionen som opplever den største økningen i nyregistrerte selskaper, med en imponerende økning på 59,3% sammenlignet med året før. Dette overgår både London (20,4%) og Skottland (11,6%) i antall nye selskaper.

Selv om det har vært en sesongmessig økning i antall stillingsannonser i januar, viser sammenligningen med fjoråret en nedgang på 25%. Dette tyder på en generell avkjøling i arbeidsmarkedet. IT-sektoren opplever en moderat nedgang på bare 6%, mens produksjonssektoren opplever en betydelig nedgang på 25%.

Rekrutteringssektoren er også påvirket av den generelle nedgangen, med en nedgang i både ansettelse av fast personale og midlertidige avtaler. Dette markerer den første nedgangen i midlertidige stillinger etter tre måneders solid vekst. Den usikre fremtiden og det lite gunstige næringsklimaet har dempet selskapenes rekrutteringsbehov, og jobbsøkere er mer forsiktige med å bytte jobb.

Selv om bildet er noe annerledes på nasjonalt plan, med en ellevte måned på rad med økning i tilbudet av fast personale, ser vi likevel en avmatning i januar. Samtidig er det positive nyheter fra privat sektor, der netto sysselsettingsbalanse fortsatt er positiv, selv om den har gått ned fra +26 til +22 denne perioden.

I en oppsummering kan vi se at mens det er en økning i etableringen av nye selskaper, spesielt blant kvinnelige gründere, står arbeidsmarkedet overfor en periode med avkjøling etter toppnivået i 2021. Dette komplekse bildet av Storbritannias forretnings- og arbeidslandskap gjenspeiler usikkerhetene i 2024.

John Walls, leder for dataanalyse ved s1jobs, gir et innblikk i disse trendene og deres potensielle betydning for fremtidig sysselsetting i landet.

Ofte stilte spørsmål (FAQ) basert på hovedtemaene og informasjonen presentert i artikkelen:

1. Hvordan har arbeidsmarkedet i Storbritannia utviklet seg nylig?
– Arbeidsmarkedet i Storbritannia viser tegn til avkjøling etter en periode med sterk vekst. Arbeidsledigheten øker, og rekrutteringsaktiviteten går ned.

2. Hvilken region i Storbritannia opplever den største økningen i nyregistrerte selskaper?
– Nord-Irland opplever den største økningen i nyregistrerte selskaper, med en økning på 59,3% sammenlignet med året før. Dette er høyere enn både London (20,4%) og Skottland (11,6%).

3. Hvordan har jobbmarkedet påvirket IT-sektoren og produksjonssektoren?
– IT-sektoren opplever en moderat nedgang på bare 6%, mens produksjonssektoren opplever en betydelig nedgang på 25%.

4. Hvordan påvirkes rekrutteringssektoren av den generelle nedgangen?
– Rekrutteringssektoren er også påvirket av den generelle nedgangen, med en nedgang i ansettelse av både fast personale og midlertidige avtaler. Dette markerer den første nedgangen i midlertidige stillinger etter tre måneders solid vekst.

5. Hvordan ser tilbudet av fast personale ut på nasjonalt nivå?
– På nasjonalt nivå har tilbudet av fast personale økt i ellevte måned på rad. Imidlertid har det vært en avmatning i januar.

6. Hvordan ser sysselsettingsbalansen ut i privat sektor?
– Sysselsettingsbalansen i privat sektor er fortsatt positiv, selv om den har gått ned fra +26 til +22.

Nøkkelbegreper og jargon:

– Arbeidsledighet: En tilstand der en person er uten arbeid og aktivt søker etter jobb.
– Rekrutteringsaktivitet: Prosessen med å ansette nye personer til et selskap eller en organisasjon.
– IT-sektoren: Inkluderer selskaper og organisasjoner involvert i informasjonsteknologi og databehandling.
– Produksjonssektoren: Inkluderer selskaper og organisasjoner som produserer varer og produkter.
– Midlertidige stillinger: Ansettelseskontrakter som ikke er permanent, vanligvis for en begrenset periode.
– Tilbud av fast personale: Antall tilgjengelige og kvalifiserte personer som søker faste stillinger.
– Sysselsettingsbalanse: Forskjellen mellom antall ansettelser og antall oppsigelser i en viss periode. En positiv balanse betyr flere ansettelser enn oppsigelser.

Suggested related links:
s1jobs – hjemmeside for videre sysselsettingsinformasjon i Storbritannia
Nibusinessinfo – Storbritannias næringslivsportal